Sut i ddewis gwneuthurwr coffi ar gyfer y cartref?

Mae llawer o bobl yn hoffi coffi cryf a'i ddefnyddio sawl gwaith y dydd. Fodd bynnag, nid yw pawb yn gwybod bod angen gwneuthurwr coffi priodol arnoch i wneud eich hoff ddiod.

Sut i ddewis y gwneuthurwr coffi cywir?

Mae marchnad gwneuthurwyr coffi mor fawr ei bod yn hawdd iawn cael ei ddryslyd. Yn gyntaf oll, penderfynwch pa goffi a faint rydych chi am ei dorri.

Os ydych chi'n hoffi coffi cyffredin, gallwch ddewis ymysg y gwneuthurwyr coffi drip. Maen nhw'n fwyaf cyffredin ac maent yn haeddu eu poblogrwydd oherwydd y rhwyddineb o wneud coffi a phris fforddiadwy.

Os ydych chi am arbed arian, gallwch ddewis y wasg Ffrengig neu'r Twrcaidd (Jezeol). Fodd bynnag, peidiwch ag anghofio y bydd yr un math o goffi hyd yn oed yn cael ei flasu mewn peiriannau coffi o wahanol fathau.

Ar gyfer cariadon espresso, mae'r farchnad fodern yn cynnig llawer o wneuthurwyr coffi carob. Ac mae yna lawer i ddewis ohoni. Dim ond i ddarganfod beth i chwilio amdano a sut i ddewis peiriant espresso i'w ddefnyddio gartref yw hi.

Dewis peiriant coffi espresso

Mae'r gwneuthurwr espresso yn paratoi coffi o ffa daear, sy'n cael eu prosesu â phwysau anwedd uchel. Gelwir yfed yn y ffordd hon yn "espresso". Ac mae'r "carob" mae'r gwneuthurwyr coffi hyn yn cael eu hystyried oherwydd nodweddion dylunio. Mewn gwneuthurwyr coffi o'r fath, caiff bagiau hidlo neu gridiau ar gyfer coffi daear eu disodli gan gorniau plastig neu fetel.

Gan fod gwaith y peiriant coffi wedi'i seilio ar bwysedd stêm uchel, rhaid i'r dewis o'r peiriant coffi ar gyfer y tŷ ddechrau gyda'r paramedr hwn.

Yn y modelau symlaf o beiriannau coffi espresso, mae'r pwysedd yn cyrraedd 4 bar. Mae'r stêm yn rhy boeth, sy'n rhannol yn dinistrio'r arogl. Ond mae yna fwy o bethau - gall stêm wedi'i orchuddio dynnu mwy o gaffein a gwneud coffi yn fwy egnïol. Mae paratoi cwpan o goffi yn cymryd ychydig funudau. Wrth ddewis gwneuthurwr coffi, rhowch sylw i faint y tanc dŵr. Mae gan y gwneuthurwr coffi gyda'r pwysedd hwn gynhwysedd o 200-600 ml.

Mae offerynnau o ddosbarth uwch yn datblygu pwysau hyd at 15 bar gyda chymorth pwmp electromagnetig integredig wedi'i gyfarparu â fuser. Mae'n cymryd hanner munud i wneud coffi.

Mae'n bwysig iawn, o ba ddeunydd y mae'r corn yn cael ei wneud. Mae melin yn well yn cynhesu'r coffi ac yn ei gwneud hi'n fwy dirlawn ac yn drwchus. Gyda corn plastig, mae'r ddiod yn fwy dyfrllyd a sourish.

Os ydych chi'n hoffi cappuccino, edrychwch ar y gwneuthurwr coffi gyda'r swyddogaeth hon - maent hefyd yn bodoli.

Paramedr arall o'r peiriant coffi yw'r posibilrwydd o ddefnyddio coffi mewn casiau (capsiwlau). Mae hyn yn symleiddio'n fawr y broses o wneud espresso yn y cartref ac mae'n hwyluso glanhau'r peiriant. Mae capsiwl un-amser saith-gram yn darparu diod o ansawdd uchel. Gelwir gwneuthurwyr coffi o'r fath yn gydnaws â ESE. Fodd bynnag, dylid nodi bod y swyddogaeth ychwanegol hon yn cynyddu pris y peiriant coffi yn sylweddol.

Dewiswch opsiynau ychwanegol

Dylai'r gwneuthurwr coffi cartref gorau: