Cawl llysiau - ryseitiau blasus ar gyfer prydau iachus a maethlon

Nid yw'r gwesteion yn cael eu caffael gan y gwestai bach ac nid yw hyn yn westai anaml ar ein bwrdd. Fodd bynnag, mae priodweddau maeth a gwerthfawr y ddysgl yn llawer mwy na'i gymheiriaid â chyfansoddiad arall, mwy poblogaidd. Pleser a chwaeth nodweddion poeth, i gyflawni nad yw'n anodd.

Sut i goginio cawl lentil?

Gall cawl lentil, y rysáit o'r un syml neu'r aml-gyd-destun ac yn wych, ei baratoi gan gymryd i ystyriaeth gyflawni'r gofynion sylfaenol syml, a bydd ei weithredu yn cyfrannu at gael y canlyniad a ddymunir.

 1. Mae'r golchod wedi'u golchi'n drylwyr a'u rhoi mewn cawl ynghyd â chynhwysion llysiau.
 2. Bydd ffrio llysiau rhagarweiniol yn gwella blas y pryd a baratowyd a'i wneud yn fwy dirlawn a bregus.
 3. Defnyddiwch lentils o wahanol fathau i'w defnyddio ar gyfer gwneud poeth, bob tro yn cael blas gwahanol, ond deniadol a bob amser yn werth maeth cyfoethog.

Cawl Pwrs Lentil

Ar gyfer cariadon y prydau cyntaf mewn pure, y mwyaf deniadol yw'r cawl rhostyll coch, sy'n cael ei ferwi'n gyflym ac yn hawdd ac mae ganddo flas anhygoel ysgafn, sy'n cyfuno â llysiau a thymheru yn creu cyfansoddiad coginio ardderchog. O'r swm hwn, byddwch yn cael 4 o gyflenwadau poeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir y groats ynghyd â'r llysiau a thatws wedi'u hachub mewn sosban a'u berwi am 30 munud.
 2. Ychwanegwch y pasta, y tymhorau, y cysgodwr pwn a chynhesu 10 munud arall.
 3. Wedi'i weini â chawl rhostyll coch gyda sudd lemwn.

Cawl gyda chorbys a thatws - rysáit

Yn yr achos hwn, caiff cawl â chorbys a thatws ei fagu ar broth cig eidion gyda chig ychwanegol, y mae'n rhaid ei baratoi, wedi'i berwi ymlaen llaw mewn darn cyfan, ac yna gwaredwch ef o esgyrn os oes angen a'i rannu i mewn i ddarnau llwyth. I gael gwead y grawn, caiff ei ychwanegu ynghyd â llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil broth.
 2. Trowch y winwnsyn a'r menynyn ac ychwanegu'r sleisennau cig yn y broses.
 3. Maent yn rhoi tatws, cig wedi'i ffrio â chig wedi'i ferwi yn y broth berw, ac ar ôl 10 munud fe wnaethon nhw dywallt y brwyn golchi.
 4. Cawl tymhorol o dailbys i'w blasu, coginio am 10 munud.

Cawl gyda rhostyll a chyw iâr

Mae cawl cyw iâr blasus gyda chorbys yn opsiwn ardderchog ar gyfer bwydlen cinio bob dydd. Os na fyddwch yn datguddio'r llysiau i fod yn frown, mae'r pryd yn addas ar gyfer pryd bwydydd a bydd ond yn elwa i'r corff, ac yn ychwanegu perlysiau a sbeisys aromatig wrth goginio, os gwelwch yn dda, bydd cefnogwyr yn sbeislyd poeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig cyw iâr wedi'i ferwi mewn dŵr, ei dynnu, ei ddileu o esgyrn a'i ddychwelyd i'r sosban.
 2. Ychwanegu'r tatws, ac ar ôl 10 munud arall o goginio, gosodwch wisgo llysiau a chriw golchi.
 3. Cawl tymhorol o dailbys i'w blasu, coginio am 10 munud.

Cawl rhostyll twrcaidd

Gelwir cawl twrcaidd gyda bulgur a lentils yn "cawl briodferch" neu "cawl priodas", oherwydd yn ôl traddodiad hir, mae merched yn paratoi yn Nhwrci cyn noson y briodas. Mae blas arbennig, blas cenedlaethol a piquancy yn rhoi y mintys ffres neu sych poeth, yn ogystal â phaprika melys coch daear.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y priddlau golchi eu dywallt â dwr neu broth, maen nhw'n rhoi berw, pawn y bulgur.
 2. Taflu popcornen, mintys, paprika, winwnsyn â winwnsin tomato a berwi nes meddal y grawnfwyd.
 3. Mae cawl twrcaidd yn cael ei wasanaethu o lysbys, wedi'i berwi â pherlysiau.

Cawl Eidalaidd gyda rhostyll a phasta

Nesaf, byddwch yn dysgu sut i ferwi cawl lentil gydag acen Eidalaidd a fydd yn cael ei gyflawni trwy ychwanegu past bach i'r dysgl. Pan fyddwch yn gweini'n boeth, ychwanegwch gaws wedi'i falu, sef y strôc olaf i roi'r lliw iawn iddo. I goginio'r cinio am 8 o bobl mae angen i chi dreulio 1.5 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil cig wedi'i ffrio'n barod tan barod.
 2. Arllwyswch rastri, pasta a sbeisys wedi'u golchi, ychwanegu dresin o winwns a moron, tomato wedi'i gratio heb groen.
 3. Coginiwch y dysgl nes bod y grawnfwydydd yn feddal, ychwanegwch garlleg a llysiau gwyrdd, gadewch iddyn nhw dorri.
 4. Rhowch y bwyd trwy ychwanegu sglodion caws i'r plât.

Cawl lentil gyda chig wedi'i ysmygu

Os na fydd y cawl clasurol o ffonbys gyda chig yn eich denu, yn coginio poeth, gan ddefnyddio fel deunydd crai ar gyfer cawl wedi'i ysmygu. Bydd arogl anhygoel y pryd a baratowyd yn synnu pawb, hyd yn oed y gourmet cyflym. Bydd asidau cig eidion neu porc mwg, coesau brisket neu gyw iâr gydag arogl gwenith naturiol yn ei wneud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig mwg wedi'i dorri'n sleisen, wedi'i dywallt i mewn i ddwr a'i ferwi am 10 munud.
 2. Maent yn rhoi rhwmp golchi, ffrio o lysiau, tymheru.
 3. Coginiwch yn boeth nes i ffosbys feddal, ychwanegwch garlleg, gwyrdd a gadael iddyn nhw dorri.

Cawl madarch gyda chorbys

Os oes awydd i wneud cawl o fagbys heb gig, bydd yr opsiwn hwn orau oll, ac yn arbennig, cewch y cefnogwyr madarch. Bydd blas arbennig ac arogl anhygoel yn ychwanegu at y madarch wedi'i sychu, ond yn absenoldeb ffres neu wedi'i rewi. Bydd y cylch coginio cyfan yn cymryd 1.5-2 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae madarch wedi'u toddi mewn dŵr poeth, ac yna'n coginio nes eu coginio.
 2. Ychwanegwch y tatws, ac ar ôl 10 munud, rostil, winwns a moron, garlleg a thymheru.
 3. Coginiwch gawl â chorbys a madarch nes bod y grawnfwyd yn feddal, yn gadael y persli ac yn ei adael.

Cawl lentil gyda chawl - rysáit

Cawl blasus blasus blasus fydd yr ateb gorau ar gyfer addurno bwydlen cinio yn ystod tabl gyflym neu lysieuol. Wedi'i dderbyn oherwydd gweithrediad yr argymhellion canlynol, bydd yr un poeth yn bodloni'r newyn am gyfnod hir, yn gwanhau'r corff gyda fitaminau a bydd yn eich galluogi i gael pleser gwirioneddol o bryd bwyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y rhwb gyda dŵr a choginiwch.
 2. Ar yr olew, mae'r winwns a'r moron wedi'u sleisio, ychwanegir tomatos wedi'u torri'n fân neu daear, ac yn y cam olaf o garlleg ffrio.
 3. Lledaenwch gynnwys y sosban i mewn i sosban, ychwanegwch y paprika, twymynnau, coginio nes bod y grawn yn feddal.
 4. Gweini poeth, tymor gyda winwns werdd, mintys, sesame a rhowch olewydd mewn powlen ar ewyllys.

Cawl lentil mewn multivariate

Bydd cawl gyda lentils ar broth cig , y rysáit y byddwch yn ei ddysgu yn nes ymlaen, yn cael ei baratoi gyda chymorth dyfais aml-gogydd. Mae'r cynhwysion gyda'r driniaeth wres hon gyda gwres unffurf yn dod yn feddal, gan gadw'r holl eiddo gwerthfawr a mwyafhau'r nodweddion blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig cyw iâr yn cael ei dorri'n ddogn, wedi'i dywallt â dŵr a'i ferwi yn y modd "Cawl" nes bod meddal y ffibrau cig.
 2. Llusgwch y llysiau wedi'u sleisio'n barod a'u ffosbys wedi'u golchi, ychwanegu sbeisys a thymheru.
 3. Boilwch y cawl o ffonbys gwyrdd yn yr un modd am 30 munud arall.