Dysplasia Arennau mewn Plant

Mae dysplasia arennol cystig yn patholeg ddifrifol o ddatblygiad intrauterineidd y ffetws. Yn fwyaf aml, fe'i canfyddir yn ystod beichiogrwydd. Ond mae achosion pan gaiff y clefyd ei ddiagnosio eisoes yn ystod oes y babi.

Felly, gadewch i ni drafod dysplasia systig o arennau mewn plant: triniaeth, rhywogaethau a prognosis.

Beth yw dysplasia arennau polycystig?

Ffurfiadau cystig yn yr arennau, gostyngiad neu gynnydd yn eu maint ac amhariad ar ffurfiad parenchyma'r arennol, mewn meddygaeth gelwir yr anhwylder hwn yn ddysplasia. Yn dibynnu ar natur a graddfa'r gwyro, gwahaniaethu:

 1. Cyfanswm dysplasia, sydd yn ei dro wedi'i rannu'n:
 • Dysplasia ffocws - yn yr achos hwn, diagnosir un cyst amlrannau.
 • Dysplasia segmentol - mae'n nodweddiadol o gistiau mawr yn un o rannau'r aren.
 • Penderfynir dysplasia polycystig trwy ffurfio cyst dwyochrog.
 • Trin dysplasia arestig yr arennau mewn plant

  Mae adferiad cyflawn o'r clefyd hwn yn bosibl trwy drawsblannu organau yn unig . A dim ond os nad oes gan y plentyn ond un aren yr effeithir arnynt. Yn anffodus, mae dysplasia dwyochrog cyfanswm yn arwain at ganlyniad angheuol yn amlaf.

  Gellir trin gweddill y clefyd yn symptomatig (anesthetig a chyffuriau gwrthfacteriaidd), ac mae angen monitro cyson hefyd ( dadansoddi gwaed ac wrin, mesur pwysau, uwchsain).

  Y rheswm dros y llawdriniaeth yw cystiau mawr, symptomatoleg amlwg y clefyd (colig arennol, hematuria, pwysedd gwaed uchel).

  Os yw plentyn yn dioddef un aren yr effeithir arni, tra nad yw'r babi yn poeni, mae'n datblygu fel arfer - ni chaiff triniaeth dysplasia ei berfformio.