Asid Uric yn y gwaed

Mae'r corff dynol yn gweithredu oherwydd prosesau metabolig. Darperir un ohonynt, purine, gan yr afu a'r arennau: mae asid wrig yn y gwaed yn helpu i gael gwared â nitradau ac, yn eu tro, caiff ei ddileu trwy ddulliau naturiol. Mae unrhyw dorri'r mecanwaith hwn yn golygu symptomau a chanlyniadau annymunol.

Prawf gwaed ar gyfer asid wrig

Os oes amheuon o glefydau system endocrin a gowt, mae prawf gwaed biocemegol yn orfodol. Yn ystod dadansoddiad labordy, pennir cynnwys y dangosydd dan sylw a'i gydymffurfiad â'r gwerthoedd sefydledig.

Mae norm asid wrig yn y gwaed oddeutu 150-350 μmol / l mewn oedolyn menywod. Ar gyfer dynion, mae'r lefel hon yn cynyddu ychydig (i 420 μmol / l).

Er mwyn rhyddhau hylif biolegol yn gywir, mae'n bwysig dilyn y rheolau ar gyfer paratoi:

 1. Am 2 ddiwrnod cyn yr astudiaeth, peidiwch â bwyta bwydydd protein a chig.
 2. O fewn 3 diwrnod cyn nad yw'r dadansoddiad yn yfed alcohol.
 3. Rhoi gwaed yn llym ar stumog wag, 8 awr ar ôl y pryd diwethaf.

Cynnydd o asid wrig yn y gwaed

Mae gohirio cael gwared ar y sylwedd a ddisgrifir o'r corff neu ei gynhyrchiad gormodol yn aml yn arwain at fwy o asid wrig yn y gwaed. Mae hyn yn dangos problemau difrifol gyda endocrinoleg a dilyniant llid ar y cyd - arthritis.

Achosion eraill o gynyddu crynodiadau asid wrig:

Mae gan y cynnydd mewn asid wrig yn y gwaed hefyd symptomau sy'n nodweddiadol o chwistrelliad - colli pwysau, pallor y croen, carthion, newidiadau mewn tymheredd y corff.

Mae asid Uric yn y gwaed yn cael ei ostwng

Mae'r cyflwr patholegol a ddisgrifir yn digwydd mewn achosion o'r fath:

Fel rheol, mae gostyngiad mewn asid wrig bob amser yn dangos clefydau genetig genetig sy'n anodd eu trin.

Trin a normaleiddio asid wrig yn y gwaed

Mae cynnwys cynyddol y dangosydd yn yr hylif biolegol yn bygwth cymhlethdodau o'r fath fel arthritis cronig, gowt uwchradd neu gynradd. Felly, yn dechrau trin patholeg ar unwaith, ar ôl diagnosis rhagarweiniol a sefydlu union achos y clefyd.

Mae'r cynllun integredig yn cynnwys y gweithgareddau canlynol:

 1. Derbyn cyffuriau ag effaith diuretig a'r modd i leihau cynhyrchu asid wrig (Allopurinol, Koltsihin).
 2. Cywiro'r ddeiet gyda phwysau llestri bras, llysiau, gwahardd diodydd alcoholig.
 3. Cynyddu faint o hylif sy'n cael ei fwyta, gan gynnwys - sudd, cyfansawdd.

Er mwyn lleihau asid wrig yn y gwaed, gallwch ddefnyddio ryseitiau gwerin:

 1. Bob nos, gwnewch baddonau ar gyfer traed gyda brothiau rhisgl derw, dail bedw, gwartheg godig.
 2. I gymryd neu yfed yn lle ffytostasis gyda chamomile, cowberry, wort Sant Ioan, mintys, cluniau.
 3. Yn y bore a chyn mynd i'r gwely, yfed gwydraid o kefir cartref neu "sur".
 4. Ar ôl deffro, cyn brecwast, yfed 100 ml o ddŵr wedi'i ferwi cynnes, gyda swm bach o sudd lemwn wedi'i wasgu (tua 1 llwy de).
 5. I fwyta mwy o feddyginiaethau llysieuol diuretig, er enghraifft, addurno lliw calch .