Belize - traethau

Dewisiadau, sut i wario gwyliau o gwbl, mae rhywun yn hoffi goncro copa mynydd, a rhywun - i ymweld ag amgueddfeydd ac arddangosfeydd ar gelf. Ond bydd ychydig yn gwrthod gorwedd ar dywod cynnes, gan edrych ar ddyfroedd afon y môr. Dyma beth sy'n aros i'r twristiaid a benderfynodd ymweld â Belize - gwladwriaeth fach yn Ne America.

Traethau Belize

Mae llawer o dwristiaid yn anelu at y wladwriaeth anghysbell hon i leddfu ar dywod eira, nofio mewn dŵr clir grisial. Gyda chyflyrau o'r fath y mae traethau Belize yn cwrdd â theithwyr. Mae bron pob un ohonynt ar benrhyn wedi'i amgylchynu gan riffiau cora, felly nid oes unrhyw ddiffygion annisgwyl.

Mae Traethau Belize yn baradwys nid yn unig i'r rheiny sy'n hoffi mwynhau yn yr haul, ond hefyd i'r rhai sy'n hoff o deifio. Dyma fod y Hole Blue Blue enwog - twll gyda diamedr o 305 metr. Yn ogystal, mae cyrchfannau Belize yn addas ar gyfer teuluoedd, oherwydd gall plant hyd yn oed ymdopi yn ddiogel yn y dyfroedd arfordirol.

Traethau uchaf Belize

Mae twristiaid wedi llunio rhestr o'r traethau mwyaf cyfforddus yn Belize ers tro. Y rhai mwyaf poblogaidd yw:

  1. Mae un o'r traethau gorau yn ymfalchïo ar ynys Lighthouse Reef , y mae'r Hole Glas Fawr y mae'r nesaf iddo. Gallwch chi ddod yma o Belize trwy brynu taith i mewn i unrhyw asiantaeth fawr, a gall fod naill ai'n ddiwrnod neu'n nos. Gellir dod o hyd i'r pier yn westai yr ynys, a'r cyfnod mwyaf ffafriol o ymweliad yw'r cyfnod o ganol mis Ionawr i fis Mehefin. Anogir twristiaid nid yn unig i blymio i'r dwll, ond nofio gyda siarcod, sydd yn y dyfroedd hyn yn bresennol mewn symiau mawr.
  2. Mae traeth arall ar ynys fechan Half Moon Coie ger atolls Lighthouse Reef, sydd yn ail safle yn y safle o'r traethau lleol gorau. Mae'n ddeniadol oherwydd, oherwydd ei bellter, nid yw'n llawn pobl. Ar ôl nofio hir, gallwch neilltuo amser i wylio bywyd adar a chrwbanod. Os ydych chi am dreulio mwy nag un diwrnod ar yr ynys, mae'n werth archebu lle yng ngwesty'r Long Caye Island agosaf. I gael y gorau o Lighthouse Reef atoll, mae tymor ymweld cyfleus o fis Ionawr i fis Mehefin.
  3. Mae traethau ynys fach Goffs Kay , sydd wedi'u lleoli yn agos iawn at gyfalaf y wladwriaeth, hefyd yn ddeniadol i dwristiaid. Dewiswyd y lle hwn gan ddargyfeirwyr profiadol a snorkelers. Os nad ydych am nofio, gallwch astudio'r fflora a'r ffawna. Y dŵr hwn yw cynefin y fuwch môr - manatee, na ellir ei weld mewn man arall ar y blaned.
  4. Mae traeth Plasenia wedi ei leoli yn ne'r penrhyn ac yn denu twristiaid gyda banana, palmwydd y mango, ac yn y riffiau coral yn y dŵr, pysgod ffansi a phlanhigion morol. Mae morgwyr yn cael siarc morfil prin, sydd wedi'i diogelu gan y wladwriaeth. Mae ardal gyfan y traeth wedi'i rannu'n dair prif adran: Traeth Maya, Seine Bight, Pentref Placenia. Gallwch gyfuno gwyliau traeth gydag astudiaeth o adfeilion yr Indiaid, nad ydynt yn bell o'r lle. Gallwch archebu ystafell mewn gwesty drud neu rhad, i gyd yn dibynnu ar ddymuniadau a phosibiliadau'r twristiaid. Ewch i'r traeth fel a ganlyn: i hedfan i'r maes awyr rhyngwladol Belize, oddi wrth y bws o'r ddinas gyda'r un enw trwy ddinas Dangriga . Mae'r daith yn cymryd 5 awr. Mae llwybr bychan yn fws mini o Ddinas Belize i Plasenia.
  5. Mae Traeth Kay-Kolker wedi'i lleoli ar ynys yr un enw, dim ond un a hanner cilometr o'r Belize Barrier Reef . Mae'r lle hwn yn gyffrous go iawn i eraill sy'n archwilio ogofâu a choralau o dan y dŵr. Nid oes unrhyw harddwch mewn unrhyw gornel o Fôr y Caribî fel yma. Er mwyn plymio safleoedd, mae cwmnïau yn cael eu dosbarthu mewn cwch, ond arno gallwch chi a dim ond reidio, gan edmygu'r islannau a'r mangrofau niferus. Mae gorsafoedd hwylio hefyd yn mwynhau gweddill ar Kay Kolker , oherwydd bod yr ardal wedi'i nodweddu gan ddyfroedd clir a gwyntoedd cryf. Gyda'i gilydd, mae'r ddau ffactor yn creu amodau delfrydol ar gyfer ymarfer y gamp hon. Peidiwch â gwahardd o'r rhestr o adloniant a chanŵio. Bydd twristiaid eraill yn dod o hyd i ddosbarthiadau, er enghraifft, yn cymryd rhan mewn teithiau addysgol o gwmpas yr arfordir.
  6. Mae traeth San Pedro yn gornel fach iawn o baradwys ar y ddaear. Mae twristiaid yn disgwyl tywydd ardderchog, môr ysgafn trwy gydol y flwyddyn. Er gwaethaf digonedd teithwyr, mae'r lle yn cadw ei chymeriad sylfaenol. O'r adloniant yma yn y lle cyntaf mae deifio, oherwydd bod y byd dan y dŵr yn byw gyda thrigolion anhygoel. Mae'r lle yn ddeniadol i dwristiaid a gwestai rhad sydd ar yr ynys yn niferoedd mawr. Ewch i'r lle cyntaf ar awyren i faes awyr Belize , ac yna i San Pedro neu ar y dŵr gan gychod o Corozal , Chetumal.
  7. Nid yw rhai traethau Belize yn addas ar gyfer ymolchi, gan fod y gwaelod yn cerrig gyda cherrig. Mae gan y rhain ar ynys Laughing Bird Caye , ond mae'r traeth eponymous yn nodedig ar gyfer amodau goddefol. Yr unig broblem yw nad oes gwestai ar yr ynys, felly mae'n rhaid i dwristiaid brynu teithiau dydd o Palencia. Yr amser, sy'n addas ar gyfer ymweliadau - o fis Chwefror i fis Mai.
  8. Ar ynys Ki Corker yw un o draethau poblogaidd Belize - Hollti . Yn ogystal â chyflyrau hinsoddol ffafriol, mae twristiaid yn falch o Lazy Liard Bar. Mae ardal yr ynys yn fach, felly mae twristiaid a phobl leol yn cyrraedd pob cornel ar droed, hyd yn oed i westai a adeiladwyd yn rhan ddeheuol yr ynys. Maent yn cyrraedd yma, ar gwch o Ddinas Belize , ac o ynys Ambergris . Mae'r ynys hon hefyd yn ymfalchïo â thraethau hardd, y mae'n well ganddynt haul yn hytrach na nofio, oherwydd mae digon o wymon yn y dŵr, sy'n gwneud nofio ychydig yn anodd. Ni ellir dweud tebyg am draeth X'Tan Ha, sy'n ardal gwesty eithaf drud, ond yn ystyried lefel y gwasanaeth a'r gwasanaethau a ddarperir, mae'n werth i'r arian gael ei wario. Gallwch gyrraedd yr ynys mewn cwch, y ddau o bentref San Pedro, ac o'r ynysoedd a'r trefi cyfagos: Ki Corker, Chetumal.
  9. I draethau da yn Belize, mae Turneffe Island Resort a Turneffe Flats , sy'n cael eu gwahaniaethu gan bresenoldeb nifer fawr o algâu. Yn ogystal, mae Turneffe Island Resort - ardal breifat, wedi'i nodweddu gan brisiau uchel, nad yw'n hawdd mynd ymlaen. Dylech wybod ymlaen llaw am yr opsiynau cludiant, yn ogystal ag am y prisiau. Weithiau mae'n rhaid i chi ddefnyddio gwasanaethau hofrennydd. Gallwch ymweld â'r ynys ar unrhyw adeg, ac eithrio'r tymor glawog, fel arfer mae'r cyfnod yn para o fis Gorffennaf i fis Rhagfyr. Mae Fflatiau Turneffe yn sefyll allan am fwy o brisiau digonol, ond mae yna broblemau wrth archebu mewn systemau rhyngwladol. Fe'i cyrhaeddir hefyd gan hofrennydd neu gwch. O gymharu â gweddill traethau'r ynys, mae'r cymhleth yn berchen ar ran orau'r arfordir, ond weithiau mae lleoedd gyda cherrig sy'n ymyrryd â nofio am ddim.