Cadarnhad am arian

Ffyniant, cyfoeth, digonedd - gellir dysgu hyn i gyd. Wedi'r cyfan, mae'n anghywir credu na ellir ond eni person cyfoethog a llwyddiannus ond mae'n anodd iawn dod. Mae ein Bydysawd, os ydych chi'n meddwl amdano, yn llawn yr holl fendithion y mae bob amser yn barod i'w rhannu â ni, dim ond i ni wrthod yr agwedd negyddol a meddwl ar draul ein hunain. Mae angen newid stereoteipiau meddwl sy'n cael eu gosod ar ran fawr o gymdeithas yn unig, gan atal caffael cyfoeth, ffyniant a digonedd. Rydych chi wir yn gwybod beth rydych chi eisiau ac mae gwrthrychau materol yn y rhestr o'ch dymuniadau. Gwych! Yna defnyddiwch gadarnhadau am arian, a gallwch newid eich meddwl a'ch bywyd yn gyffredinol er gwell.

Cadarnhau arian parod

Fel y gwyddoch, mae cadarnhad yn rhai datganiadau positif a all ysgogi'ch meddwl, gan ddylanwadu ar yr isymwybod. Felly, gallant newid eich bywyd a'ch galluogi i sylweddoli'r hyn yr ydych wedi'i freuddwyd ers tro ac sydd wedi'i gynllunio ers amser maith.

Sut mae cadarnhadau'n gweithio?

Nid yw cadarnhadau yn rhywbeth o faes ffuglen wyddonol, maen nhw'n ddulliau a ddefnyddir gan ein hynafiaid doeth. Mae agweddau positif yn gweithio, oherwydd bod gan bob gair y clywir neu a lafar gennym ni'r gallu a'r gallu i ysgogi emosiynau. Maent yn disodli meddyliau negyddol â rhai cadarnhaol, gan ddisodli stereoteipiau diangen a ffurfiwyd dros y blynyddoedd. Hynny yw, cadarnhau ailadrodd eich prosesau meddwl.

Mae cadarnhadau yn un o'r ffyrdd pwerus o ddenu cyfoeth. Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw meddwl positif a dim ond agweddau cadarnhaol o'r fath wrth i gadarnhau eich helpu i gynnal meddwl ac agwedd gadarnhaol yn eich meddwl. Wedi'r cyfan, mae pŵer agweddau positif yn enfawr wrth gyflawni llwyddiant a chyfoeth mawr.

Mae cadarnhadau ar gyfoeth yn eich helpu i newid eich agwedd tuag at arian, helpu i newid ymwybyddiaeth cyfyngiad, tlodi ar feddwl ac ymwybyddiaeth person cyfoethog, i ymwybyddiaeth ffyniant a digonedd. Pan fyddwch chi'n ymwybodol o agweddau positif, rydych chi'n rhaglennu eich hun am ymddangosiad arian yn eich bywyd. Ac yn amlach rydych chi'n dweud y cadarnhad am arian, yn gyflymach ni fydd y canlyniad yn eich cadw chi yn aros. Mae angen ailadrodd aml o ddatganiadau cadarnhaol ar gyfer amnewid credoau, meddyliau, ofnau ac amheuon am arian yn eich bywyd a chyflawniad eich cyfoeth yn brydlon ac yn effeithiol.

Mae datganiadau cadarnhaol yn gwbl rhad ac am ddim, yn effeithiol ac yn syml iawn. Nid oes angen i chi dalu rhywun am hyn, gan amlygu eich hun at fethiant cyfraniad ariannol. Gallwch hyd yn oed wneud eich cadarnhad eich hun i ddenu arian a chyfoeth yn eich bywyd.

Rheolau ar gyfer cadarnhau ysgrifennu

Er mwyn ailadrodd cadarnhadau fod yn effeithiol iawn, mae angen cadw at y gofynion canlynol:

 1. Rhaid llunio datganiad cadarnhaol fel ffaith yn yr amser presennol.
 2. Dylai cadarnhad gario emosiynau, angerdd a llawenydd cadarnhaol.
 3. Osgoi datganiadau negyddol.
 4. Dylai'r cadarnhad fod yn fyr, yn fywiog ac yn ddychmygus. Dylech osgoi cysyniadau aneglur.
 5. Byddwch yn benodol. Gofynnwch i ti pwy ydych chi am ddod, i deimlo'n hapus, cariad a bod yn berson cyfoethog.
 6. Cofiwch bob amser yn yr hyn a ddywedwch.
 7. Ar ddiwedd y cadarnhad, gallwch ychwanegu hynny, "Rwy'n cael mwy nag yr wyf yn ei ddisgwyl."
 8. Ni ddylid gwrthod agweddau cadarnhaol. Gan na chaiff negyddu ei ganfod o gwbl ar lefel isymwybod (er enghraifft, os byddaf yn ailadrodd "Dydw i ddim yn ddyn gwael", bydd yr is-gynghorwr yn colli'r gronyn "nid" gan y bydd y gwadiad hwn yn darllen y wybodaeth fel "Rwy'n dlawd").

Enghreifftiau o gadarnhad ariannol

Os ydych chi am ddenu mwy o arian i'ch bywyd, darganfod neu greu y credoau y byddwch yn gweithio gyda nhw orau yn teimlo'n gyfforddus.

 1. Rydw i bob amser yn cael yr hyn rwyf eisiau i mi fy hun.
 2. Rwy'n magnet arian.
 3. Rwy'n llwyddiannus iawn.
 4. Mae fy asedau yn tyfu drwy'r amser.
 5. Rwy'n ennill 200,000 o rwbel y mis.
 6. Rwyf bob amser yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn.
 7. Rwy'n aml yn cael fy annog gan incwm annisgwyl.

Credwch yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud, ac yna bydd eich bywyd yn newid yn ddramatig.