Crefftau o becynnau polyethylen

Ar gyfer creadigrwydd ar y cyd gyda'r plentyn, gallwch ddefnyddio unrhyw ddeunydd byrfyfyr. Gall mam gynnig i'w blentyn wneud crefftau o fagiau plastig, sydd mewn digon o faint mewn unrhyw fflat.

Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos bod crefftau o fagiau sbwriel yn hawdd eu gwneud, fodd bynnag, nid yw. Efallai na fydd plentyn 3-mlwydd-oed yn iawn, er enghraifft, wedi'u gwau o erthyglau â llaw o fagiau sbwriel. Felly, mae'n well gan gynnig y math yma o greadigrwydd i blentyn o dan 7 oed. I blant o oedran iau, mae'n bosibl creu erthyglau â llaw o fagiau ar gyfer llwch ar ffurf anifeiliaid.

I greu cwningen, mae angen i chi baratoi'r deunyddiau:

 1. Rydym yn paratoi pom-poms. Yn gyntaf, rydym yn gwneud stribedi hir o fag plastig, yn eu rhwymo at ei gilydd. O'r cardbord rydym yn torri dau gylch gyda slot y tu mewn.
 2. Rydym yn dechrau lapio cylchoedd cardbord mewn cylch.
 3. Os yw'r stribed wedi'i orffen, yna ei dorri ar wraidd y cylch.
 4. Rydym yn rhoi'r strip nesaf.
 5. Rydyn ni'n gwyro'r stribedi mewn cylch tan y foment pan fydd y cylch cardbord wedi'i gau'n llwyr.
 6. Rydym yn torri'r gwag sy'n deillio o hynny gyda siswrn.
 7. Rhwng y ddau gylch yn ymestyn edau cryf, tynhau.
 8. Tynnwch y cylchoedd cardbord, sythwch allan y pompom canlyniadol.
 9. Yr ydym yn gwneud yr un peth yn yr un modd.
 10. Mae pennau gweddill yr edau o'r ddau pompoms wedi'u cysylltu gyda'i gilydd. Mae'n troi allan y pen a'r torso.
 11. Rydyn ni'n clustio cwningen o stribed nad yw'n fwy na 3 cm yn y ffordd ganlynol: trowch ddwywaith yng nghanol y stribed.
 12. Plygwch y stribed yn ei hanner a'i sythu.
 13. Rydym yn cysylltu ychydig yn is na'r canol.
 14. Glustiau glud, gleiniau-llygaid a thrwyn.
 15. O'r pompons bach rydym yn gwneud paws a choesau, rydym yn gludo. Mae'r cwningen yn barod.

Yn yr un modd, gallwch chi wneud anifeiliaid eraill trwy amrywio'r gêm lliw o becynnau.

Y dull o greu coiliau o fagiau polyethylen

Er hwylustod gwneud crefftau o fagiau, rhaid i chi wneud skeiniau yn gyntaf.

 1. Rydym yn cymryd pecyn gyda thaflenni, rydym yn ei ychwanegu gydag accordion ar hyd y cyfan.
 2. Rydym yn torri oddi ar y gwaelod a'r handlen.
 3. Torrwch y pecyn ar draws y darnau.
 4. Dadansoddwch y darnau sy'n deillio a'u cyfuno i mewn i un edau.
 5. Rydyn ni'n mynd i mewn i'r tanglo.

Mae nifer fawr o ffyrdd o sut i chi dorri bagiau plastig: mewn troellog, croeslin, ar hyd, ar draws, ac ati.

Crefftau o becynnau cellofhan: dosbarth meistr

Ar y noson cyn y flwyddyn newydd, mae'n bosibl cynnig i'r plentyn greu coeden Nadolig fel crefft â llaw â llaw o becynnau, y gellir eu rhoi i rywun sy'n agos ato, er enghraifft, at ei nain. Mae angen paratoi'r deunyddiau canlynol:

 1. Tynnwch ar gylchoedd papur gwyn o wahanol diamedrau, a bydd coeden Nadolig ohonynt. Mae angen lleihau diamedr y cylch. Rydym yn torri allan.
 2. Rhowch y cylchoedd sy'n deillio o fag plastig, tynnwch bap bêl-droed. Rydyn ni'n rhoi pwynt yng nghanol pob cylch. Rydym yn torri allan.
 3. Rydym yn dechrau casglu'r herringbone: llinynwch y llinyn, yna y prif gylch, y cylch canolradd a'r bugle, yna'r prif gylch, y cylch canolraddol, y gwydr. Felly, rydym yn casglu'r goeden Nadolig gyfan, yn ailgyfeirio cylchoedd a gleiniau.
 4. Rydym yn gosod y bwndel ar ben y goeden. Gallwch ychwanegu addurn ychwanegol, er enghraifft, seren fechan o wifren neu frig o tinsel.

Os ydych chi'n cymryd ychydig o fagiau gwahanol o liw am garbage, yna gallwch chi wneud coeden Nadolig:

Mae creu crefftau o becynnau, nid yn unig creadigrwydd meddwl yn datblygu, ond hefyd galluoedd creadigol. Gellir gwneud y math hwn o grefftau gyda phlant hŷn. Bydd hyn yn eu haddysgu, o unrhyw ddeunydd defnyddiol ac ymddangosiadol ddiangen, y gallwch greu gwaith celf.