Bara mewn multivarque - y 7 ryseitiau gorau ar gyfer nwyddau bws cartref blasus

gyda'ch dwylo eich hun. At y dibenion hyn, mae'r gwneuthurwr bara, y ffwrn yn berffaith. Ac fe allwch chi hefyd wneud bara cartref bregus mewn multivariate. Bydd hyn yn cael ei drafod isod.

Y rysáit ar gyfer bara yn y multivariate

Gyda chymorth stôf wyrth fodern, gallwch goginio bisgedi, pasteiod, cacennau rhagorol. Sut i bobi bara mewn multivark, dysgu, ar ôl darllen y ryseitiau. Mae'r cynnyrch sy'n cael ei bakio yn y ddyfais hon yn lush a meddal. Dyma'r prif argymhellion, a bydd y bwyd cartref yn bendant yn troi'n rhagorol.

 1. Rhaid cymysgu cymysgeddau blawd a ddefnyddir. Oherwydd hyn, bydd yr elfen yn cael ei orlawn â ocsigen, a bydd y bwyd yn codi'n dda.
 2. Gan ddefnyddio'r ddyfais hon ni allwch chi gael crwst crisp! Os mai dyma'r prif faen prawf, yna gellir anfon y cynnyrch gorffenedig am ychydig funudau i ffwrn wedi'i gynhesu'n dda.
 3. Ar gyfer pobi, gallwch ddefnyddio'r rhaglen sydd fwyaf addas ar gyfer hyn ym mhob dyfais benodol. Mewn rhai, gall hyn fod yn y modd "Baking", tra mewn eraill mae'n well defnyddio'r "Multi-Cook", gan osod y tymheredd angenrheidiol.

Bara heb ei wahardd mewn multivark

Mae patties pobi bw, meddal, wedi'u paratoi'n aml ar sail burum. Ond mae'r bara yn aml-bark heb burum hefyd yn troi diolch a meddal at y defnydd o soda kefir a phobi. Byddant yn rhoi'r cynnyrch i'r ysblander a ddymunir. Ni fydd y bara, wedi'i bobi mewn multivark, yn dod yn waeth na burum.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y braster toddi ei dywallt i mewn i bowlen, caiff yfed llaeth sur ei dywallt i'r gymysgedd blawd, cydrannau rhydd eraill.
 2. Ewch yn drylwyr.
 3. Arllwyswch màs kefir, gliniwch y toes.
 4. Caiff y cwpan ei dorri a'i bakio gyda briwsion bara. Rhowch y toes ynddi, paratowch hanner awr mewn modd addas.
 5. Yna, gyda chymorth cynhwysydd coginio ar gyfer cwpl, trowch y bara ar kefir mewn multivark, pobi mwy o fwy.

Bara Rye mewn multivariate

Mae rhai o'r farn na all bara blasus yn y cartref gael gwneuthurwr bara. Nid yw hyn yn wir. Mae bara o flawd rhygyn yn y multivark, y ryseitiau a gyflwynir yma ddim yn waeth na'r siop. A gallwch fod yn siŵr mai dim ond cynhwysion naturiol sy'n cael eu defnyddio, diolch i'r cynnyrch yn iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegwch y llaeth i'r cyfansoddion rhydd, cymysgwch nes ei fod yn homogenaidd.
 2. Glanhewch mewn gwres i'w godi.
 3. Rhowch y màs yn y cynhwysydd a gosodwch y dull "Gwresogi" i chwarter awr.
 4. Pan fydd y màs wedi codi'n dda, rhowch y rhaglen ddymunol, paratoi am 1 awr. Ar ôl 40 munud, mae'r peiriant yn cael ei agor, mae'r bara yn cael ei droi a'i bacio mewn aml-farciwr nes clywir cipen.

Bara gwyn mewn multivariate

Mae'n bleser coginio bara cartref mewn amlfeddiant. Mae rhywun sydd unwaith yn ceisio ei goginio ei hun, yn peidio â'i brynu yn y siop, oherwydd mae blas y cynnyrch, a baratowyd gyda'i ddwylo â chariad, lawer gwaith yn fwy diddorol na'r siop.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth wedi'i gynhesu'n ysgafn, ychwanegu cynhwysion rhydd a chymysgedd. Glanhewch am hanner awr mewn gwres i gynyddu cyfaint.
 2. Caiff yr olew ei dywallt i'r llwy a'i droi. Mae'r cymysgedd sy'n deillio o hyn yn cael ei gyflwyno i'r blawd a'r ffurf ar y toes. Wedi'i lanhau i gynyddu gwres am ychydig oriau, yna ei glinio. Symudwch i sosban a gadael yno i godi.
 3. Ewch allan y rhaglen "Baking" am 1.5 awr ac aros nes bod y cynnyrch yn barod.

Bara cyflym yn y multivariate

Os yw rhywun o'r farn ei fod yn anodd iawn pobi bara yn y cartref, dylai fod yn gyfarwydd â'r wybodaeth a gyflwynir isod. Mae bara blasus mewn multivariate yn hawdd i'w baratoi. Mae'n ymddangos bod yn frawdurus, yn feddal ac yn lush, ac ar wahân nid yw'n estyn am amser hir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Symudir y ddyfais ar gyfer "Gwresogi".
 2. Cymysgwch y cynhwysion sych, ychwanegwch y hylifau a'u cymysgu.
 3. Mae'r ffurf aml-wifren yn cael ei goleuo, mae'r cymysgedd wedi'i baratoi a'i roi yn gallu codi.
 4. Trowch ar y dechneg, pobiwch y cynnyrch am awr, yna trowch a phobi ar gefn chwarter awr arall.

Bara ar y dechrau mewn multivariate

Weithiau, am ryw reswm nid yw pobl yn defnyddio cynhyrchion burum, gan eu hystyried yn ddefnyddiol. Sut i wneud bara mewn multivark yn y leaven , nawr yn darganfod. Ar ei sail, nid yw nwyddau pobi yn mynd yn waeth na burum.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cynhwysion rhydd â leaven yn cael eu bridio mewn dŵr.
 2. Mae'r holl gymysgedd blawd yn cael ei suddio a'i dywallt yn ddarnau mewn toes, gan ei gymysgu'n drylwyr.
 3. Mae'r màs sy'n deillio yn cael ei roi mewn powlen dros nos.
 4. Yn y bore, gosodwch y rhaglen "Aml-bwrpasol", mae'r tymheredd yn 140 gradd ac mae'r amser yn 80 munud. Wedi hynny, bydd y bara yn y multivarque yn barod!

Bara o blawd grawn cyflawn mewn aml-

Ystyrir pobi o flawd gwenith cyflawn yn fwy defnyddiol ac yn llai calorig. Mae'n addas i'r rhai sy'n cadw at faeth dietegol. Bydd cael cynorthwy-ydd modern yn y gegin yn golygu bod y broses o bobi bara cartref bregus yn bleser gwirioneddol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn powlen, cymysgwch yr holl gyfansoddion sy'n llifo'n rhydd, yn cyflwyno cydrannau hylif yn raddol ac yn clymu at eu homogeneity. Gadewch y toes i gynyddu cyfaint.
 2. Ar ôl iddo gael ei dyblu, caiff ei glustio eto, ei roi mewn powlen ac yn y modd "Gwres" am chwarter awr ar ôl.
 3. Mae bara pobi mewn aml-siop yn cymryd awr. Mae hanner awr yn cael ei bobi o un ochr, yna ei droi'n ofalus a'i ddwyn i fod yn barod ar yr ail ochr.

Bara winwnsyn mewn multivariate

Mae cynhyrchion bara glasurol yn aml yn cael eu pobi heb wahanol ychwanegion. Ond os ydych chi eisiau rhywbeth arbennig, bydd y rysáit hwn yn bendant yn gweithio. Sut i bobi bara mewn multivark gyda ychwanegu winwns, darllenwch isod. Daw'r bara yn frwd, yn fragrant a sbeislyd i flas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r winwns yn cael eu crumbled a'i frownio'n frown nes eu bod yn frown mewn padell ffrio.
 2. Mae cyfansoddion sych a chwarter y gymysgedd blawd yn cael eu tywallt i'r dŵr.
 3. Hefyd, ychwanegwch weddill y blawd, nionyn, sbeisys ac ychydig ddarnau mwy. Wedi hynny, mae'r toes wedi'i orchuddio ac mae hanner awr yn cael ei dynnu i mewn i wres.
 4. Yna maent yn symud i sosban aml-goginio ac ar y "Cynhesu" maen nhw'n gadael iddyn nhw sefyll am hanner awr.
 5. Dod o hyd i raglen addas a pharatoi'r bara yn y 60 munud aml-tro.
 6. Trowch y lwyth a'i goginio cymaint.