Ganwyd y bachgen Chelsea Clinton a Mark Mezvinski

Y diwrnod arall daeth yn hysbys bod Hillary Clinton, sy'n rhedeg ar gyfer llywydd yr Unol Daleithiau, a chyn-arweinydd Americanaidd Bill Clinton am yr ail dro, yn dad-nain: ar 18 Mehefin, fe wnaeth ei ferch 36-mlwydd-oed, Chelsea, eni plentyn.

Y tu hwnt i mi gyda llawenydd

Yn gynnar yn y bore ddydd Sul, lluniodd y paparazzi y Clintons, gan adael yr ysbyty i'r Lennox cyfoethog ac enwog, yn Efrog Newydd, lle mae noson cyrraedd yn costio mwy na $ 2,000. Ychydig oriau'n ddiweddarach ar Twitter ymddangosodd eu merch, Chelsea, neges:

"Am 7:41 y bore ddydd Sadwrn, daeth ein teulu yn fwy gyda dyfodiad Aidan. Rydym yn fendithedig. "

Roedd ffrâm gyffrous yn y swydd gyda hi yn dal mab yn ei breichiau, ac mae Mark, gan ei chymryd, yn edrych yn gariadus ar yr heir.

Darllenwch hefyd

Enghraifft o fam-gu a granddad

Ddoe ni allai Bill Clinton wrthod a chyhoeddi ar ei dudalen ar Twitter ffotograff gyda'i ŵyr a'i fab-yng-nghyfraith, gan ysgrifennu:

"Fe wnaeth Aidan wneud y ddau dad yn hapus iawn ar Ddydd y Tad. Rydym ni gyda Hillary yn hapus iawn i Chelsea a Mark! ".

Wedi hynny, ymddangosodd y llun gyda'r babi yn nhŷ Hillary Clinton.

Er gwaethaf y prysur (yng nghanol y ras arlywyddol), mae Hillary a Bill, sy'n cefnogi'r priod ym mhob ffordd, yn dod o hyd i amser i chwarae gyda Charlotte, 2, a bydd nawr yn gwarchod y Aidan newydd-anedig pan fydd yn rhaid i'w rieni adael.

Gadewch i ni ychwanegu, mae Chelsea a Mark, sydd bellach â mab a merch, wedi cyfreithloni eu perthynas yn 2010, a chwrddodd wrth astudio ym Mhrifysgol Stanford.