Bunnau gyda hadau pabi - y syniadau mwyaf blasus a gwreiddiol o bobi cartref

Gall bwnai cartref gyda hadau pabi bobi bob cogydd os oes gennych rysáit dda a rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am baratoi'r toes perffaith a pharatoi'r llenwi. Mae wedi'i goginio fel pob dant melys, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn hoff iawn o nwyddau pobi.

Sut i goginio byns gyda hadau pabi?

Er mwyn coginio blasus, mae angen i chi benderfynu pa toes ar gyfer bwniau gyda hadau pabi sy'n ffitio'n berffaith. Mae'r dewis o'r sail ar gyfer y fath gymhleth yn amrywiol iawn, bydd pawb yn dod o hyd i rysáit ar gyfer yr enaid.

 1. Bywiwch byns gyda hadau pabi yn well o fws yeast, lle mae yna lawer o wyau, menyn o ansawdd uchel a llaeth brasterog. Mae bywoliaeth yn cael ei ddewis ar gyfer burwm o'r fath.
 2. Paratowyd pastew puff yn haws nag unrhyw un, gan fod y toes a ddefnyddir yn cael ei brynu. Daeth criwiau allan i stoc burum lwcus a mwy dibynadwy.
 3. O fysiau kefir, bydd bwynau melys gyda toes pabi yn dod yn llai lush, ond yn flasus ac yn parhau'n ffres ac yn feddal am amser hir.
 4. Nid yw toes bach yn wahanol i bron i flasu menyn, ond y minws pwysig yw'r lleiafswm o silffoedd, felly peidiwch â bwyta llawer o eitemau.

Sut i wneud llenwi o bapi i fwynau?

Mae angen rhoi sylw arbennig i lenwi hadau pabi i byns, felly mae angen ichi gymryd amser i'w baratoi. Mae sawl ffordd o haenu hadau. Yn gyntaf, caiff y pabi ei olchi, at y diben hwn caiff ei roi mewn amlen feinwe, wedi'i lenwi â dŵr a'i olchi.

 1. Poppy arllwys dŵr berwi, coginio dan y caead am 10 munud, draenio dŵr. Ailadroddwch y weithdrefn 3 gwaith, arllwyswch y llaeth (1 llwy fwrdd o hadau poen fesul 1 llwy fwrdd o laeth). Ychwanegwch y hadau yn y llaeth am 5 munud, yn llifo trwy gribr, yn ei falu.
 2. Gallwch arllwys hadau pabi gyda dŵr berw a'i adael o dan y caead am awr, yna sgroliwch gyda siwgr trwy grinder cig.
 3. Darllenwch y polylogram o hadau'r pabi, stemio a thorri. Toddi 100g o fenyn yn y sosban ac ychwanegu 150g o siwgr. Trwchus cyn diddymu'r tywod, rhowch 1 wy, troi a gosod y pabi. Cymysgwch yn drylwyr, chillwch cyn ei ddefnyddio.

Brennau gyda hadau pabi o fws poeth - rysáit

Dylid paratoi'r boncyffion gorau gydag hadau pabi o fws burum trwy'r dull arogl a chyda nifer fawr o bobi: wyau, llaeth brasterog a menyn. Nid yw'r broses o wneud triniaeth flasus yn gyflym, ond mae dylunio hardd a blas rhagorol yn fwy na thalu'r holl amser a'r gyllideb.

Cynhwysion:

Pobi:

Paratoi

 1. Diddymwch y burum mewn gwydraid o laeth cynnes gyda siwgr, gadewch am 10 munud.
 2. Cymysgwch y menyn gyda llaeth, wyau a siwgr, ychwanegu gwm a fanillin.
 3. Ychwanegwch flawd, gludwch toes meddal. Gadewch i brawf, tair gwaith yn swabbing.
 4. Rholiwch y toes yn haen betryal, dosbarthwch y pabi.
 5. Plygwch yr amlen, cwmpaswch un traean o'r seam gyntaf.
 6. Gorchuddiwch ag ail ymyl. Rholiwch allan.
 7. Torrwch i stribedi o 2 cm.
 8. Mae pob stribed wedi ei droi gan droellog.
 9. Gosodwch yr ymylon, eu gosod ar hambwrdd pobi. Gadewch i barhau am 20 munud.
 10. Iwch gyda melyn wy, taenellu gyda hadau pabi. Pobwch am 25 munud ar 200 gradd.

Beddi gyda hadau pabi o barastri puff

Yn syml ac heb y drafferth o baratoi pastries puff gyda hadau pabi, os oes bwth burum. O flaen llaw, gallwch chi baratoi llenwi pabi, soakwch hadau mewn dŵr berw, yna cymysgu â siwgr gronnog, cymhwyso y dylid llenwi'r llenwad yn llwyr. O 1 kg o'r prawf bydd mwy na 20 rhol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch haenen ychydig o toes.
 2. Llenwch â menyn, lledaenu hadau pabi.
 3. Cwympo'r gofrestr.
 4. Torrwch yn rhannau gyda thwf o 2 i 5 cm.
 5. Llenwch gyda melyn wy, gosod ar daflen pobi. Bywiwch bolion gyda hadau pabi am 20 munud yn 190.

Bunnau gyda hadau papa a sinamon

Gellir paratoi bysiau blasus gyda phap mewn sawl ffordd, gan ddefnyddio hadau fel llenwad neu gyflenwad o toes buttery. Cyfunir llenwad da â sinamon, bydd y sbeis hwn yn ychwanegu blas wreiddiol. Mae'n well gwneud toes gyda dull pobi, peidiwch â'i gymysgu'n fawr, fel bod y sylfaen yn frwd ac yn drawnog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dylai'r toes ddod i fyny dair gwaith, ei glustio â'i ddwylo, wedi'i lapio gydag olew llysiau.
 2. Poppy am awr mewn dŵr berw, draeniwch y dŵr, cymysgu'r hadau â siwgr, sgroliwch trwy grinder cig, rhowch sinamon.
 3. Rhannwch y toes yn ddarnau, ei rolio i mewn i gacen fflat, gosod y llenwad ar y llwy, a gosod y ymylon.
 4. Siâp rownd biled, rhowch ar daflen pobi, adael am 20 munud.
 5. Llenwch y melyn, bwyta bolli gyda siwmp a siwmp pabi am 25 munud ar 180.

Bunnau gyda hadau a raisins pabi

I gacen bolli gyda hadau pabi yn y ffwrn, gallwch ddefnyddio'r rysáit benodol ar gyfer toes burum. Gwneir sylfaen o laeth llaeth, ar feist sych gyda powdr pobi. Peidiwch ag aros am brawf lluosog, mae un awr yn ddigon i ddyblu'r toes. Bydd raisins yn ychwanegu melysion, felly wrth lenwi siwgr mae angen i chi roi hanner yr arferol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, blawd gwan a llwy o siwgr.
 2. Cymysgwch y menyn ar wahân gyda siwgr, wyau. Ychwanegu llaeth gyda burum.
 3. Taflwch y powdr pobi, cymysgwch y toes meddal gyda blawd.
 4. Gadewch yn y cynhesrwydd am 1-1,5 awr.
 5. Rholiwch y toes, dosbarthwch y rhesi llenwi a stemio.
 6. Gwahardd y gofrestr, torri i mewn i rannau 5 cm. Gadewch am 20 munud.
 7. Llenwch gyda melyn, bwyte byns gyda rhesins a hadau pabi am 25-30 munud.

Bunnau gyda hadau pabi mewn gwydredd siocled

Anarferol iawn yw bolli gyda hadau pabi mewn gwydredd siocled. Bydd y rysáit hon yn apelio at bob melysydd cartref, oherwydd ei symlrwydd a chyfansoddiad rhad. Paratowyd hwylustod o fws yeast, o ganlyniad mae'n dod allan yn feddal iawn, gyda chrosen crispy brown.

Cynhwysion:

Llenwi:

Glaze:

Paratoi

 1. Arllwyswch hadau poen gyda dŵr berw, berwi am 5 munud, trwy gyfrwng crib, cymysgu gydag wy, siwgr, cnau.
 2. Mewn dŵr diddymu'r burum, tywallt hanner y blawd, cymysgu, adael am 50 munud.
 3. Yn y sbri, taflu siwgr, menyn, wy, fanila, cymysgu.
 4. I gyflwyno blawd, toes penglinio. Gadewch am 2 awr yn y cynhesrwydd.
 5. Rhowch betryal allan o'r toes, olew, rhowch y stwffio.
 6. Gwahardd y gofrestr, torri i mewn i rannau 2-3 cm.
 7. Rhowch ar daflen pobi, adael am 10 munud.
 8. Lliwch gydag wyau, pobi am 25 munud yn 180.
 9. Gwnewch y gwydredd ar gyfer bwnion gyda hadau pabi: berwi'r surop o ddŵr a siwgr, oeri, cymysgu â coco.
 10. Trowch i'r syrup bob bont.

Bunnau gyda hadau pabi ar iogwrt

Mae brennau blasus a hyfryd gydag hadau papa heb burum yn ddiddorol iawn, yn rhwd ac yn feddal. Manteision teilwng o'r math hwn o bobi yw hyd eu storfa, nid ydynt yn stondin y diwrnod canlynol. Gall y llenwad gael ei ategu'n hyderus â sinamon, rhesins, cnau, mae keffir wedi'i roi yn yr un modd ar gyfer iogwrt neu hufen sur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch kefir, halen, siwgr, ychwanegwch flawd gyda powdwr pobi, toes meddal sy'n penglinio. Gadewch am 15 munud.
 2. Rhowch allan i haen denau, gosodwch y stwffio, rholiwch y gofrestr.
 3. Torrwch i mewn i fwynau gweini, rhowch daflen pobi.
 4. Lliwch gyda melyn, pobi am 30-35 munud yn 180.

Bolli pobi gyda hadau papa a siwgr - rysáit

Mewn ffordd newydd, gallwch chi baratoi'r "bolli Moscow" enwog - coginio bwni gyda hadau papa a siwgr. Gwerthfawrogir y deliciad gwreiddiol gan yr holl melysiaid, a bydd y cogydd yn hoffi argaeledd y rysáit. Er mwyn sylweddoli bod y syniad yn bosibl gyda gwybodaeth sylfaenol o weithio gyda'r prawf burum, gallwch ei wneud eich hun neu brynu yn adran melysion yr archfarchnad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhennir y toes gorffenedig yn ddarnau cyfartal, gan bwyso tua 50-60 g, wedi'i rolio i haen.
 2. Dosbarthu i 1 llwy fwrdd. llwy o siwgr, yna 2 llwy de o bapi. Cwympo'r gofrestr.
 3. Plygwch yn hanner, seam y tu mewn.
 4. Gwnewch doriad heb dorri i'r ymyl 2 cm.
 5. Ehangu'r ymylon, gan ffurfio "calonnau".
 6. Llenwch gyda melyn wy, gadael am 20 munud.
 7. Bacenwch yn 180 tan euraid brown.

Bwniau crwst gyda hadau pabi

Bydd yn helpu i gacen brennau blasus gyda rysáit pabi, a ddisgrifir isod. Gall perthnasau gael eu lledaenu'n ofalus yn ystod cyfnod o ymatal bwyd - yn ystod ymprydio. Dim ond un anfantais sydd gan gynhyrchion melys a godidog - ni chânt eu storio am amser hir, y diwrnod wedyn bydd y cynnyrch yn dod yn anhygoel iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegwch yeast, siwgr a halen i'r blawd.
 2. Cynhesu 2 fath o ddŵr.
 3. Arllwyswch mewn cymysgedd blawd dŵr a menyn, gliniwch y toes meddal, gadewch am awr.
 4. Rhoesen dough mewn haen, wedi'i lapio â llenwi pabi, rhol wedi'i guro.
 5. Torri'n fwriadol, rhowch daflen pobi, adael am 20 munud.
 6. Pobwch tan euraid brown yn 190.