Gwen yr hydd gyda madarch a winwns - ryseitiau blasus am ddysgl godidog bob dydd

Gwenith yr hydd gyda madarch a winwns - mae'r pryd yn fwy maethlon, blasus ac yn ddefnyddiol. Mae yna amryw o opsiynau i'w paratoi - mewn cauldron, mewn padell ffrio, yn y ffwrn a hyd yn oed mewn multivark. Rwy'n falch nad yw ei goginio yn cymryd llawer o amser - bydd y pryd yn barod mewn llai nag awr.

Sut i goginio gwenith yr hydd gyda madarch?

Gwenith yr hydd gyda madarch a winwns - mae'r rysáit yn syml, ond er mwyn i bopeth ddod yn flasus, nid yw'n brifo gwybod rhai rheolau syml a fydd yn helpu unrhyw un sydd â'r dasg a osodwyd.

 1. Mae angen i chi drefnu a rinsio'r groats cyn coginio.
 2. Os nad yw'r presgripsiwn yn nodi unrhyw beth, yna caiff y crwp ei llenwi â hylif mewn cymhareb o 1: 2.
 3. Gyda madarch wedi'i stiwio, gallwch chi gymysgu uwd parod. Ond bydd yn llawer mwy blasus os bydd gwenith yr hydd yn gwanhau ynghyd â gweddill y cynhwysion.
 4. I baratoi'r bwyd, mae unrhyw madarch - ffres, sych, wedi'i sterileiddio a piclo hyd yn oed - yn addas.

Gwenith yr hydd gyda winwnsyn madarch a moron

Mae gwenith yr hydd gyda winwns a moron gyda madarch yn ddysgl wych a boddhaol y gellir ei fwyta yn ymprydio neu pan fyddwch chi eisiau arallgyfeirio'ch dewislen arferol. Ar gyfer y rysáit hwn, mae unrhyw madarch yn addas. Os oes posibilrwydd i ddefnyddio anifeiliaid coedwig, peidiwch â'i cholli. Gyda nhw, bydd diddanwch yn dod yn hynod fregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r winwnsyn wedi'i dorri, mae moron yn malu â grater, ac yna'n pasio am 5 munud.
 2. Ychwanegwch y madarch wedi'i dorri'n ddarnau mawr a'i ddiffodd nes eu bod yn barod.
 3. Ewch ati i flasu sbeisys.
 4. Arllwyswch y gwenith yr hydd a gymysgedd.

Gwen yr hydd gyda champignons a winwns

Mae gwenith yr hydd gydag harddwch yn fwyd y gallwch chi ei goginio trwy gydol y flwyddyn, gan fod y madarch hyn bob amser ar werth. Nid oes moron yn y rysáit, ond gellir ychwanegu'r cynnyrch hwn os dymunir. Bydd blas y pryd a baratowyd yn gwella o hyn yn unig. Nid oes sbeisys yn y cyfansoddiad hefyd, ac hebddynt mae'r dysgl yn troi'n gyfoethog ac yn fregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y dŵr gyda dŵr a choginiwch hyd nes y gwneir.
 2. Mae harddwr yn cael ei dorri'n sleisen.
 3. Torri'r winwns a'r moron nes ei fod yn feddal.
 4. Ychwanegwch y madarch, ffrio am 10 munud. Halen a phupur.
 5. Mae gwenith yr hydd gyda champignons, winwns a moron yn ystod y gwasanaeth yn cael ei dorri gyda winwns werdd wedi'i dorri.

Gwenith yr hydd gyda madarch sych

Gwen yr hydd gyda madarch wedi'u sychu a winwns - yn rhad ac yn gyflym i baratoi rysáit coginio gartref. Uchafbwynt y danteithion yw madarch sych. Gyda nhw, mae'r pryd yn llawer mwy blasus a blasus na gyda rhai ffres. Rysáit gyfrinachol arall - mae llawer iawn o winwns, oherwydd bod gwenith yr hydd gyda winwns wedi'i ffrio'n gyfun iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae madarch sych yn cael ei dywallt i mewn i 3 gwydraid o ddŵr a chaniateir i'r nos sefyll.
 2. Trowch y llysiau wedi'u torri, ychwanegwch y madarch wedi'u torri a'u coginio am 5 munud.
 3. Arllwyswch yr hydd yr hydd, arllwyswch y broth madarch, y halen a'i droi.
 4. Mae'r tân yn cael ei leihau i isafswm yr hydd gyda madarch wedi'i sychu a bydd winwns yn barod mewn hanner awr.

Gwen yr hydd gyda madarch porcini

Nid oes rhaid i fwyd blasus a blasus fod yn ddrud ac yn anodd ei baratoi. Mae gwenith yr hydd gyda madarch porcini a winwns yn gadarnhad ardderchog o hyn. Mewn dim ond hanner awr o'r nifer penodedig o gydrannau gellir paratoi 3-4 gwasanaeth o ddanteithion bregus. Yn yr achos hwn, mae'r broses yn cyflymu'r ffaith bod y crwp a'r madarch yn cael eu paratoi ochr yn ochr, ac yna'n cael eu cyfuno.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch y winwnsyn a ffrio ar hanner y menyn.
 2. Mae madarch gwyn yn cael eu golchi a'u torri.
 3. Ychwanegwch y madarch i'r winwns a ffrio am 10 munud.
 4. Ychwanegwch hufen sur, halen, pupur, arllwyswch ychydig o ddŵr, gorchuddiwch â chaead a stew am 10 munud.
 5. Boil y crwp a ffrio mewn menyn.
 6. Mae gwenith yr hydd wedi'i gyfuno â madarch a winwns, wedi'u pobi gyda dill a'u gweini i'r bwrdd.

Gwenith yr hydd mewn modd masnachol gyda madarch

Mae stew gwenith yr hydd gyda madarch a chig yn enghraifft berffaith o sut y gellir troi addurn gyfarwydd i mewn i gampwaith coginio go iawn. Gallwch chi gymysgu'r cydrannau ar wahân, a'u cysylltu nhw. Ond bydd yn fwy blasus ac yn fwy persawrog, os bydd y cynhyrchion yn cael eu paratoi gyda'i gilydd, yna bydd y crwp yn cael ei ysgwyd gan arogl cig a madarch, a bydd yn dod allan yn sudd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mowli winwns a moron.
 2. Holltyrnau wedi'u torri mewn darnau mawr.
 3. Ffrwythau nes i'r cywion dorri'n giwbiau cig, halen a phupur.
 4. Ychwanegu'r llysiau a ffrio nes eu bod yn feddal.
 5. Lledaenwch y madarch, cymysgwch a ffrio'r cyfan.
 6. Arllwyswch y rwmp, halen, rhowch y sbeisys, arllwyswch mewn dŵr a phwff tan ei wneud.

Gwenith yr hydd gyda madarch wych a winwns

Mae gwenith yr hydd gyda winwns ffres a madarch wystrys yn ddysgl wych i lysieuwyr a phobl sy'n cadw'n gyflym. Yr unig welliant sydd i'w wneud yn yr achos hwn yw y dylid symud y menyn. Mae'r don yn ddigon i'r llysiau. Ac os ydych am wneud y bwyd yn fwy aromatig, ynghyd â nionyn a moron, gallwch ffrio rhywfaint o garlleg wedi'i dorri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwenith yr hydd wedi'i rostio mewn olew llysiau.
 2. Yna arllwyswch ddŵr mewn cyfran o 1: 2 a choginiwch nes bod yn barod.
 3. Lliwch madarch wystrys a'u ffrio am tua 10 munud.
 4. Ar wahân, arllwyswch winwns a moron.
 5. Cymysgwch y madarch gyda llysiau, ychwanegwch y crwp wedi'i ferwi.
 6. Bydd gwenith yr hydd gyda madarch a winwns yn barod mewn 10 munud.

Gwenith yr hydd gyda madarch piclyd

Mae madarch marinog yn dda nid yn unig fel byrbryd. Mae gwenith yr hydd gyda madarch a winwns yn enghraifft wych. Mae Adjika Home yn berffaith yn cyffwrdd â blas y danteithion, gan ei gwneud yn fwy dwfn a dw r. Pob swyn o'r ddysgl hon yw bod y madarch mewn gwirionedd yn barod. Dim ond i weddill y cydrannau y bydd angen iddynt gael eu cysylltu ac aros nes eu bod yn cyfnewid eu blasau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau'r winwnsyn wedi'i dorri, ychwanegwch y garlleg a choginiwch am funud arall.
 2. Mae madarch wedi'u marino'n cael eu torri i mewn i blatiau.
 3. Anfonwch madarch i ffrio, halen, pupur a choginio am 2 funud.
 4. Ychwanegu adzhika, troi a choginio cymaint ag yr un peth.
 5. Gwenith yr hydd parod wedi'i gymysgu â chynnwys y padell ffrio a'i weini.

Gwenith yr hydd gyda madarch mewn pot yn y ffwrn

Gwen yr hydd gyda madarch yn y popty - dysgl a baratowyd yn Rwsia ers canrifoedd lawer. Yna, defnyddiant ffwrn pentref, ond mewn amodau modern, byddai ffwrn yn ei wneud. Mae bwyd mewn potiau bob amser yn ymddangos yn arbennig o frawdurus a blasus, gan nad yw'r cynhyrchion yn cael eu berwi, ond yn raddol yn languog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Madarch yn torri i mewn i stribedi a ffrio.
 2. Ychwanegwch moron, winwns a phob un ffrio at ei gilydd hyd nes y gwneir.
 3. Gosodir madarch gyda llysiau ar botiau, gyda gwenith yr hydd ac wedi'i dywallt â chawl fel ei fod yn cynnwys y 1.5cm o gynnwys.
 4. Anfonwch y pot i'r ffwrn, ei gynhesu i 200 gradd, am 20 munud.
 5. Yna caiff y gorchuddion eu tynnu, bydd gwenith yr hydd gyda madarch a nionyn yn y ffwrn yn barod o fewn 10 munud.

Gwenith yr hydd gyda madarch yn y multivariate

Mae gwenith yr hydd gyda madarch a winwns mewn multivariate yn troi allan i fod mor flasus fel mewn potiau. Yn ogystal â hyn, mae popeth wedi'i goginio mewn un cynhwysydd, ac ar ôl coginio nid oes rhaid i chi olchi'r prydau. O'r swm hwn o gynhwysion, byddwch yn cael 4 gwasanaeth o driniaeth anhygoel boddhaol i'r teulu cyfan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff yr olew ei dywallt i'r bowlen a gosodir y modd "Poeth" am 15 munud.
 2. Rhowch y madarch am 5 munud, ychwanegwch y winwns a choginiwch am 5 munud arall.
 3. Arllwyswch y crwp, halen ac arllwyswch y saim madarch, ychwanegu dŵr, fel bod y gymhareb o rawnfwydydd a hylifau yn dod allan 1: 2.
 4. Trosglwyddwch y ddyfais i'r modd "Kasha".
 5. Bydd gwenith yr hydd gyda madarch a winwns yn barod i wasanaethu ar ôl y signal.