Rhentwch gar yn Nenmarc

Wrth fynd ar daith, mae twristiaid yn y rhan fwyaf o achosion eisiau rhentu car er mwyn archwilio'r wlad yn gyfforddus. Mewn car gallwch gyrru o'r ffin gyda'r Almaen i ran ogleddol Denmarc mewn pedair awr.

Mae rhentu car yn Denmarc ar gael i'r rhan fwyaf o deithwyr. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaethau rhent naill ai wrth gyrraedd y wlad neu drwy archebu ymlaen llaw. Er hwylustod cwsmeriaid, darperir system dychwelyd ceir mewn dinas arall. Wrth rentu car yn Denmarc, darperir categorïau o'r fath o geir: dosbarth economi, compact, minivans gyda mwy na 4 sedd. Ond, o ystyried natur unigryw datblygiad trefol, ar gyfer rhai ohonynt mae'n well cerdded.

Nodweddion llogi ceir yn Nenmarc

Gall rhentu Automobile yn Nenmarc bob twristiaid ar gyfartaledd. O'r math o gerbyd yr ydych am ei rentu ac am ba hyd, mae'r pris rhent yn dibynnu. Nid yw cost gasoline ac yswiriant yn y pris rhent yn cynnwys, ond fe'u cynhwysir yn swm y morgais. Penderfynir ar yr amrediad prisiau gan brand y peiriant ac ar gyfartaledd mae'n amrywio o 65 cu. y dydd neu o 360 cu yr wythnos. Fel rheol, rhentwch gar yn Nenmarc gyda thanc llawn a phan fyddwch chi'n dychwelyd i'r tanc mae angen i chi ychwanegu'r swm sy'n golli o danwydd.

Gallwch rentu car, cyn belled â'ch bod o leiaf 20 mlwydd oed, mae swm digonol ar y cerdyn credyd. Ac mae angen pasbort arnoch ac yn bwysicach na hynny - hawliau dilys y categori rhyngwladol gyda chyfnod hyd at ddiwedd chwe mis o leiaf a chael profiad gyrru o flwyddyn. Drwy gydol Denmarc, mae mwy na 4 dwsin o leoedd lle gallwch rentu car.

Wrth rentu car yn Nenmarc, bydd gofyn ichi dalu blaendal, gwneir y taliad llawn ar ddiwedd y brydles. Mae uchafswm y blaendal yn cynnwys: y pris rhent, swm y taliad ymlaen llaw a wneir wrth archebu, cost yswiriant (ynghyd â threth), cost tanc tanwydd llawn (yn dibynnu ar y math o gar - yn yr ystod o 100 i 200 cu).

Ar ôl derbyn y car, darllenwch y llawlyfr cyfarwyddiadau. Gwiriwch hefyd os oes pasbort technegol ar gyfer y car, arwydd stopio brys, plât trwydded gyda pholisïau gwlad ac yswiriant. Dylai fod mathau o yswiriant o'r fath:

Cydymffurfio â rheolau traffig yn Nenmarc

  1. Wrth deithio mewn car yn Nenmarc, fel mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, dylech ddefnyddio gwregysau diogelwch, i'r gyrrwr ac i'r holl deithwyr.
  2. Ar gyfer plant hyd at 3 oed, mae angen sedd plentyn.
  3. Yn ystod y daith, mae'n rhaid i'r goleuadau parcio gael eu troi ymlaen - dylid cadw'r rheol hon, hyd yn oed os ydych ar eich car.
  4. Ar y priffyrdd i hwyluso gosod ffonau yn rhwydd.
  5. Yn ôl y rheoliadau lleol - ar gyfer beicwyr (a dyma'r prif fath o drafnidiaeth gyhoeddus ) yr hawl i symud ymlaen llaw ar flaen y gad, felly dylai un fod yn ofalus.
  6. Denmarc fel arweinydd yn nifer y beiciau diffyg mannau parcio.
  7. Wrth gyfrifo ar gyfer parcio, mae'n well cael arian bach gyda chi.
  8. Os byddwch chi'n penderfynu gyrru'n feddw ​​neu'n penderfynu bod yn fwy na'r cyflymder, paratowch i'r ffaith y bydd y gosb yn cael ei dynnu oddi wrthych yn y fan a'r lle. Y cyflymder uchaf a ganiateir yn y ddinas yw 50 km / h, ar y draffyrdd - 110 km / h, ar y ffyrdd at ddibenion eraill - hyd at 80 km / h.
  9. Mae'r rhan fwyaf o orsafoedd petrol yn gweithredu saith niwrnod yr wythnos o 08:00 i 22:00. Mewn llawer o orsafoedd nwy mae colofnau gyda system awtomatig, sy'n derbyn taliad trwy nodiadau papur.