Macrell yn ffoil ar y gril - y ryseitiau mwyaf blasus ar gyfer pryd picnic gwych

Mae mascrell mewn ffoil ar y gril yn ddysgl syml ar gyfer coginio mewn natur. Gellir addurno pysgod mewn amrywiadau amrywiol, yn ddibwys neu'n fwy mireinio, gan amrywio'n fawr y fwydlen picnic a chael argraffiadau newydd o'r pryd bwyd bob tro.

Sut i goginio macrell gyda macrell?

Mae mascrell mewn ffoil ar siarcol bob amser yn troi'n suddus ac yn anodd ei ddifetha, ond mae rhai cynhyrdod o bysgod coginio yn dal i fod yno ac mae angen eu cofio, gan ddechrau gweithredu unrhyw un o'r technolegau dethol.

 1. Mae macrell wedi'i rewi yn cael ei ddadmer, gwared ar y entrails ac, os dymunir, o neiriau, cynffon a phen.
 2. Mae carcasau yn cael eu golchi y tu allan a'r tu mewn, gan roi sylw arbennig i'r ffilm du, sy'n gallu rhoi gredineb y dysgl. Fe'i glanhawyd yn flaenorol gyda chyllell neu ei dynnu gyda napcyn.
 3. Rhannwch halen macrell, pupur, arllwyswch sudd lemwn neu ddefnyddio marinâd mwy mân a gadael am 20-30 munud.
 4. Rhowch y pysgodyn mewn amlen o ffoil wedi'i selio'n dynn dros orsaf sy'n tynnu am tua 30-40 munud.

Sut i farinate macrell ar gyfer marmalade?

Os oes macrell yn y fwydlen o'ch picnic, gallwch ddarganfod y rysáit marinâd ar gyfer y pysgod hwn yn nes ymlaen. Mae set traddodiadol o halen, pupur a sudd lemwn yn yr achos hwn yn cael ei ychwanegu gyda garlleg wedi'i dorri, a fydd yn rhoi dysgl pic a choriander tir, sy'n cyd-fynd yn llwyddiannus â chig unrhyw bysgod. Mae cymysgedd sbeislyd yn ddigon i blygu tri charcas canolig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gyda'r lemwn yn gwasgu'r sudd, cymysgwch â'r menyn.
 2. Mae garlleg wedi'i dorri'n fân wedi'i heidio â halen, coriander a phupur, yn ychwanegu at y cymysgedd o sudd ac olew, yn cymysgu.
 3. Rhwbiwch sylwedd sbeislyd y pysgod a gadael am 30-60 munud.

Macrell ar y gril ar y gril - rysáit

Mae mascrell wedi'i bakio mewn ffoil ar brenwr yn ôl y rysáit hwn yn cynnwys blas ysgafn cytbwys a chymysgedd cymedrol. Gosodir carcasau cyn-marin ar rannau olewog o'r ffoil ac wedi'u selio'n ofalus fel bod yr hylif yn parhau i mewn i'r pysgod yn ystod y driniaeth wres ac mae'r pysgod yn dal i fod yn sudd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O un lemon, gwasgwch y sudd, rhowch y carcasau arnynt, gan eu hacio hefyd yn bupur.
 2. Ar ôl 20 munud, saifwch y pysgod gyda chymysgedd o hufen sur a mwstard, rhowch persli i mewn i'r abdomen.
 3. Trowch drosodd y carcasau â ffoil a gadael am 20 munud, ac ar ôl hynny fe'u rhoddir ar y groen dros y glo.
 4. Ar ôl tua 30 munud, bydd y macrell yn y ffoil ar y gril yn barod.

Macrell yn ffoil gyda lemwn

Mae mascrell wedi'u pobi mewn ffoil gyda lemon yn troi'n syfrdanol aromatig, yn cael sourness dymunol a nodyn citrus piquant. Yn ogystal â hynny, mae sleisys lemwn yn niwtraleiddio arogl penodol pysgod, sydd mewn macrell yn amlwg iawn ac yn amharu llawer wrth ddewis amrywiaeth o bysgod ar gyfer coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod wedi'i dorri mewn sawl man ar draws y cefn, wedi'i rwbio â halen, pupur, twymyn, wedi'i chwistrellu â sudd un lemwn, yn gadael am 30 munud.
 2. Maent yn rhoi sleisys lemwn ar y cefn, a nionod yn yr abdomen.
 3. Iwchwch y pysgod gyda hufen sur, gorweddwch ar ffoil, sêl dynn.
 4. Ar ôl 30 munud o bobi, bydd macrell gyda lemwn yn y ffoil ar y gril yn barod.

Pecryll wedi'u pobi gyda llysiau mewn ffoil

Os ydych chi eisiau coginio pysgod ar yr un pryd â garnish ysgafn, defnyddiwch y rysáit canlynol. Mae mascrell mewn ffoil gyda llysiau yn ddelfrydol i'w flasu ac yn syndod o frawd. Yn ogystal, a fyddech cystal â chi a chynhwysion ychwanegol: mae sleisys llysiau wedi'u saethu â sudd pysgod a sbeisys yn dod yn arbennig o flasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhennir y macrell gyda halen, pupur, twymyn a garlleg.
 2. Rhowch y pysgod ar rannau ar wahân o'r ffoil, yn yr abdomen ac ar yr ochr mae wedi lledaenu'r llysiau wedi'u sleisio i flasu.
 3. Gorchuddiwch y cyfansoddiad gydag ail ddarn o ffoil, selio a pobi ar siarcol dros y gloi am 40 munud.

Macrell yn y saws soi ar y gril

Mae mascyn wedi'i bakio mewn ffoil gyda saws soi yn troi allan nid yn unig yn ysgafn o flasus, ond hefyd, diolch i farinâd arbennig yn cael ymddangosiad blasus. Os dymunir, gellir ehangu cyfansoddiad y gymysgedd sbeislyd trwy ychwanegu ychydig o garlleg, coriander tir neu sbeisys eraill yn gyfunol â chig pysgod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddodd y pysgod rwbio â halen, pupur, wedi'i chwistrellu â sudd lemwn, ac ar ôl 10 munud wedi ei lenwi â saws soi a'i adael i farinate am 30-40 munud, droi dros dro o dro i dro.
 2. Rhowch winwns wedi'i dorri yn yr abdomen, rhowch y carcasau ar y rhannau ffoil ynghyd â'r marinâd a selwch mor dynn â phosib.
 3. Ar ôl 30 munud o bobi, bydd macrell flasus ar y gril yn barod.

Pecryll wedi'u pobi gyda thatws mewn ffoil

Opsiwn arall ar gyfer coginio gyda garnish yw macrell, wedi'i bobi ar gril, gyda sleisys tatws wedi'u sleisio'n denau. Ceir cyfansoddiad arbennig o fregus os ydych chi'n ychwanegu ychydig o dail wedi'i dorri'n fân a'i winwns i'r tatws, y gall coesynnau gwyrdd neu lemwn gwyn eu disodli.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod yn cael ei dywallt, ei bopur, wedi'i chwistrellu â sudd lemwn, ar ôl am 20 munud.
 2. Paratowch y tatws, crogwch a thorri'r tiwbiau'n denau, cymysgwch hi â gwyrdd, winwns a thymheru, eu rhoi i mewn i abdomen y pysgod a'u gosod ar yr ochrau, gan osod y pysgodyn arnynt mewn clustog o ddarnau lemon.
 3. Ar ôl 40 munud o rostio dros yr olew, bydd macrell gyda thaws mewn ffoil ar y gril yn barod.

Ffiledi macrell yn y gril

Er mwyn i'r macrell yn y ffoil ar y brazier baratoi'n gyflymach, gallwch chi ddefnyddio ffeiliau byrbrydau pysgod, gan ei wahanu rhag esgyrn eich hun neu ei brynu yn barod yn y siop. Fel marinade mae'n bosibl defnyddio sudd lemon a sbeisys safonol yn draddodiadol neu i gymryd gwin gwyn sych gyda chymysgedd o berlysiau sych aromatig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi macrell ar y gril yn dechrau piclo'r cynnyrch cychwynnol. Ffiledau wedi'u halltu, pupur, wedi'u chwistrellu â pherlysiau, wedi'u dyfrio â gwin a'u gadael am 20 munud.
 2. Rhowch y pysgod ar y daflen o ffoil wedi'i oleuo, ei selio a'i bobi ar y gril am 15-20 munud.

Mackerel wedi'i stwffio ar y gril

Bydd blasus, maethlon a chorff llawn yn arwain at macryll wedi'i stwffio mewn ffoil. Gellir paratoi'r pysgod gyda nionyn wedi'i ffrio â moron neu madarch, cymysgedd llysiau, cymysgedd o ffrwythau sych a chnau neu gyfansoddiadau eraill. Mae'r canlynol yn amrywiad o'r set safonol o lysiau a nodir techneg y rysáit.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y macrell ei dorri ar y cefn, caiff y grib a'r entrails eu tynnu, eu golchi.
 2. Rwbiwch y cnawd gyda halen, pupur, sbeisys, taenell gyda sudd lemwn.
 3. Lledaenu llysiau, glaswelltiau, tymor i'w blasu, llenwch y cymysgedd sy'n deillio o garcas macrell.
 4. Tynnwch bysgod gyda chiwnyn, rhowch ffoil a choginio ar brazier am 40 munud.

Macrell yn mwstard ar gril

Mae macrell yn sbeislyd a bregus yn cael ei bakio mewn ffoil ar siarcol, wedi'i addurno yn ôl y rysáit canlynol. Cyflawnir yr effaith a ddymunir trwy farinâd mwstard acíwt, sy'n cael ei ychwanegu at flasu perlysiau aromatig, sbeisys, gwyrddau wedi'u torri'n fân, winwnsyn daear neu garlleg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y marinâd a thymor y cymysgedd gyda physgod.
 2. Ar ôl 30 munud, rhoddir y carcasau ar y sleisys ffoil a'u selio.
 3. Cwblhewch baratoi macrell yn ffoil ar y gril, ar ôl sefyll dros loriau pwyso am 30 munud.