Henna di-liw ar gyfer gwallt - yn lle deilwng ar gyfer biolaminiad

Mae'r planhigyn cassia planhigyn yn hysbys ymhlith gwresogwyr gwerin fel cynnyrch meddyginiaethol cyffredinol. Mae dail sych a choesau'r llwyni hwn yn cynhyrchu henna di-liw. Mae'r tebygrwydd â'r powdwr ar sail y llawr yn unig yn yr enw, nid yw'n lliwio'r cloeon mewn tint copr-coch, ond mae'n cynhyrchu effaith gadarnhaol amlwg.

Henna di-liw ar gyfer Gwallt - Budd-dal a Niwed

Mae'r cynnyrch naturiol a ddisgrifir yn gyfoethog mewn cyfansoddion cemegol gwerthfawr:

Mae'r sylweddau hyn yn achosi'r holl effeithiau buddiol sydd gan ieir gwallt di-liw - budd:

Nid yw henna ansoddol ar gyfer gwallt yn achosi adweithiau alergaidd, ond mewn rhai sefyllfaoedd dylid ei ddefnyddio gyda rhybudd. Mae gan y powdwr o gassia eiddo sychu, felly mae'n rhaid ei ddefnyddio ar lociau sydd wedi'u difrodi a lleithder yn cael eu cyfuno â lleithder dwys a gofal maethlon. Fel arall, bydd y llinynnau'n sych ac yn brwnt, byddant yn dechrau diflannu.

Triniaeth henna di-wallt gwallt

Cynghorir cosmetolegwyr i gynnal cyrsiau therapi, gan fod yr asiant dan ystyriaeth yn cynhyrchu effaith gronnus. Defnyddir henna naturiol di-liw ar gyfer gwallt yn bennaf fel cynnyrch cryfach ac ysgogol. Os byddwch chi'n cymhwyso'r powdwr o gassia yn systematig, bydd y cyrlau yn rhoi'r gorau i ddiffodd, rhannu a thorri, yn caffael dwysedd, ysblander ac ysgafn iach.

Henna di-liw ar gyfer cryfhau gwallt

Mae gan y cynnyrch hwn effaith chwyso lleol ar epidermis y pen ac mae'n ysgogi cylchrediad gwaed mewn capilarïau bach. Oherwydd hyn, mae mwy o ocsigen a maetholion yn mynd i'r ffoliglau, fe'u gweithredir, a chryfheir y gwreiddiau. Yr henna di-liw effeithiol yn erbyn colli gwallt ac oherwydd ei gyfansoddiad. Mae Zeaxanthin a rutin yn atal alopecia, gan atal marwolaeth bylbiau byw a throsglwyddo ffoliglau i mewn i wladwriaeth "segur".

Os yw cysylltiad cryf â chlefydau heintus epidermis y pen, gall yr asiant a gyflwynir hefyd helpu. Mae henna di-liw ar gyfer gwallt yn cynnwys chrysophanol. Mae gan y sylwedd weithgaredd amlwg yn erbyn y rhan fwyaf o ficrobau a ffyngau pathogenig. Yn ogystal, mae'r cyfansoddyn cemegol hwn yn dileu seborrhea a dandruff brasterog.

Henna di-liw ar gyfer twf gwallt

Ni all unrhyw offeryn gyflymu'r estyniad i'r llinynnau yn sylweddol. Mae cylchlythyrau cyfradd twf arferol hyd at 1.6-1.7 cm y mis (uchafswm). Henna di-liw Iran ar gyfer gwallt - nid eithriad. Gyda'i chymorth, peidiwch â phlygu'r waist mewn ychydig wythnosau, ond i wella cyflwr y cyrlau, atal y croestoriad o'r pennau a chwalu'r gwialen yn eithaf realistig. Diolch i'r powdwr cassia, bydd y llinynnau'n iach, yn elastig ac yn gryf, sy'n dileu'r angen i'w torri'n gyson a'u galluogi i dyfu'n gyflymach.

Henna di-liw ar gyfer gwallt - sut i ddefnyddio?

Y ffordd safonol o ddefnyddio'r asiant a ddisgrifir yw paratoi'r gruel o bowdwr llysieuol. Mae'n bwysig defnyddio dŵr poeth, ond nid dŵr berwi, i gadw holl gynhwysion iach y cynnyrch. Ar ôl y gwanhau, mae angen rhoi llawer o bwysau ar y cloeon a'r croen y pen. Mae nifer y casia yn dibynnu ar hyd, ansawdd y llinynnau a dibenion therapi. Henna di-liw ar gyfer gwallt - cais:

 1. Pan fydd y sychder, mae angen defnyddio'r mushyn ar y gwreiddiau yn unig. I wneud hyn, digon o 50-75 gram o bowdwr.
 2. Os oes mwy o gynnwys braster, gellir dosbarthu henna ar hyd y cyfan. Yn unol â lefel a thres y gwallt, mae angen 125-250 g o gassia.
 3. Pan fo'r cyllau yn olewog, ond yn cael eu rhannu, argymhellir defnyddio'r remediad yn unig ar y croen y pen a'r rhan fwyaf o'r llinynnau, gan osgoi'r pennau.

Sut i wneud cais am henna di-liw i'r gwallt?

I gael yr effaith fwyaf positif, dylid dosbarthu'r màs hyd yn oed yn gynnes neu'n boeth. Henna di-liw ar gyfer gwallt - ffordd o wneud cais:

 1. Glanhewch yn wlyb ac yn clymu'n ofalus glo gyda dŵr.
 2. Gan ddechrau o gefn y pen, yn ysgafn, ond yn helaeth cymhwyso gruel i epidermis y pen, gan rannu'r llinynnau i mewn i'r proline.
 3. Dosbarthwch weddill y cymysgedd i'r gwallt.
 4. Gwnewch eich bysedd eich tylino.
 5. Lociau i gasglu mewn plaid, i roi cap plastig arno.
 6. Inswleiddio'r pen gyda thywel trwchus.
 7. Ar ôl yr amser penodedig (fe'i dewisir yn unigol) i olchi'r ateb.

Mae'r weithdrefn yn newid ychydig wrth ddefnyddio henna di-liw i gryfhau'r gwallt - mae'r dull o gymhwyso'n gyfyngedig i gymhwyso gruel o gassia yn unig i'r gwreiddiau ac yna massaging. Er mwyn cyflawni'r canlyniad a ddymunir ar gyfer 1 weithdrefn ddim yn gweithio, bydd yr effaith weladwy yn amlwg ar ôl sesiynau 9-10. Bydd y llinynnau'n caffael dwysedd a chyfaint, yn dod yn frwd, ysgafn a sgleiniog.

Faint i gadw henna di-liw ar y gwallt?

Mae hyd y driniaeth yn dibynnu ar briodweddau'r cyrf a hyd y driniaeth. Pan ddefnyddir henna di-liw ar gyfer gwallt sych, neu os yw'r weithdrefn yn cael ei berfformio am y tro cyntaf, dylid cadw'r masg am 20-25 munud. Os yw'r croen y pen yn dueddol o fraster, caiff y powdwr ei gymhwyso mwy na 3 gwaith, mae amser y sesiwn yn cynyddu i 30-90 munud. Nid yw hyd yn dibynnu ar p'un a yw henna di-liw yn cael ei gymhwyso i wallt wedi'i liwio ai peidio, nid yw'n effeithio ar y cysgod llinyn bresennol mewn unrhyw ffordd. Yr unig naws - ni ellir defnyddio cassia ar lociau eglur, oherwydd hyn byddant yn dod yn wyrdd.

Mwgwch ag henna di-liw ar gyfer gwallt

Mae'r dull safonol uchod o ddefnyddio datrysiad naturiol yn gweithio'n berffaith ac heb ychwanegion, ond gellir cryfhau'r effaith gyda chydrannau ychwanegol. Mae olewau hanfodol yn dda:

Mwgwd cyffredinol o henna di-liw

Cynhwysion:

Paratoi, defnyddiwch:

 1. Diliwwch y casia gyda dŵr i gyflwr y gruel.
 2. Ychwanegwch weddill y cynhwysion i'r cynhesrwydd.
 3. Rhwbiwch ran y cynnyrch i'r gwreiddiau.
 4. Dosbarthwch y cyfansoddiad dros y gwallt.
 5. Cynhesu'r pen gyda polyethylen a thywel.
 6. Ar ôl 1.5 awr, golchwch y gwallt gyda siampŵ.
 7. Ailadroddwch y weithdrefn 1-2 gwaith yr wythnos.
 8. Y cwrs therapi - 2-3 mis.

Sut i liwio gwallt gydag henna di-liw?

Mae hyd yn oed enw'r cynnyrch dan sylw yn nodi absenoldeb pigmentau yn ei gyfansoddiad. Mae lliwio'r gwallt gydag henna di-liw yn amhosib, nid yw powdwr cassia yn newid lliw y llinynnau. Defnyddir y cosmetig hwn i drin ffonau wedi'u difrodi, adfer eu strwythur a chryfhau bylbiau. Os byddwch chi'n cymhwyso'r cassia ar y llinynnau wedi'u paentio, bydd eu tôn yn dod yn fwy disglair ac yn fwy dirlawn.

Gwallt ar ôl henna di-liw

Mae'r defnydd o'r cynnyrch naturiol a gyflwynwyd yn effeithio'n ffafriol ar gyflwr y steil gwallt. Yn arbennig o ddefnyddiol yw henna di-liw ar gyfer gwallt wedi'i ddifrodi, mae'n eu gwneud yn ddwysach ac yn feddalach, yn cynyddu elastigedd, yn atal trawsdoriad a gwagedd. Yn y casia mae yna gydrannau sydd â nodweddion enfawr. Maent yn creu ffilm microsgopig ar siafftiau gwallt, sydd nid yn unig yn eu hamddiffyn rhag dylanwadau niweidiol allanol, ond maent hefyd yn rhoi gwenyn sgleiniog. Ar ddiwedd y cwrs therapi llawn, mae'r cyllau'n edrych ar ôl biolaminiad .

Gellir cael canlyniad annymunol dim ond pe bai henna di-liw yn cael ei gymhwyso i wallt blonde. Ni ddylai blondynau naturiol ddefnyddio powdwr cassia, gan ei fod yn rhoi tôn melyn gwyrdd i'r llinynnau. Mae cyrniau wedi'u hegluro'n artiffisial, yn enwedig ym mhresenoldeb iawndal a strwythur cywrain y gwiail, yn fwy agored i'r camau hyn ac yn caffael cysgod cors budr.

A allaf lliwio fy ngwallt ar ôl henna di-liw?

Nid yw trin gwallt yn gwahardd yr asiant gofal cymwysedig yn gyfochrog ac yn newid tôn y llinynnau ochr yn ochr. Ar ôl henna di-liw, gallwch chi lliwio'ch gwallt, ond nid ar unwaith. Fe'ch cynghorir i aros nes bod y cyrlau yn amsugno'r cynhwysion naturiol buddiol ac yn adennill ychydig. Mae'n well paentio'r llinynnau naill ai cyn defnyddio henna di-liw ar gyfer gwallt, neu wythnos ar ôl y gweithdrefnau triniaeth.