Caneuon Ynys - sut i ddewis opsiwn stylish a functional?

Mae gan ddyfais o'r fath fel esgyrn ynys ei nodweddion unigryw ei hun, sy'n werth eu gwybod a'u hystyried. Mae yna wahanol fodelau, sy'n addas ar gyfer nifer o syniadau dylunio. Yn ystod y pryniant, argymhellir ystyried rhai rheolau.

Hoods Ynys ar gyfer y gegin

I ddeall beth yw cwpan yr ynys, mae angen i chi ddeall y nodweddion sylfaenol cynhenid.

 1. Mae gan y dyfeisiau hyn fynydd arbennig, lle maent yn ymuno â'r nenfwd.
 2. Ynys Mae detholiad i'r nenfwd yn ddylunio'n syth, heb doriadau. Yn ogystal, mae ganddi ffordd hedfan fertigol.
 3. Mae llawer o hwdiau ond yn gallu cael gwared ar aer wedi'i ddifetha o'r gegin, ond mae gan ddyluniadau modern systemau hidlo ychwanegol hefyd. Er enghraifft, mae hidlwyr gyda glo yn gyffredin i lanhau mwy trylwyr.
 4. Gall ail-gylchdroi cwfl ynys fod yn ddeinamig, hynny yw, wrth goginio, gallwch ostwng y ddyfais yn is i'r stôf, a'i dychwelyd i'w safle gwreiddiol.

Os penderfynir prynu cwfl ynys, yna bydd angen i chi wybod pa baramedrau y dylech roi sylw iddynt fel nad yw'r pryniant yn siomedig:

 1. Yn gyntaf, penderfynwch ar y math o waith, hynny yw, bydd y ddyfais yn system draenio neu ailgylchu. Yn yr achos cyntaf, mae angen cysylltiad â'r system awyru a gall fod angen dwythellau ychwanegol. Mae gosod yr ail ddewis yn symlach, gan nad yw'r ddyfais yn ymyrryd â chyfnewidfa awyr naturiol.
 2. O bwysigrwydd mawr yw dimensiynau'r cwfl, gan fod yn rhaid iddo fod yn fwy na'r hob, fel arall ni fydd yn gallu ymdopi â'i dasg. Gall lled y ddyfais safonol fod yn 60, 90 a 120 cm, ond peidiwch ag anghofio am fodelau unigryw gyda pharamedrau eraill.
 3. Wedi hynny, dylech bennu'r perfformiad, sydd yn yr ystod o 400-1000 metr ciwbig yr awr. Bydd ardal gegin o 15 m2 800 metr ciwbig yr awr yn ddigon. Peidiwch â cheisio prynu cwfl mwy pwerus, oherwydd bydd yn rhy uchel.
 4. Wrth ddewis, ystyriwch y lefel sŵn, a nodir yn y dogfennau technegol. Y norm yw 40 dB, ond mae 60 dB eisoes yn swnllyd.
 5. Yn y cam nesaf o'r dewis, mae angen i chi ystyried y dull rheoli, oherwydd, er enghraifft, os yw'r ddyfais yn cael ei osod i'r nenfwd, bydd yn anodd newid a newid modau arno a bydd angen rheoli o bell. Os bydd y cwfl yn cael ei osod yn isel, mae'n well dewis rheolaeth gyffyrddiad modern fel nad oes gormod o fotymau a pheintiau.
 6. Er mwyn peidio â threfnu goleuo ychwanegol o'r ynys, argymhellir dewis cwfl gyda diodydd modern neu fylbiau halogen. Maent nid yn unig yn darparu'r goleuadau angenrheidiol, ond maent hefyd yn economaidd.
 7. Byddwch yn siwr i werthuso'r dyluniad wrth ddewis. Heddiw mae yna lawer o wahanol fodelau ar y farchnad, felly ni ddylai fod unrhyw broblemau gyda'r eitem hon.
 8. Ni fydd yn ormodol i gymryd i ystyriaeth y gwneuthurwr, yn ogystal â bod brandiau poblogaidd yn gwylio i sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni'r safonau ansawdd, ac mae ganddynt hefyd ganolfannau gwasanaeth lle byddant, os oes angen, yn gwneud gwaith atgyweirio ansoddol.
 9. Mae'n werth nodi bod rhai gweithgynhyrchwyr yn ymdrechu i sicrhau bod y cwfl ynys wedi dod yn ddyfais aml-swyddogaethol. Er enghraifft, mae modelau gyda sgrîn fflat, y gallwch chi chwarae ffilmiau neu gysylltu â nhw i gyfrifiadur. Mae cwtiau gyda'r system "Meteo", sydd wedi'i osod y tu allan i'r ystafell ac yn helpu i wybod am y rhagolygon y tywydd, wrth i'r gwerthoedd gael eu harddangos.

Ymgorffori ynysoedd

Mae modelau sy'n cael eu cynnwys yn cael eu gosod mewn strwythurau crog ar y nenfwd, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn cael eu gwneud o fwrdd plastr. Nid ydynt yn cymryd lle yn y gegin ac nid ydynt yn difetha dyluniad cyffredinol yr ystafell. Ni fydd cwfl adeiledig uwchben yr ynys yn amharu ar ofod. Gall y dyfeisiau fod o wahanol feintiau, mae ganddynt amrywiaeth pŵer gwahanol ac maent yn wahanol yn nifer y hidlwyr. Yn ogystal, peidiwch ag anghofio am fodelau modern sy'n cael eu gosod yn y countertop ac yn ystod gwaith y plât maent yn cael eu gwthio i fyny.

Detholiad ynys crwn

Mae modelau'r ffurflen hon yn fwy derbyniol ar gyfer clustogi'r ynys, ac mae arbenigwyr yn dweud bod y ffurflen hon yn caniatáu i'r awyr yn yr ystafell symud yn gyflymach. Cyflwynir cwtiau coch ynys ar gyfer y gegin mewn gwahanol ddyluniadau a hyd yn oed gyda dyluniadau gwreiddiol. Mae manteision cynhyrchion y ffurflen hon yn cynnwys:

 1. Wedi'i gyfuno'n ddoniol gydag elfennau eraill o'r gegin: tabl crwn, sinc, prydau ac yn y blaen.
 2. Mae cynhyrchu cwfl crwn yn defnyddio llai o ddeunydd, felly mae eu pris yn dibynnu'n fwy ar allu ac ansawdd glanhau.
 3. Mae modelau'r ffurflen hon yn fwy cryno, sy'n ddelfrydol ar gyfer bwyd ynys.

Cwfl ynys Dome

Mae gan fodelau o'r math hwn siâp tri dimensiwn, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn debyg i hemisffer neu trapezoid. Gelwir y ddyfais hon hefyd yn hwd ymbarél. Diolch i'r dyluniad hwn, mae cwfl yr ynys yn y gegin yn caniatáu gosod cefnogwyr pwerus a hidlwyr ansawdd, sy'n bwysig ar gyfer gweithredu'r ddyfais yn effeithiol. Gall glanhau gyda hwmpau cromen ddigwydd mewn dwy ffordd: trwy ail-ddosbarthu aer a thrwy gysylltu â siafft awyru. Mewn modelau ynys, defnyddir yr opsiwn cyntaf.

Hoods Rating Island

Bob blwyddyn mae modelau mwy a mwy o ddarnau o fath ynys yn ymddangos ar y farchnad. Yn ôl adolygiadau, y gorau yw opsiynau o'r fath:

 1. Siemens LC 95950. Mae gan y ddyfais siâp syml gyda llinellau clir a syth. Gwneir yr achos o ddur di-staen heb ei bapur. Mae gan y cwfl hwn uwchben ynys y gegin nodweddion technegol rhagorol, felly y capasiti uchaf yw 800 metr ciwbig yr awr.
 2. Cata Isla Gamma / B. Mae gan y drawer hwn lled 90 cm, ac ar gyfer ei gynhyrchu, defnyddiwyd dur di-staen heb ei baratoi. Y gallu mwyaf yw 990 metr ciwbig yr awr.
 3. Elica Jasmine PEARL F / 50. Detholiad o'r ynys o ddyluniad unigryw sy'n debyg i gon conglyn â addurn perlog. Mae ei led yn 500 mm, ac mae'r cynhyrchiant yn 600 metr ciwbig yr awr.

Hoods yn y tu mewn

Wrth ddewis y cwfl, dylid talu sylw nid yn unig i nodweddion technegol, ond hefyd i'r dyluniad, fel ei bod yn cyd-fynd yn berffaith i'r gegin ac nid yw'n sefyll allan o'r arddull gyffredinol. Mae cwpiau ynys wedi'u gwneud o gopr, dur di-staen, plastig a deunyddiau eraill. Mae'n werth nodi dewis eang o liwiau, felly, yn ogystal ag opsiynau traddodiadol, gallwch ddod o hyd i lliwiau egsotig. Gweld cyfuniadau o weadau a siapiau gwahanol yn anarferol. Mae cynhyrchwyr yn cynhyrchu cwfliau ynys gwreiddiol gyda goleuadau, darluniau ac amrywiol ategolion.

Cwfl ynys clasurol

Ymhlith y rhai a gyflwynir ar amrywiaeth y farchnad, gallwch ddewis model ar gyfer bron unrhyw arddull a setiau dodrefn. Mae cwfl ynys glasurol yn parhau i fod y mwyaf poblogaidd, ac fe'i cyfunir yn berffaith â blychau wedi'u paentio enfawr. Fel ar gyfer lliw, mae'n draddodiadol yn wyn, du, brown a llwyd. Yn yr achos gorfodol, dylid ystyried yr uchder i'r cwfl ynys, felly os yw'r stôf trydan yn cael ei ddefnyddio, dylai'r gwerth fod yn 65-75 cm, ac os gosodir stôf nwy, mae'r uchder yn fwy ac mae'n 75-85 cm.

Echdynnu du ynys

Mae cynnyrch lliw du yn boblogaidd oherwydd ei bod yn berffaith yn cyd-fynd ag unrhyw arddull ddylunio. Mae cwfl o'r fath uwchlaw'r ynys yn y gegin yn sicrhau cwblhau'r cyfansoddiad cyffredinol, mae'n hawdd ei ofalu, oherwydd nad yw'r wyneb tywyll yn llygredd mor amlwg. Gall y dyluniad gael gwahanol fanylion addurnol, er enghraifft, mewnosodiadau metel, patrymau, manylion gwydr ac yn y blaen.

Echdyniad gwyn Ynys

Mae opsiwn cyffredinol arall, gan fod gwyn hefyd yn addas ar gyfer gwahanol arddulliau: clasuron, modern , provence , minimalism ac yn y blaen. Mae darnau o'r fath ar gyfer ynys y gegin yn addas ar gyfer adeiladau wedi'u haddurno mewn gwahanol liwiau, oherwydd gall, yn ogystal â chyfuno â'r cefndir cyffredinol, a bod yn acen disglair. Os dymunir, gellir addurno'r cwfl gwyn, er enghraifft, trwy ddefnyddio patrwm arno a fydd yn ffitio'r tu mewn.