Mynyddoedd Indonesia

Un o nodweddion Indonesia yw bod y wlad wedi'i lleoli wrth gyffordd dau faes tectonig, sy'n achosi mwy o weithgarwch seismig ar ei diriogaeth. Yn Indonesia, mae yna lawer o fynyddoedd a mwy na 500 o folcanoedd , mae bron i hanner ohonynt yn weithgar. Mae topiau llawer o folcanoes ymhlith yr uchaf yn y wlad, ynghyd â chopaon eraill.

Cryniau mynydd Indonesia

Mae'r rhestr o brif fynyddoedd Indonesia yn cynnwys:

 1. Jaya (Gini Newydd). Weithiau fe'i gelwir yn Punchak-Jaya. Dyma'r mynydd uchaf yn Indonesia (4884 m). Mae ei enw yn Indonesian yn golygu Victory Peak. Fe'i lleolir ym mynyddoedd Maoke yn nhalaith Papua ar ynys New Guinea. Darganfuwyd mynydd Jaya ym 1623 gan Jan Carstens, felly mewn nifer o lyfrau canllaw mae'n ymddangos fel Pyramid o Karstens. Gwnaethpwyd dyfodiad cyntaf y mynydd ym 1962.
 2. Gunung Bintan ( Ynys Bintan ). Mae'n nodnod o ynys yr un enw. Mae'r mynydd yn drawiadol iawn, oherwydd ei fod wedi'i orchuddio â jyngl, rhwng pa lifoedd sy'n llifo a rhaeadrau sy'n rhedeg. Gall twristiaid ddringo i'w ben. Mae dec arsylwi. Ar y ffordd, dylech chi edmygu'r fflora a'r ffawna lleol, nofio yn nentydd gwych y rhaeadrau.
 3. Gunung Katur (ynys Bali). Un o'r brigiau uchaf yn Bali . Mae cynyddu arno yn eithaf cymhleth ac yn addas ar gyfer pobl sydd wedi'u hyfforddi'n gorfforol. Mae'r llwybr i'r brig yn cymryd tua 2-3 awr. Mae'r llwybr yn mynd trwy'r goedwig, o'r uchder mae panorama wych o arwyneb dwr y llyn ac mae ei amgylchoedd yn agor.
 4. Mount Batukau (Ynys Bali). Y Mynydd Sanctaidd ar ynys Bali. Yn y llethrau isaf mae deml Luhur Batukau, sy'n lle pwysig i bererindion niferus. Fe'i gelwir yn aml yn "deml gardd" oherwydd tyfu yn hibiscws, ixors a pencampwyr yr iard. Ar y tair ochr arall, mae'r deml wedi'i amgylchynu gan goedwigoedd trofannol sy'n perthyn i ardaloedd cadwraeth natur.
 5. Mount Penanjakan (Ynys Yava). O'r llwyfan arsylwi o'r uchafbwynt hwn, golygfa anhygoel o amgylch dinas Malanga ac mae'r Java ddwyreiniol gyfan yn agor. Hefyd o bell, gallwch chi edrych ar y bromo llosgfynydd pwerus a rhyfeddol. Ar Mount Penanjakan, mae llawer o dwristiaid wrth eu boddau i gwrdd â'r wawr, gan gymryd lluniau prin a mwynhau harddwch y gwyllt ymhlith y clybiau sy'n cynhyrchu mwg o sawl llosgfynydd cyfagos.
 6. Mount Klatakan ( Ynys Bali). Fe'i lleolir yn nhiriogaeth Parc Cenedlaethol Barat . I ddringo i frig y Klatakan, bydd yn rhaid i chi deithio hyd o 5-6 awr. Nid yw'r ffordd yn anodd, oherwydd ei fod yn mynd trwy'r jyngl trofannol godidog. Yn ystod y daith fe allwch chi edmygu rhedyn, rattan a ffigen goed, gweld mwncïod du, llwynogod a adar rhino. Mae llawer o gynrychiolwyr o ffawna lleol wedi'u rhestru yn y Llyfr Coch ac maent yn endemig ar yr ynys . Gwaherddir dros nos yn y parc i ddiogelwch twristiaid a bywyd gwyllt y warchodfa.
 7. Mount Bukit Barisan (o.Sumatra). Mae cadwyn fynydd Bukit Barisan yn ymestyn am 1,700 km ar ynys Sumatra . Mae ei enw mewn cyfieithu yn golygu "rhes o fryniau", sy'n adlewyrchu realiti. Mae'n cynnwys nifer o ddwsinau o folcanoedd, gan gynnwys mwy na 35 o weithredoedd, 3 gronfa genedlaethol o dreftadaeth y byd UNESCO, llynnoedd uchel mynyddig (y mwyaf enwog yw Llyn Toba yng nglanydd llosgfynydd hynafol).

Llosgfynyddoedd mawr o Indonesia

Ymhlith y llosgfynyddoedd mwyaf enwog yn y wlad mae:

 1. Krakatoa (Anuk Krakatau).
 2. Kerinci (Ynys Sumatra).
 3. Rinjani ( Lombok Island )
 4. Agung (Ynys Bali).
 5. Ijen (Tad Java).
 6. Bromo (Tad Java).
 7. Batur (Ynys Bali).
 8. Semer (Tad James).
 9. Merapi (Ynys Java).
 10. Kelimutu ( Ynys Flores ).

Yn ogystal â'r uchafbwyntiau uchod, mae mynydd Klabat hefyd yn Indonesia (uchder tua 2,000 metr), Mount Sumbing (uchder - 2507 m), y Kavi mynydd sanctaidd gyda rhyddhad bas 7 m o beddrodau uchel a brenhinol a llawer o bobl eraill yn llai ac yn llai enwog.