Cloddiau nofio ar gau - y modelau a'r lliwiau gorau ar gyfer y traeth a'r pwll

Beth mae angen i fenyw am hwyliau da? Haf, haul, traeth a swimsuit, gan ei droi'n harddwch hyfryd. Yn y tymor newydd mae amrywiaeth enfawr o siwtiau ymdrochi menywod hollol wahanol. O bikini i nifer o flynyddoedd gwirioneddol o leotard chwaraeon dan do.

Cwp nofio awyr agored neu dan do - pa un i'w ddewis?

Mae switshis nofio dan do yn mynd i gyd ac yn addas ar gyfer ymweliadau rheolaidd â'r pwll, ac ar gyfer y traeth. Ar unrhyw oedran ynddynt, gallwch chi fod mewn duedd bob amser, ac edrychwch ar eich gorau! Mae nofio swim agored, bikinis a bikinis bach yn edrych yn wych ar gorff chwaraeon, tynn. Datrysiad delfrydol ar gyfer cael tân unffurf yn y solariwm ac o dan yr haul.

Mae'r dewis o siwt traeth yn dibynnu ar nodweddion strwythur y ffigwr a'r dewisiadau personol. Nid oes unrhyw reolau arbennig ar gyfer ei ddetholiad. Mae arbenigwyr ffasiwn yn gwahaniaethu yn unig:

Cyfleustodau a harddwch yng ngoleuni tueddiadau modern yw'r symbolau tragwyddol o ffasiwn bob dydd. Dillad sy'n hoffi mwy, lle gallwch chi deimlo'n ddeniadol a chic - fydd y rhai mwyaf addas.

Cloddiau nofio ar gau

Cloddiau Nofio Ar gau 2017

Pa ddylunwyr enwog a ddangosodd ar y sioeau yn y tymor nofio hwn?

 1. Cyfuniad unigryw o liwiau a phrintiau.
 2. Tanlinellwch y clwythau.
 3. Gêm o wrthgyferbyniadau.
 4. Diffyg addurniad:

Mae dillad nofio dan do ffasiynol 2017 yn llawn amrywiaeth ac yn drawiadol. Defnyddir bron pob lliw. Mae pastel meddal wedi'i gyfuno â lliwiau llachar dirlawn o bob arlliw.

Mewn casgliadau newydd o wisgoedd ymolchi mae yna wahanol elfennau addurno a deunyddiau ar gyfer teilwra:

 1. Ffabrig metalaidd yw nofel.
 2. Rhwyll ar gyfer draperïau a chaniatáu mannau agored y corff.
 3. Mewnosodion lledr dannedd ar gyfer modelau gyda'r nos a parti o switshis nofio.
 4. Deunyddiau uwch-dechnoleg o safon uchel.

Ar gyfer rhyng-wehyddu cymhleth mewn switshis swim caeedig ultramodern, mae dylunwyr yn defnyddio edau naturiol cotwm.

Dillad nofio dan do ffasiynol 2017

Mathau o switshis nofio dan do

Mae nwyddau nofio caeedig yn hits go iawn yn yr haf i ferched sydd â blas cynnil. Yn ffasiwn, yr hyn y mae eich calon yn ei ddymuno:

 1. Classics impeccable ac avant-garde ysgogol.
 2. Laconiaeth a gwehyddu creadigol.
 3. Gwreiddioldeb a gwarchodfaeth.
 4. Cais a monotoni.
 5. Difrifoldeb a phwysleisiodd rhywioldeb.

Bydd switsuits nofio ar gau, gyda neu heb batrwm, yn rhyfeddu yn hyderus hyd yn oed y merched ffasiwn mwyaf soffistigedig. Yn fwyaf cyfleus - dillad nofio wedi'u gwneud o ffabrig bilen, yn sych, yn ddymunol i'r corff.

Peidiwch â gorwedd y tu ôl a'r siâp o dorri, yn arddull retro yr 80au o'r ugeinfed ganrif a'r supermodern:

Modelau ar gyfer pob blas a maint. Yn arbennig o boblogaidd yw'r thema drofannol.

Clos nofio ar gau gyda byrddau byr

Pwy ddywedodd fod byrddau byr yn ddiflas ac yn ddidwyll? Yn wreiddiol roeddent yn bwriadu nofio chwaraeon. Ar y traeth, mae nwyddau nofio wedi'u cau gyda byrddau byr ar gyfer y pwll ar ferched a merched yn edrych yn fenywaidd ac yn ddeniadol yn naturiol. Ar gyfer cynhyrchu switsuits nofio gyda byrddau byr, mae gweithgynhyrchwyr yn defnyddio:

Mewn modelau o'r fath mae cyfyngu ar ataliaeth ac mae apêl rhyw yn ddiddorol.

Mae nwyddau nofio wedi'u cau o elastig, gyda chynnwys uchel o lycra, ffabrigau yn llif awyr da, yn berffaith gywir y ffigur. Ymfalchïo mewn cariad gyda'r rhai sydd â phroblemau gyda physique, newidiadau oedran. Canolbwyntiwch ar y parth décolleté, gan guddio cyfeintiau is. Tynhau'r abdomen a'r cluniau, ond peidiwch â chyfyngu ar symud, gan ddarparu cysur cyflawn i'w berchnogion.

Clos nofio ar gau gyda byrddau byr

Gorchudd nofio ar gau gyda sgert

Nid yn unig creu lluniau rhamantus ffasiynol sydd â coquettish, ysblennydd a chacennau nofio ar gau gyda sgert, ond byddant yn talu'r prif sylw i'r gwaelod. Addas a pherchnogion ffurfiau godidog, a fflith cudd. Mae'r sgert ar y switsuit nofio yn edrych yn ddirgel, golau a diofal, a fydd yn ei gwneud hi'n amhosib peidio â sylwi ar rai diffygion. Gall y sgert fod:

Mae'r hyd hefyd yn amrywio: o'r lleiafswm mini i ychydig uwchben y pengliniau. Mae swimsuit dan do gyda sgert yn edrych yn gymharol a chic ar yr un pryd. Yn troi merched yn dywysogesion go iawn.

Gorchudd nofio ar gau gyda sgert

Swimsuit dan do ffasiynol gyda sgert

Switsuit dan do stylish gyda sgert

Dillad nofio gyda phwys caeedig

Mae'r nofel wreiddiol yn dillad nofio gyda chefn caeedig a marchogaeth. Nodweddion y model:

Mae switsuits gyda top caeedig yn tynnu sylw at linell y frest a'r ysgwyddau. Maent yn cael eu gweithredu mewn tonnau di-dor, printiau ethnig a chymhellion safari. Fe'u rhoddir yn dda gan anhwylderau torri, gorffen gyda stribedi tenau a defnyddio cysylltiadau gwahanol.

Dillad nofio gyda phwys caeedig

Cludyn nofio gydag ysgwyddau caeedig

Mae cyfarpar nofio dan do yn y pwll yn denu sylw gyda phatrymau cymhleth a nodweddion siapio. Mae arddull clasurol yn cyd-fynd â llawer, yn gwneud unrhyw fenyw yn ddeniadol. O blaid, dillad nofio ar gau o'r lliwiau canlynol:

Cyfuniad du, gwyn a gwyn a llwyd, stribed, eiliad o fotiffau blodau a thofigau - ar frig poblogrwydd.

Cludyn nofio gydag ysgwyddau caeedig

Mae'n anodd prynu efydd a hyd yn oed tan mewn dillad o'r fath, ond ar gyfer syrffio, pêl-foli a hwylio - ateb ardderchog. Chwaraeon-chic i bobl sy'n hoff o weithgareddau awyr agored. Y prif bwyslais yw ymarferoldeb a chysur diamod. Roedd y crewyr ffasiwn uchel yn ystyried dymuniadau merched anhygoel ac yn gwneud amrywiaeth neon:

Mae'n troi allan yn clasurol super ffasiynol.

Cludiant nofio dan do ffasiynol

Nid yw dillad nofio dan do stylish yn ystod tymor yr haf 2017 yn gwbl biwrocanaidd: gan gadw elfen o ddirgelwch sydd mor ddiddorol i gynrychiolwyr hanner cryf y ddynoliaeth, maen nhw'n chwilfrydig a moethus, ar gynnydd poblogrwydd. Gyda gorchuddio ar yr ochr, yn agored gydag un ysgwydd, toriadau unigryw, pyrsiau, llinellau a hyd yn oed pwythau lledr yn syth yn troi eu maestresau i mewn i freninau traeth.

Closed Thong Swimsuit

Gwnaeth seddi nofio dan do yn teimlo'n synhwyrol. Maent yn cyflawni eu swyddogaethau yn llawn. Dwr gwych yw eu prif bwrpas. Mae topiau amrywiol wedi'u cyfuno'n gytûn â'r gwaelod stribed:

 1. Cwp nofio dan do gyda bust solet heb gwpanau a stribedi mawr.
 2. Y trac nofio sydd wedi'i gau ar gyfer thong gyda chwpanau gydag argraff, neu fonofonig.
 3. Model o strapiau tenau, toriau, llinellau a rhaffau ar y cluniau.

Roedd y ffrogiau traeth hyn yn cwympo calonnau menywod ffasiwn gyda ffurfiau perffaith .

Closed Thong Swimsuit

Gall y ffabrig, yn dibynnu ar y toriad, ddod i ben yng nghanol y waist, gorchuddio'r ardal abdomenol yn gyfan gwbl a mynd ar hyd y ffigur cyfan cyn belled ag y bo modd gydag mewnosodiadau tenau, gwisg neu stribed. Mae modelau chwaraeon wedi'u gwneud o ddeunydd trwchus ac elastig. Yn eu plith mae'r parth decollete wedi'i gau o'r clavicles, ac mae strapiau yn cadw'r fron mewn sefyllfa sefydlog.

Clwb nofio dan do gyda chlun uchel

Mae'r modelau hyn o nwyddau nofio caeedig yn ymestyn y coesau yn weledol. Mae mellt yn cyfuno'r safbwyntiau i'w perchnogion. Mae ffasiwn uchel yn cyfuno:

Mae nwyddau nofio wedi'u cau'n agos yn cael eu cynnal ym mhob lliw, gyda phatrymau llorweddol a fertigol, tynnu. Mae merched sydd â choesau caled mewn nwyddau nofio wedi'u cau, o'r enw "Miss Elegance".

Clwb nofio dan do gyda chlun uchel

Cludyn nofio ar gau gyda chefn agored

Beth fydd yn helpu i ddangos cefn hardd? Dillad nofio ar gau ar gyfer y traeth gyda chefn agored. Dyma nhw:

Mae'r cefn yn gwbl agored neu wedi'i chysylltu'n fedrus â stribedi tenau. Yn anarferol yn rhywiol ac yn ddeniadol, daeth y nwyddau nofio hyn i ben i mewn i ffasiwn ac yn syrthio mewn cariad ar unwaith oherwydd yn hwylus mae'n gyfleus nofio a haul.

Cludyn nofio ar gau gyda chefn agored

Dillad nofio ar gau gydag ymylon

Fe wnaeth arweinydd diamheuol y tymor - ymylol, a ddaeth i'r amlwg o'r boho a 70au o'r ganrif ddiwethaf, wthio hyd yn oed y fashionistas mwyaf cain. Yn yr ensemble traeth a ddefnyddir i addurno'r cyrff, y brig a'r gwaelod. Yn mynd fel elfen ar wahân, ac yn rhan o'r golygfeydd - taflenni playful. Mae cylchdro nofio dan do gyda fflatiau yn berffaith:

Mae pobl rhamantaidd a merched anwastad yn hapus i'w gwisgo.

Dillad nofio ar gau gydag ymylon

Mae ffimbria siâp V yn torri'n berffaith yn cyd-fynd â delwedd ysgafn ac ychydig ysgafn yr heliwr. Mae sgert o fringe yn rhoi cryfder a hyder. Mae brwsys yn y waistline yn cyfrannu at greu coquetry meddal. Mae'r rhannau gorau, sy'n datblygu'n hyderus ar yr ochr ac ar y cluniau, yn ychwanegu rhywioldeb eithriadol. Bydd pompons bach ar y corff yn rhoi golwg dwyreiniol i'r dwyrain. Mewn switsuit nofio ffasiynol, bydd menyw yn edrych yn ddirgelwch heb ei ddatrys yn hawdd ac yn soffistigedig.

Dillad nofio dan do ffasiynol gydag ymylon