Pysgod iâ - y ryseitiau gorau ar gyfer gwneud prydau blasus

Mae fishfish yn cyfeirio at rywogaethau prin o fywyd morol, y mae eu cost uchel yn cael ei iawndal yn llawn gan flas dymunol, absenoldeb arogl penodol a chig ecolegol lân a thendr. O ystyried rhinweddau o'r fath, ni ddylai'r cynnyrch gael ei goginio'n hir, sy'n darparu'r gallu i ymdopi yn gyflym â'i baratoi.

Sut i goginio fishfish?

Mae pysgodfa, y mae eu ryseitiau'n amrywiol, yn gofyn am agwedd ofalus ac arsylwi amser yn ystod triniaeth wres. Gellir ei ferwi, ei ffrio a'i bobi yn y ffwrn, ond rhaid i'r holl brosesau fod yn fyr, gan fod y pysgod yn cynnwys lleiaf o fraster ac mae ganddo gig tendr, ychydig sych. Y ffordd orau o amddiffyn y carcas yw ffoil neu frith.

 1. Mae prydau o bysgod rhewllyd yn dendr, yn syml ac yn gofyn am isafswm o atchwanegiadau wrth goginio. Mae basil, cregyn lemon a sinsir yn cael eu cydnabod fel cynhwysion delfrydol ar gyfer gwella blas.
 2. Bydd pysgod gyda llenwi cnau yn dod yn addurniad bendigedig o'r bwrdd os ydych chi'n stwffio carcas gyda chymysgedd o cnau Ffrengig a Gwyrdd, ac, ar ôl ei falu â menyn, anfonwch ef i'r ffwrn am 20 munud.
 3. Rhowch y pysgod mewn padell ffrio a'i roi ar ddysgl ar wahân. Yn yr un sosban yn ychwanegu garlleg, rhosmari a broth pysgod. Rhowch ychydig funudau, rhowch chili a thywallt pysgod ar y saws hwn.

Sut i goginio pysgod rhew yn y ffwrn?

Bydd pysgodyn oer yn y ffwrn yn dipyn o flasus os yw'n gyfrifol i fynd i'r broses pobi trwy amddiffyn y cynnyrch gyda ffoil. Mae'r dechneg goginio yn syml ac yn syml: mae'n rhaid torri'r carcas, gan adael y cynffon a'r pen, yn ddigon tymhorol, a'i lapio mewn dalen o alwminiwm tenau, a'i anfon i'r ffwrn am 15 munud. Bydd y pysgod yn cadw'r aromas ac yn parhau'n ysgafn a meddal.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y menyn a'r sudd.
 2. Iwchwch y cymysgedd gyda physgod a'u neilltuo am 15 munud.
 3. Rhowch y pysgodyn ar y ffoil, y tymor, rhowch slice o lemon.
 4. Gorchuddiwch â ffoil ar ben.
 5. Mae pysgodfa yn cael ei bobi am 15 munud ar 180 gradd.

Sut i ffrio pysgod iâ mewn padell ffrio?

Bydd angen pysgota a sylw ar fysglod ffres, o ystyried symlrwydd coginio. Felly, fel nad yw'r pysgod yn sychu ac yn troi'n dendr ac yn y ceg, dylech ei lapio mewn blawd. Rhowch y cynnyrch ar bartell ffrio wedi'i gynhesu mewn olew berw, gan droi yn unig unwaith, gan fod y pysgod yn dendr iawn ac yn gallu disgyn ar wahân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cwtog pysgod, torri'r cynffon a'r pen.
 2. Tymor, rhowch y blawd a'i ffrio am 5 munud ar bob ochr.

Wedi'i rewi mewn rhew

Mae paratoi pysgod iâ yn gyflym a syml. Bydd hyd yn oed y broses draddodiadol o hir o goginio'r broth ar gyfer y jellied yn troi'n feddiant dymunol ac nid trafferthus. Mae'r pysgod yn dod yn feddal ac yn tendro ar ôl 15 munud, sy'n eich galluogi i ymdopi â'r dysgl yn gyflym. Y prif beth - mewn pryd i gael gwared â'r ewyn a gofalu am sbeisys bregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn coginio'r pysgodfa, torrwch yr ewinedd a'i dorri'n rhannol.
 2. Arllwyswch ddŵr, ychwanegwch lawen, nionyn a phupur.
 3. Coginiwch am 15 munud, tynnwch yr ewyn.
 4. Broth y broth.
 5. Rhowch y pysgodyn, yr aeron, y perlysiau a'r sleisen lemwn. Llenwi â chawl.
 6. Mae'r pysgod wedi'i rewi'n rhewi heb gelatin yn yr oer am 12 awr.

Cawl pysgod glaw

Mae cawl pysgod iâ yn ddarganfyddiad coginiol ar gyfer bwytai arbennig o ysgafn. Mae bywyd y morol yn ddiffygiol o arogl pysgod, mae'n hawdd ei lanhau, nid oes ganddi unrhyw esgyrn ac mae'n berffaith ar gyfer cawl. Ar gyfer poeth cyfoethog bydd yn cymryd llawer o bysgod a dŵr bach. Gan fod y cynnyrch yn cael ei baratoi'n gyflym, caiff ei osod yn y broth yn olaf, yn torri'n galed.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil y coesau a phennau'r pysgod am 20 munud.
 2. Gwenwch y broth, ychwanegwch miled, sbeisys.
 3. Rhowch y tatws, y winwns, y moron a'r pupur.
 4. Ar ôl 10 munud ychwanegwch y pysgod.
 5. Diffoddwch y dysgl ar ôl 20 munud.
 6. Mae pysgodfa yn cael ei chwythu o dan y clwst am 15 munud.

Cutlets pysgod iâ - rysáit

Mae rhinweddau cyffredinol pysgodfeydd yn addas ar gyfer amrywiaeth o brydau, ac mae un ohonynt yn fyrgers, y gellir eu coginio'n hawdd, gan ei fod yn bleser pysgota; dim ond i chi gael gwared ar y asgwrn cefn a throi'r darnau yn uniongyrchol gyda'r croen yn y grinder cig. Ar gyfer chwistrelldeb, mae cliwgig ac wy yn cael eu hychwanegu at y stwffio. Cyn ffrio bara mewn briwsion bara.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ewch y bara yn y llaeth.
 2. Peidiwch â physgod ar wahân a throswch â winwns trwy grinder cig.
 3. Ychwanegwch yr wy, y mango a'r basil.
 4. Ffurfiwch y cutlets.
 5. Cyn ffrio pysgod rhew, paciwch ef mewn briwsion bara.
 6. Rostiwch y cutlets am 10 munud.

Iâ bysgod gyda thatws yn y ffwrn

Bydd pysgodfa'r rhew, sy'n cael ei bobi yn y popty, yn dod yn gynnyrch anarferol o flasus a defnyddiol yn unig gyda thriniaeth wres leiaf, felly mae'r pysgod yn cael ei bobi am ddim ond 12 munud, gyda digon o olew a'i roi ar ddarnau tatws. Mae'r dull hwn yn gwarantu carcas sudd, heb ei sychu'n ormodol a llecyn cymhleth, a bydd y gwaith hwnnw'n cymryd hanner awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch yr ewinedd oddi ar y pysgod.
 2. Torrwch y tatws yn denau a'u pobi ar 200 gradd am 9 munud.
 3. Lliwch y pysgod gydag olew a'i roi ar datws. Ychwanegwch y garlleg.
 4. Pobi am 12 munud.
 5. Pysgod wedi'u huwch yn eu hufen gyda basil.

Icefish mewn saws hufen

Mae Icefish yn rysáit sy'n eich galluogi i feistroli paratoi prydau blasus a chyflym. Mae pysgod hardd mewn saws hufenog yn gategori coginio, lle mae gofynion arbennig ar gyfer saws: dylai fod yn hytrach dwys, heb fod yn rhy uchel mewn calorïau, ac yn ddelfrydol cysgodi blas y pysgod heb ymyrryd â hi. Mae hufen braster, sudd lemwn a zest yn gynhwysion delfrydol ar gyfer pysgodfeydd rhew.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y pysgod yn rhannol.
 2. Mae hufen, zest a sudd yn anweddu am 2 funud.
 3. Ychwanegwch fenyn, pysgod a fudferwch 10 munud.

Icefish yn y Multivariate - rysáit

Mae pysgod glaw gyda llysiau yn ddysgl ysgafn, sydd, gyda chymorth multivariate, yn troi'n ddeietegol defnyddiol. Nid yw siarad am fanteision y gadget yn gwneud synnwyr, gan ei fod yn ymdopi â'r tasgau mwyaf cymhleth ac yn gallu cyfuno cydrannau sy'n cael eu paratoi ar wahanol gyflymder, gan gadw'r blas, arogl a gwead pob un ohonynt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llysiau'n sleisio a ffrio yn "Baking" am 15 munud.
 2. Torrwch y pysgod, chwistrellwch y sudd, a'i olew.
 3. Rhowch ar lysiau a choginiwch yn "Baking" am 20 munud.

Sut i goginio fishfish?

Cynnyrch dietegol yw pysgodfa yn aerogrill, gan nad yw'n amsugno olew, nid yw'n llosgi ac yn cadw'r holl sudd wrth goginio. Mae'r pysgod yn cwympo o dan y steam poeth, heb atchwanegiadau ar ffurf braster, sef y mwyaf addas ar gyfer diet iach. Gyda'r dull hwn o goginio, gallwch chi flasu'r dysgl mewn chwarter awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pysgod ar wahân, olew, tymor.
 2. Llusgwch y llysiau ar y ffoil, rhowch y pysgod ar ei ben.
 3. Gwisgwch y "Cynhesu" ar 260 gradd 6 munud ac 8 munud ar 230.