Thym - eiddo defnyddiol

Tym neu deim o amser a anwybyddwyd gan healers gwerin fel planhigyn a all wella llawer o anhwylderau. O'r tyme, mae'r gwahanu a'r te yn cael eu paratoi, a chânt eu hychwanegu at y baddonau.

Mewn meddygaeth llysieuol, mae llysieuyn y teim - hynny yw, rhan blodeuo'r planhigyn a'r canghennau deiliog - wedi canfod y cais. Mae deunyddiau crai yn cael eu cynaeafu yn ystod y tymor blodeuo, gan dynnu'r coesyn ynghyd â'r gwreiddiau. Te sych yn y cysgod, mewn ardal awyru'n dda. Mae ffrwythau sych yn cael ei werthu mewn fferyllfeydd.

Cyfansoddiad a gweithrediad y tyme

Mae tymyn yn cynnwys:

Yn yr olew hanfodol o alaw meddyginiaethol mae thymol (tua 30%), sydd â thai bactericidal amlwg.

Mae paratoadau o dwm ar y corff:

Yn ogystal, mae'r tyme yn lleihau carthion am alcohol ac yn hwyluso'r broses o dynnu symptomau yn ôl.

Na thymwy defnyddiol?

Mae tows wedi sefydlu ei hun yn well fel broncitis cronig ac aciwt, adenovirws, pyelonephritis o ffurf aciwt a chronig, rhewmatiaeth articular, radiculitis.

Mae paratoadau o deim yn helpu i sefydlu secretion y stumog, gan ddileu prosesau eplesu, flatulence. Mae tim yn anthelmintig effeithiol, ac fe'i rhagnodir ar gyfer problemau gyda chysgu a niwroisau.

Defnyddir priodweddau meddyginiaethol y tymer i reoli ffwrcenni a chrytiau (cywasgu), angina a stomatitis (rinsio), gwenith, parlys, neuralgia (bath).

Gyda cholli gwallt a dandruff, mae'n ddefnyddiol defnyddio'r trwyth tyme i rinsio.

Thymws ar gyfer y llwybr anadlol

Mae cyffuriau o deim yn dda ar gyfer clefydau heintus y llwybr anadlu ac asthma.

Pan fo broncitis yn ddefnyddiol o dwm, a baratowyd o gyfrifo 1 llwy fwrdd. llwch perlysiau sych am 200 ml o ddŵr berw. Ar ôl mynnu yn y thermos am sawl awr, mae'r ddiod yn golygu yfed ar ôl pob pryd bwyd o 3 i 4 llwy. Mae'r un te yn effeithiol ar gyfer asthma .

Bydd cope â laryngitis a sychder yn y gwddf yn helpu'r casgliad o thyme, simmomile a psyllium. Mae un llwybro o'r casgliad (y cynhwysion yn cael eu cymryd mewn rhannau cyfartal) yn cael ei dywallt gyda gwydraid o ddŵr poeth iawn, mae'n cael ei fynnu mewn thermos am 1 awr. Cyn pob pryd, mae'r cynnyrch gorffenedig yn feddw ​​ar y llwy bwrdd.

Cymorth da yw'r teim o beswch, sy'n dioddef ysmygwyr trwm. Er mwyn paratoi'r trwyth, mae angen i chi fynd â thym a dail croen du (1 rhan yr un), ffrwythau neu ddraenen ddraen (2 ran). Mae llwy gyda sleid o ddeunydd crai yn cael ei dywallt â dŵr berw (200 ml). O leiaf chwe awr, cedwir y trwyth mewn botel thermos, yna cymerir pedair gwaith y dydd am 100 ml.

Thymws ar gyfer cymalau

Er mwyn mynd i'r afael â phoen ar y cyd a'r cyhyrau, mae tincture of thyme yn dda, sy'n rhuthro'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Paratowch y cynnyrch yn ôl y cynllun traddodiadol: mae botel hanner litr yn cael ei fagu gyda blodau a dail o deim. Yna caiff y cynhwysydd ei lenwi â fodca, wedi'i orchuddio â chlwt a'i adael am bythefnos mewn pantri neu gwpwrdd. Yn ystod y cyfnod gwaethygu, mae'n ddefnyddiol, nid yn unig i rwbio'r cymalau gyda'r cynnyrch, ond hefyd i dorri 30 o ddiffygion y tu mewn ar ôl bwyta.

Thymws ar gyfer y stumog

Bydd te o deim yn helpu i ymdopi â gastrig anhwylderau - gastritis gydag asidedd uchel, wlser duodenal a stumog. Gall priodweddau te â thym dynnu llid y mwcosa, anesthetig a gwella. Te arbennig o ddefnyddiol, wedi'i baratoi o'r casgliad:

Cymerir 250 ml o ddŵr berw 2 llwy fwrdd. llwyau gyda phys. Mae deg munud o de yn mynnu, yfed tri cwpan y dydd. Yn yr achos hwn, ni ddylai'r ateb fod prin gynnes.