Gyda beth i wisgo esgidiau isel?

Mae esgidiau isel yn esgidiau ymarferol a ffasiynol iawn. Fodd bynnag, rhaid eu dewis yn gywir fel eu bod yn dod i'ch delwedd. Wedi'r cyfan, mae'r gallu i gyfuno pethau'n gyflym yn pwysleisio blas anferth merched. Felly, gyda dyfodiad yr hydref, mae llawer o fenywod ffasiwn yn meddwl beth ddylai wisgo esgidiau merched i edrych yn stylish a modern? Er enghraifft, mae merched uchel â ffigur slim yn cyd-fynd ag unrhyw fodel, ond mae angen i un isel ddewis cynhyrchion ar y sawdl.

Creu delwedd

Mae'r menywod hynny sydd am edrych yn gynrychioliadol a cain, yn dod o hyd i gyfuniad gwych o hanner esgidiau gyda gwisg. Fodd bynnag, peidiwch â meddwl nad yw cyfuniad o'r fath yn cynnwys yr angen am acenion llachar ar ffurf arddulliau gwisgoedd anarferol a lliwio esgidiau. Diolch i'r ddwy elfen hon, gallwch bwysleisio'ch hunaniaeth. Er enghraifft, gall fod yn gwisg laswellt fer mewn stribedi du a gwyn. Yn fyr brwdfrydol ar yr olwg gyntaf, mae hanner-esgidiau du lac du yn ategu'r ensemble. Ac y bydd y cyffwrdd gorffen yn gwisgo crys , wedi'i glymu ar gluniau, bag a sbectol. Ond bydd coquette ysgafn yn hoffi'r cyfuniad o esgidiau cain gyda sodlau uchel gyda ffrog addas.

Un peth da arall yw'r cyfuniad o hanner esgidiau gyda throwsus cul. Ac er mwyn osgoi byrhau'r coesau gweledol, rhaid i liw yr esgidiau gyd-fynd â cysgod y dillad. Wel, gall harddwch hirsefydlog fforddio arbrofi gydag unrhyw liw, gan ategu'r ensemble gyda siaced stylish, siaced sleiveless ffwr neu gape fach.

Poblogrwydd esgidiau merched

Yn dibynnu ar arddull esgidiau, gallwch ddewis yr opsiwn bob dydd. Er enghraifft, gellir ei wisgo jîns dynn, crys-T a siaced leopard. Y cyffwrdd gorffen fydd esgidiau gyda phrint anifeiliaid nodweddiadol a bag cynhwysfawr. Esgidiau gyda jîns yw'r cyfuniad perffaith y gellir eu gwanhau gyda gwahanol elfennau cwpwrdd dillad, boed yn blouse cain, crys-t, siwmper folwmetrig neu grys denim. Yn y ffordd hon, nid yn unig y gallwch chi gerdded o gwmpas y ddinas, ond hefyd mynd allan i gefn gwlad.

Y tymor hwn, mae dylunwyr yn argymell eu bod yn gwisgo esgidiau isel gyda chôt - bydd hyn yn gwneud y fashionista yn chwaethus ac yn wych. Yn ddelfrydol, dewiswch hyd y gôt i'r pengliniau.