Beth i'w ddod o Slofenia?

Mae Slofenia yn wladwriaeth fach sydd â'i liw arbennig ei hun. Ar gyfer twristiaid a gafodd eu hunain yn y wlad hon, un o'r materion cyfoes yw: beth i'w ddwyn o Slofenia? Wrth ymweld â siopau, marchnadoedd a siopau lleol, gallwch brynu llawer o gynhyrchion diddorol.

Beth i'w ddwyn o Slofenia fel rhodd?

Un o'r opsiynau gorau yw triniaeth flasus. Yn Slofenia, gallwch brynu'r nwyddau hyn:

 1. Mae Pryschut yn gig amrwd lleol gyda sbeisys, mae'n edrych yn debyg i'r fersiwn Eidaleg o'r fath gymeriad, ond yn Slofenia mae gan y cig flas ychydig yn wahanol. Wrth goginio, defnyddir sbeisys eraill a halen arbennig. Yn ogystal, dysgodd y Slofeniaid wrthsefyll y dechnoleg o goginio porc wedi'i halltu ar y gwynt môr.
 2. Mae'n ymddangos bod y halen sbeis arferol yn Slofenia yn cael blas arbennig. Fe'i defnyddir mewn llawer o fwytai ledled y byd, oherwydd yn y wlad hon fe'i cloddiwyd â llaw am sawl cannoedd o flynyddoedd. Yna mae'r halen yn cael ei phrosesu a'i blannu, mae'r crisialau gwyn mwyaf yn cael eu cydnabod fel y braf a blasus.
 3. Mae'r gorau yn y byd yn cael ei gydnabod olew pwmpen Slofeniaidd, wedi'i orchuddio â llawer iawn o fitaminau a mwynau, sydd mor angenrheidiol ar gyfer gweithrediad arferol y stumog, yr afu a'r galon. Yn y bwyd lleol, mae olew pwmpen yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer coginio ail gyrsiau, prydau gwahanol, maent yn prosesu bara.
 4. Mewn llawer o wledydd mae siocled unigryw sydd â'i wahaniaethau blas ei hun. Yn Slofenia, mae siocled o'r fath yn cael ei alw'n "mynydd", er nad yw'r enw'n addas iawn, ond mae'r siocled yn flasus iawn. Fe'i gwerthir gan flychau cilogram, ond gallwch ddod o hyd i gyfran lai. Mae gan siocled gredineb arbennig, ond nid yw'n ei arbed rhag blas melys go iawn.
 5. Yn Slofenia, gwnewch hufen melyn blasus unigryw, sydd â'i flas arbennig ei hun, gan fod y wlad wedi cadw traddodiadau unigryw o wneud melys. Gallwch brynu jar o fêl mewn blwch rhodd hardd.
 6. Mae cofrodd y gallwch chi ei wneud yn gampwaith o goginio neu arbed fel gwaith celf. Mae'r rhain yn ffigurau hardd o'r toes, a elwir yn ddiadell . Mae'r boblogaeth leol wedi bod yn ymwneud â gwerthu cofroddion o'r fath ers tro. Os ydych chi am roi cynnig arnyn nhw, yna mae angen i chi ei wneud yn y ddau ddiwrnod cyntaf ar ôl ei brynu, ar ôl i'r fath fapiau ddod yn addurn arferol.
 7. Ar ôl ymweld â Slofenia, rwyf am roi cynnig ar eu alcohol lleol o safon, oherwydd bod y cynhyrchion hyn yn cael eu gwerthu am bris rhad, ac mewn diodydd nid oes unrhyw ychwanegion artiffisial, maent i gyd wedi'u gwneud yn naturiol. Mae llawer o dwristiaid yn freuddwydio am brynu fodca pêl-droed "Villamovka", sydd yn y botel ynghyd â'r ddiod yn cynnwys gellyg gyfan. Mae plwm fodca hefyd yn boblogaidd ymhlith twristiaid. Mae diodydd â chanran is o alcohol, y rhain yw gwirodydd a tinctures.

Cofroddion o Slofenia

Wrth benderfynu beth i'w ddwyn o Slofenia, mae cofroddion yn haeddu sylw arbennig. Mae cwmnļau lleol yn enwog am eu cynhyrchion gweddus wedi'u gwneud â llaw. Ymhlith y rhain, gallwch restru'r canlynol:

 1. Defnyddir eitemau lace , gwehyddu gwaith agored mewn cribau, coesau a dillad eraill. Mae'r dewis o ddillad o les yn ddigon mawr, mae'r wlad hyd yn oed yn cynnal gwyliau blynyddol o les.
 2. Mae crefftwyr Slofenia yn rhoi llawer o sylw i frodwaith , mae'r patrymau hyn yn cael eu creu ar fersiynau gwahanol o ffabrigau
 3. Yn y marchnadoedd mae amrywiaeth enfawr o brydau ceramig . Mae'r cynhyrchion hyn o ansawdd uchel, sy'n cael eu gwneud o ddeunydd gwydn. Wrth brynu mae'n bosib mynd i'r afael â nod masnach Majolka i roi'r gorau iddi ar gynnyrch dibynadwy o serameg.
 4. Mae'r wlad yn enwog am gynhyrchu crisial graig , felly gallwch chi brynu unrhyw gynnyrch o'r mwynau hwn. Dyma wydrau gwin, sbectol gwin a hyd yn oed bwrdd gwyddbwyll lle mae ffigurau yn cael eu creu o grisial graig. Ond dim ond yn ystod cludiant, peidiwch ag anghofio bod y cynhyrchion yn ddigon bregus, felly mae'n werth bod yn poeni am eu diogelu dibynadwy.
 5. Mae crefftau pren hefyd yn boblogaidd: pibellau wedi'u paentio, byrddau torri a magnetau gyda symbolau'r wlad.
 6. Mae rhai merched yn caffael colur naturiol yn Slofenia ar sail perlysiau meddyginiaethol a llaid.
 7. Mae yna gynhyrchion tecstilau a llieiniau o safon uchel, er enghraifft, dillad gwely, lliain bwrdd gyda brodwaith.