Locks o Korea

Mae De Korea yn wlad sydd â hanes cyfoethog a diddorol. Mewn gwahanol flynyddoedd, dyfarnodd cynrychiolwyr gwahanol ddynion yn y fan hon, o dan eu harweinyddiaeth adeiladwyd y cymhlethdau a'r caeri palas. Diolch i hyn, erbyn hyn yn Ne Korea mae llawer o gestyll, wedi'u haddurno mewn arddull traddodiadol a gorllewinol, ac mae pob un ohonynt yn haeddu sylw arbennig. Mae'r chwe cymhleth fwyaf yn y brifddinas, tra bod y gweddill yn wasgaredig ledled y wlad.

Gyeongbokgung Castle

Adeiladwyd y palas brenhinol fwyaf yn Seoul yn 1395 yn ystod oes Gyeongbokgung. Yn wahanol i gestyll eraill cyfalaf De Korea, mae wedi'i leoli yn rhan ogleddol y ddinas. Felly, ei ail enw - Palace y Gogledd. Ym mhob hanes, bu'n dioddef o weithredoedd y Siapan ddwywaith: yn gyntaf yn ystod ymosodiad Siapan o 1592-1598, ac yna yn ystod gwladychiad Siapan yn 1911.

Nawr mae Gyeongbokgung Castle yn un o brif atyniadau De Korea . Ewch i ymweld â hi, mae'n werth gweld newid gwarchod y brenhinol, y mae ei filwyr yn cael eu gwisgo yn y cyfnod Joseon. Yn ystod taith y castell hon o Korea, gallwch ymweld â safleoedd o'r fath fel:

Changdeokgung Palace Cymhleth

Yma yn Seoul mae yna gastell arall mor gyfeillgar o Korea - Changdeokgung , a elwir hefyd yn "palas rhinwedd ffyniannus". Fe'i codwyd ar gyfer yr ymerawdwr Thehedzhon ym 1405-1412 a hyd 1872 fe'i gwasanaethwyd ar yr un pryd fel cartref y teulu imperial a lleoliad llywodraeth y wlad. Y brenin olaf a oedd yn byw ym mhalas Changdeokgung oedd Sunjong.

Mae ardal un o'r cestyll mwyaf yng Nghorea yn 58 hectar. Fe'i hamgylchwyd bob amser gan bensaernïaeth anghyffredin, diolch i ba raddau y mae'n ffitio'n berffaith i'r tir lleol. Mae cymhleth Changdeokgung wedi'i gynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO.

Palas Changgyeonggong

Yn ystod teyrnasiad dynastïau Koryo a Joseon, defnyddiwyd y castell hwn fel cartref haf y teulu imperial. Fe'i hadeiladwyd ym 1418 yn union lle roedd hen bentref Sugangun yn arfer bod.

Prif atyniadau Castell Changgyeonggong yn Korea yw:

Yn ystod y galwedigaeth Siapan, crewyd gardd botanegol, parc mawr a sw yma. Nawr mae'r diriogaeth wedi'i addurno â phyllau artiffisial a phontydd arches.

Palas Toksugun

Yn rhan orllewinol cyfalaf De Korea, mae Castell Toxugun , a elwir hefyd yn Palace Western. Tua diwedd y XIV ganrif, roedd yn gartref i deulu brenhinol Joseon. Y swyddogaeth hon y peidiodd â'i berfformio yn 1618, pan gafodd y Palas Changdeokgung ei hailadeiladu.

O gestyll eraill sydd wedi eu lleoli yng nghyfalaf De Korea, mae'r Palas Toksugun yn gwahaniaethu gan y ffaith bod adeiladau yn yr arddull orllewinol ar ei diriogaeth:

Nawr yn y gwaith o adeiladu Sokjojong yn y castell hon o Dde Korea, mae oriel gelf Siapaneaidd, arddangosfa o restr palas a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Celf Gyfoes .

Palas Cheongwadae

Dewisodd cyn-lywydd De Korea, Ms Pak Kun Hye, Palace Chonwade fel y preswylfa swyddogol. Fe'i hadeiladwyd yn ardal Seoul Chonny mewn arddull Corea traddodiadol. Ar gyfer y to, defnyddiwyd teils glas, a chaiff y castell De Corea hwn ei adnabod yn well fel y "Blue House". Fe'i hadeiladwyd ar y safle lle cafodd palas brenhinol y Brenin Joseon ei lleoli gynt.

Dim ond teithiau trefnus y gall ymweld â'r castell, lle mae Llywydd De Korea yn gweithio. Yma gallwch gerdded o amgylch yr ardd, wedi'i addurno â ffynhonnau, cerfluniau a gwelyau blodau.

Plas Gyeonghong

Adeiladwyd y castell hwn ym mhrifddinas Corea yn 1623 ac fe'i defnyddiwyd fel fila brenhinol o'r enw. Roedd yn cynnwys tua cant o adeiladau mawr a bach. Yn 1908, yn ystod y galwedigaeth Siapan, dinistriwyd rhan o'r adeiladau hyn, defnyddiwyd adeiladau eraill i ddarparu ar gyfer yr ysgol Siapan. Ar ôl i'r wlad ennill annibyniaeth, cynhaliwyd ailadeiladu ar raddfa fawr o Gastell Kyonhigun . Nawr mae'n gartref i Brifysgol Dongu a Gwesty'r Shilla.

Cestyll Taleithiol De Korea

Y tu allan i'r brifddinas mae amrywiaeth eang o gestyll a charthfeydd hefyd a oedd yn chwarae rhan bwysig mewn gwahanol gyfnodau o'i hanes:

 1. Castell Jinjuseong , a adeiladwyd yng Nghorea ym 1592 yn ystod y tair Brenin a elwir yn hyn. Yn nyddiau'r Brenin Koryo, cafodd ei alw'n Chokseoksoun, ac o dan reolaeth Rheithffordd Joseon - Jinxiuzon. Adeiladwyd y castell ar lannau Afon Namgang, a wasanaethodd fel ffos naturiol, a oedd yn bwysig iawn yn ystod y rhyfel. Nawr yn y castell hon o Dde Korea wedi'u lleoli:
  • temlau Chokseokna a Changels;
  • y gofeb i Kim Shi-min;
  • yr Amgueddfa Genedlaethol Jinju;
  • y cysegr Uigis.
 2. Mae gweddillion y cymhleth Suncheon hynafol wedi'u lleoli yn Sunchon. Adeiladwyd y castell gan y cynghorau Japan Ukita Hiddi a Teddah Takatora gyda chymorth mwd a cherrig. Yn wreiddiol fe'i defnyddiwyd fel allanfa, a oedd yn cynnwys tair caer fechan, tair prif gestyll cerrig a 12 giat. Ar yr un pryd, gallai gynnal o leiaf 14,000 o filwyr. Ruins Suncheon - yr unig castell o Corea sy'n dal mwy neu lai o bob un a leolir yn y rhanbarth deheuol.
 3. Gochangeupseong Fortress. Wrth deithio o amgylch Kochang County, dylech bendant ymweld ag adfeilion y castell hynafol hwn. Fe'i hadeiladwyd ym 1453 ac fe'i defnyddiwyd fel cryfhad llywodraethol a milwrol cyfnod Joseon. Mae'r castell yn enghraifft o bensaernïaeth gaer traddodiadol Corea. Gall gwerthfawrogi hyn, yn ogystal â harddwch tirluniau lleol fod yn ystod cerdded yn y gymdogaeth.
 4. Hwaseong , a elwir hefyd yn y Castell Brilliant. Yn brifddinas Kengi-do dalaith, Suwon , un o'r cestyll mwyaf o Dde Korea sydd wedi'i leoli. Fe'i hadeiladwyd ym 1794-1796 gan King Chonjo o Reinffordd Joseon er cof am y tad a weithredwyd - y Tywysog Sado. Mae'r gaer yn amgylchynu'r rhan fwyaf o ganol Suwon. Y tu ôl i'w waliau yw palas y Brenin Jeongjo Haenggung, a arysgrifwyd arno ar Restr Treftadaeth y Byd UNESCO ym 1997.