Broth chamomile

Ni waeth pa mor galed y mae'r gweithgynhyrchwyr colur yn ceisio gofalu am eu corff a'u gwallt, mae natur wedi byw ym mhob cwr o'r diwydiant hwn. Ni all y digonedd o hufenau a balmau, loteri a gels byth ddisodli cynorthwywyr naturiol yng ngofal y corff. Er enghraifft, ni ellir gorbwysleisio manteision addurno camera. Fe'i defnyddir yn allanol ac yn fewnol ar gyfer atal a thrin afiechydon, ar gyfer gofal croen wyneb a gwallt. Mae addurniad o fwydlen yn golchi'r pen, mae'n helpu i gryfhau gwallt a'u twf cyflym. Mae llawer o ryseitiau ar gyfer addurno blodau camomile bob tro.

Sut i goginio cawl chamomile?

Gellir paratoi addurniad o fomomile mewn sawl ffordd.

1. At ddefnydd allanol.

2. Ar gyfer defnydd allanol.

Addurniad o fomomile o acne

Gellir gwella gweithrediad colurion ar gyfer rheoli acne gyda lotion ac addurniadau o flodau camerog. Paratowch y trwyth: arllwys llwy fwrdd o flodau cam-drin gyda 2 gwpan o ddŵr berw. Ar ôl 15 munud straen. Yn yr ardaloedd mwyaf tebygol o brechiadau, cymhwyswch gywasgu cynnes. Mae'r weithdrefn yn para hanner awr. Yn wlyb bob 5 munud napcyn mewn trwyth. Y cwrs triniaeth o leiaf un mis bob dydd, yna gallwch chi gywasgu unwaith bob dau ddiwrnod.

Gyda chymorth yr anadlydd, gallwch wneud baddonau stêm ar gyfer yr wyneb. Mae'r pores yn cael eu hagor a gellir glanhau'r wyneb yn drylwyr o faw. Yn syml, llenwi dyrnaid o laswellt mewn sosban ac ychwanegu dwy sbectol o ddŵr. Pan fydd y dŵr yn ffrio, tynnwch o'r gwres ac ar ôl ychydig funudau ewch â'ch wyneb.

Broth chamomile wedi'i rewi tonig ardderchog. Coginiwch y trwyth yn ôl y rysáit a gadewch iddo oeri. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd rhew. Sychwch yn y bore ac yn ystod y dydd os oes angen. Mae'n tono'n dda y croen ac yn lleddfu puffiness.

Yn seiliedig ar addurniad camomile o acne, gallwch chi baratoi a lotion. Mae'r rysáit fel a ganlyn: cymysgwch ddwy ddail o blanhigyn gyda dau lwy fwrdd o nodwyddau, ychwanegu 1 llwyaid o fwydlen a chamelau. Caiff y cymysgedd hwn ei dywallt i hanner litr o fodca. Rhowch le dy sych am wythnos i dorri. Rhowch y cymysgedd a'i arllwys i mewn i gynhwysydd gwydr. Mewn achos o lid, sychwch yr ardaloedd sydd wedi'u heffeithio o'r croen.

Ni ddylid ei anghofio bod y cyflenwad yn gynnyrch meddyginiaethol ac mae ganddi ei wrthdrawiadau. Gall gorddos achosi iselder y system nerfol. Mae cur pen a gwendid cyffredinol. Os oes tueddiad i ddolur rhydd, mae gastritis anatomeg, ni ellir ei gymryd. Mae anoddefiad unigolyn hefyd, er bod achosion o'r fath yn eithaf prin.