Casco Antigua

Yn brifddinas Panama mae ardal hynafol enwog, y mae ei oedran bron i 340 o flynyddoedd, ac fe'i gelwir yn Casco Antiguo (Casco Antiguo).

Ffeithiau sylfaenol

Mae gan bob adeilad yma chwedl anhygoel neu stori gyffrous. Adeiladwyd y rhan fwyaf o'r adeiladau yn y ganrif ar bymtheg, a chadwyd rhai ohonynt o amserau'r gwladychiad. Ymddangosodd yr aneddiadau cyntaf yn y rhanbarth hwn ym 1673.

Mae'r ardal yn benrhyn hir sy'n ymestyn i'r môr ac mae wedi'i leoli yn ne-orllewin y ddinas. San Felipe yw un o'r llefydd mwyaf diddorol a hardd yn ninas Panama. Yma, mae ysblander colofnol yn rhyngweithio â bywyd modern. Heddiw, mae Casco Antigua yn rhan breswyl o'r pentref. Am y rheswm hwn, ynghyd ag adeiladau hanesyddol, gellir gweld adeiladau newydd yma. Yn gyffredinol, mae hwn yn faes mawreddog iawn, ac mae prisiau eiddo yma yn eithaf uchel.

Yn y rhan hon o'r ddinas, caiff atgyweiriadau eu cynnal yn aml: mae hen adeiladau yn cael eu hadfer ac mae rhai newydd yn cael eu hadeiladu.

Beth yw enw Casco Antigua?

Yn 2003, rhestrwyd yr ardal fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Y prif olygfeydd yma yw:

 1. Mae Deml San Francisco de Asis (Iglesia San Francisco de Asis) yn un o'r eglwysi eglwys cyfoethocaf yn Panama City. Dioddefodd yr eglwys ddau danau treisgar ac ym 1998 fe'i hadferwyd yn llwyr.
 2. Adeiladwyd Plaza Bolivar (Plaza Bolivar) yn y XVII ganrif yn anrhydedd yr arwr cenedlaethol Simon Bolivar.
 3. Adeiladwyd Theatr Genedlaethol (Teatro Nacional) ym 1908.
 4. Piazza de Armas yw prif sgwâr yr hen ddinas, y prif atyniad ohono yw'r Eglwys Gadeiriol. Mae'r eglwys wedi'i addurno â thwr cloch gydag angylion ar stribed a cherflun o Iesu Grist, gan ddatgelu hugs i passers-by.
 5. Sgwâr Annibyniaeth (Plaza Catedral neu Plaza de la Independencia). Mae'n enwog am y ffaith ei fod wedi cyhoeddi annibyniaeth y wlad ddwywaith. Y tro cyntaf ym 1821 - o Sbaen, a'r ail - yn 1903 o Colombia. Gweithredwyd dyluniad y sgwâr nid yn unig gan Sbaeneg, ond hefyd gan benseiri Ffrengig.
 6. Mae Plaza de Francia (Plaza de Francia) - yn ymroddedig i'r Ffrangegwyr marw (22 mil o bobl) a geisiodd adeiladu camlas. Yn y ganolfan mae symbol Ffrainc - obelisg ar ffurf cafa.
 7. Amgueddfa Camlas Panama - yma gallwch chi ddod yn gyfarwydd nid yn unig â hanes y sianel , ond hefyd yn gweld gwahanol gamau ei hadeiladu.
 8. Adeilad llywodraeth fodern, lle mae neuadd y ddinas.
 9. Stryd Paseo de las Bovedas , sy'n ymestyn ar hyd wal garreg enfawr, ac ati
 10. Herrera Square (Plaza Herrera) - ymroddedig i General Thomas Herrer, a arweiniodd y frwydr am annibyniaeth. Cyn hynny, roeddent yn taflu'r tafod - y taflu.
 11. Plaza Plaza Carlos V - mae cofeb yn ymroddedig i faer cyntaf y brifddinas.

Beth arall sydd yn ardal Casco Antigua?

Yn y rhan hon o'r ddinas, mae Panamans yn dda i wario eu nosweithiau. Ar benwythnosau, maent yn mynd yma gyda'u teulu cyfan i ymlacio mewn nifer o fwytai, gwrando ar jazz neu gerddoriaeth fyw, lle mae dawnswyr lleol yn perfformio salsa bendigedig, yn ogystal â mwynhau golygfeydd godidog y Môr Tawel ac yn edmygu'r bensaernïaeth hynafol. Mae bywyd nos yn Casco Antigua yn eithaf hwyliog ac amrywiol.

Yn y rhan hon o'r ddinas mae yna nifer helaeth o siopau cofrodd. Yma gallwch brynu cardiau a magnetau amrywiol, breichledau plygu a hetiau gwellt, hammocks a gwisgoedd cenedlaethol, ffrwythau a diodydd lleol. Os ydych wedi blino ac eisiau ymlacio, cofiwch fod nifer o westai yn San Felipe, er enghraifft, y gwesty poblogaidd Colombia.

Sut i gyrraedd ardal Casco Antigua?

Mae tua Kasko-Antigua yn ffordd gylchol, o ble, gyda llaw, mae golygfa gic o'r hen ddinas yn agor. Ar y llwybr hwn, gwaharddir meysydd parcio, felly gallwch chi naill ai'n gyrru'n araf mewn car, neu fynd allan i'r stryd nesaf a cherdded. I ddod yma mae'n fwyaf cyfleus gan Amador Causeway .

Gan fynd i brifddinas Panama , gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld ag ardal Casco Antigua, oherwydd ni fyddwch yn gyfarwydd â hanes canoloesol y ddinas yn unig, ond hefyd yn gallu eich ymsefydlu yn y blas lleol.