Ljubljana - tirnodau

Nid yw cyfalaf Slofenia , Ljubljana , yn ymddangos ar y rhestr o lwybrau twristiaeth safonol, ond mae'n werth ymweld â hi o leiaf unwaith, gan fod y ddinas am byth yn cipio calonnau twristiaid. Mae wedi'i leoli ar lannau'r afon Ljubljanica ac mae wedi'i amgylchynu gan dirweddau rhyfeddol hyfryd. Mae Ljubljana, y mae ei atyniadau yn cael ei wasgaru trwy gydol ei diriogaeth, yn dyfarnu pensaernïaeth godidog, oherwydd mae wedi'i adlewyrchu mewn tair diwylliant: Slofeneg, Almaeneg, Canoldir.

Golygfeydd pensaernïol yn Ljubljana

Mae beth i'w weld yn Ljubljana yn y lle cyntaf yn gwestiwn y gofynnir i dwristiaid sy'n bwriadu ymweld â nhw ymweld. Mae cyfalaf Slofenia yn ddinas gryno iawn, wedi'i rannu'n rhan hen a newydd. Ymhlith yr atyniadau pensaernïol mae cestyll hefyd, a neuaddau tref, ac adeiladau crefyddol. Bydd teithwyr yn cwrdd ag adeiladau yn arddull Art Nouveau, Baróc a Dadeni.

Dylai twristiaid a ddaeth i brifddinas Slofenia wisgo esgidiau cyfforddus a mynd am dro o gwmpas y ddinas. Dyma'r ffordd fwyaf cyfleus i ddod yn gyfarwydd â Ljubljana. Yn ogystal, ers 2007, mae ei ganolfan yn gyfan gwbl yn barti i gerddwyr. Ymhlith y golygfeydd pensaernïol mwyaf cofiadwy y mae'n werth eu nodi yw:

 1. Yr atyniad cyntaf yw castell y ddinas neu gastell Ljubljana . Fe'i lleolir ar fryn, felly mae'n amhosib peidio â sylwi arno. Er mwyn gwybod yn well ei hanes, dylech archebu taith sy'n cychwyn o'r bont lifft. Mae dec arsylwi, dangosir gwesteion i ffilm am sut roedd y lle hwn yn edrych fel sawl blwyddyn yn ôl.
 2. Calon Presherna yw calon Ljubljana, lle mae llawer o gaffis gyda diodydd meddal a pwdinau blasus yn aros i dwristiaid. Ar y sgwâr mae cofeb i'r bardd Slofenia Franz Prešern, yn anrhydedd pa enw'r lle hwn.
 3. Heb adael y sgwâr, gallwch ymweld ag atyniad arall o Ljubljana - Eglwys y Annunciation Franciscan . Mewn gwirionedd, fe'i hadeiladwyd gan fynachod Awstiniaid, ac mae'r Franciscans yn syml.
 4. Mae'r Bont Triple yn strwythur pensaernïol anhygoel sy'n wir yn cynnwys tair pontydd ac yn arwain at hen ran y ddinas. Fe'i hadeiladwyd ym 1842, ond roeddent am ei ddymchwel yn yr 20fed ganrif, oherwydd na allai sefyll llif mor gryf o geir wrth iddo ysgubo drosto bob dydd. Ond yn ddiweddarach fe newidiodd eu meddyliau, a chryfhawyd, ehangwyd y Bont Triple a'i wneud yn gyfan gwbl i gerddwyr.
 5. Mae symbol o ddinas yn cael ei warchod gan gerfluniau o ddragiau , y mae'n rhaid tynnu llun ohonynt o reidrwydd o gwmpas.
 6. Yn hen ran y ddinas mae Neuadd y Dref Ljubljana - adeilad a adeiladwyd yn yr arddull Gothig, ond wedi'i drawsnewid yn baróc ar ôl ei hailadeiladu. Maent yn dal i gael eu defnyddio ar gyfer eu diben bwriadedig, hynny yw, neuadd y dref yw "swyddfa" awdurdodau'r ddinas.
 7. Ar ôl neuadd y dref, dylech fynd i'r ffynnon, a elwir yn "Fountain of the Three Carniola Rivers" , a elwir hefyd yn Fontana Robba. Mae'n ymgorffori'r tri duwiau o ddŵr, sy'n symboli'r tair afon o Slofenia - Ljubljanica, Sava a Krk. Mae copi o'r ffynnon wedi'i osod ar y sgwâr, trosglwyddwyd y cerflun wreiddiol i'r Oriel Genedlaethol .
 8. Gerllaw mae sgwâr hardd arall o Ljubljana - y sgwâr o Cyril a Methodius , sy'n enwog am eglwys gadeiriol St. Nicholas neu Ljubljana Cathedral . Codwyd yr adeilad modern yn y 18fed ganrif, a chwblhawyd y gloch yn unig yn 1841.
 9. Ar ôl yr eglwys gadeiriol, dylech fynd ychydig ymhellach, ac mae twristiaid yn dod o hyd i weddill Vodnik Square , lle maent yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres.
 10. Ar y groeslin mae pont unigryw arall - y Dreigiau , a ddisodlodd ei ragflaenydd pren, a ddinistriwyd gan y daeargryn cryfaf. Fe'i gelwir felly oherwydd cerfluniau o ddragiau, ond mewn gwirionedd enw go iawn y strwythur yw Pont Jiwbilî yr Ymerawdwr Franz Joseph I. Dyma'r bont rheilffordd gyntaf yn Ewrop. Gan fynd o'r bont i'r Tri-bont, gall twristiaid brynu cofroddion yn y siopau.
 11. Ar ôl cerdded yn yr awyr iach clir, dylech ymweld â'r unig Eglwys Uniongred Serbiaidd yn ninas Cyril a Methodius , sydd wedi'i leoli wrth ymyl parc Tivoli . Cafodd ei adeiladu, a ddechreuwyd ym 1936, ei gwblhau yn unig yn y 90au o'r ganrif XX.
 12. Ar gyfer goleuo diwylliannol mae angen ymweld â Theatr Slovene Genedlaethol Opera a Ballet . Hyd yn oed os na allwch chi fynd i'r sioe, dylech chi dynnu llun o ffasâd mawreddog yr adeilad.
 13. Mae golygfeydd pensaernïol y ddinas yn cynnwys castell Fužine , sydd, er gwaethaf adnewyddu niferus, wedi cadw ei ymddangosiad gwreiddiol. Dyma amgueddfa bensaernïol Ljubljana. Mae'r fynedfa i'r amgueddfa yn rhad ac am ddim i bawb sy'n dod.
 14. Mae'r adeiladau modern sy'n denu twristiaid yn cynnwys skyscraper Ljubljana . Yr adeilad 13 stori hon oedd yr uchaf yn Iwgoslafia. Ar y brig iawn mae bwyty a dec arsylwi.
 15. Mae'n ddiddorol dim ond crwydro o gwmpas y ddinas, gan fod llawer o adeiladau yn golygfeydd pensaernïol, wedi'u haddasu i anghenion modern. Er enghraifft, yn yr hen Dafarn Grubber mae Archifau Cenedlaethol Slofenia . Ystyrir hefyd bod palas y Seminary, palas yr esgob a adeiladwyd yn arddull Baróc, yr un adeiladau.

Atyniadau naturiol

Beth arall sy'n ddiddorol Slofenia, Ljubljana? Mae golygfeydd y brifddinas hefyd yn faes gwyrdd Tivoli , sy'n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Ond dyma nhw hefyd yn dod i edrych ar y palas yr un enw, a roddwyd i'r ganolfan gelf graffig.

I leoedd lle gallwch gerdded, a gweld holl harddwch natur, mae'r Ardd Fotaneg . Ers ei agor, nid yw wedi cau am un diwrnod, felly fe'i cydnabuwyd fel yr ardd botanegol hynaf yn ne-ddwyrain Ewrop. Yn ei diriogaeth, plannu o leiaf 4,5 mil o blanhigion.

Atyniadau Diwylliannol

Mae gan dwristiaid ddiddordeb yn aml yn Ljubljana, atyniadau a beth i'w weld ymhlith y safleoedd diwylliannol. Er mwyn amgueddfeydd, mae'n werth mynd i lan chwith yr afon, oherwydd dyma'r Amgueddfa Technolegol, Ethnograffig ac Oriel y Wladwriaeth .

O amgueddfeydd, yn gyntaf oll, dylech chi ymweld â'r ddinas , lle mae arddangosfa am hanes y ddinas yn nyddiau bodolaeth Iwgoslafia. Dyma'r olwyn pren hynaf, dyddiedig 3500 g. BC. e.