Gwestai yn Nepal

Gwlad Asiaidd Dirgel Mae Nepal yn ei ddewis bywiog iawn o leoedd preswyl, o'r tai gwestai a'r fflatiau mwyaf cymharol a rhad i westai cadwyni gwych 5 *.

Nodweddion hamdden yn gwestai Nepalese

Dyma ychydig o bwyntiau pwysig am dai yn Nepal:

 1. Lefel gwestai a phrisiau'r llety ynddynt. Yn y rhan fwyaf o ardaloedd y wlad, nid yw lefel y gwestai yn fwy na 3 *, felly, os ydych chi'n gyfarwydd â chi aros yn y gwestai o'r radd flaenaf, yna yn eich gwestai premiwm gwasanaeth Kathmandu a Pokhara. Mae'n well archebu ystafelloedd ymlaen llaw drwy'r Rhyngrwyd, ar ôl darllen y telerau a'r amodau'n ofalus (weithiau mae angen rhagdaliad).
 2. Gwasanaethau ychwanegol. Mewn gwestai rhwydwaith uchel (Hyatt, Radisson, Travel Inn) mae lefel uchel o wasanaeth, mae'r staff yn siarad Saesneg, mae'r bwyty'n cynnig nifer o ddewisiadau bwyd ac mae'r posibilrwydd o archebu gwasanaethau ychwanegol. Mewn sefydliadau o bris isel a chanolig ar gyfer rhai gwasanaethau mae'n rhaid i chi dalu ychwanegol (er enghraifft, ar gyfer storio bagiau, parcio, ac ati).
 3. Nodweddion y gwaith. Mae gwestai rhad gyda'r nos (tua 8 pm) wedi'u cloi, felly os ydych chi'n bwriadu dychwelyd yn hwyr, rhowch wybod i'r derbynnydd yn y dderbynfa.
 4. Nodweddion lleoliad gwestai a llety ynddynt. Mae gwestai yn Pokhara oherwydd hinsoddau llaith yn dod yn llaith gydag amser, gan gynnwys gwely a lliain, felly dylech ddewis y gwestai sydd newydd eu hadeiladu. Ym Mharc Chitwan, mae tai yn fythynnod unllawr neu ddwy lawr yn y warchodfa ei hun ac yn y tu allan iddi. Fel arfer, mae Loggias mewn ardaloedd mynyddig yn cynnig isafswm o fwynderau, felly wrth fynd ar daith, mae'n werth meddwl am fag cysgu.
 5. Trydan a rhyngrwyd. Yn y wlad mae diffyg amlwg o drydan, mae gan sefydliadau mwy mawredd eu generaduron pŵer eu hunain a batris ysgafn. Mae mynediad i'r Rhyngrwyd yn Nepal hefyd yn gyfyngedig, ond mewn ardaloedd twristiaeth bron ym mhobman gallwch ddod o hyd i gaffis, bwytai a gwestai gyda Wi-Fi.

Am y gweddill mwyaf cyfforddus yn Nepal, rydym yn awgrymu eich bod chi'n ymgyfarwyddo â detholiad o westai o wahanol brisiau.

Gwestai Pum Seren

Isod mae rhestr o'r gwestai mwyaf nodedig yn Nepal:

 1. The Dwarika's 5 * (Kathmandu). Wedi'i adeiladu ar fodel palasau Brenhinol Nevar, mae ganddo gasgliad cyfoethog o arteffactau ac ystod eang o wasanaethau. Mae gan y gwesty sba, pwll nofio, bar a 3 bwytai gyda bwyd Nepalese , Siapan a Continental. Lleolir y Dwarika 500 metr o Dîm Pashupatinath , 2 km o'r Maes Stupa Bodnath a Maes Awyr Tribhuvan .
 2. Hyatt Regency Kathmandu 5 * (Kathmandu). Mae ystafelloedd moethus y gwesty hwn â chyflyru aer, diogel electronig, bar a theledu lloeren. Mae gan bob un ystafell ymolchi a man eistedd. Ar gyfer gwesteion y gwesty mae pwll nofio awyr agored, sba, ystafelloedd tylino, canolfan ffitrwydd, sawna. Mae'r bwyty a'r caffi yn gwasanaethu prydau bwyd Nepalese de Ewrop, rhyngwladol a lleol. Mae'r gwesty wedi'i leoli 7km o ardal dwristiaid Tamel , yn ogystal ag 1.3 km o'r Bodnath Stupa a 4 km o'r maes awyr.
 3. Radisson Kathmandu 5 * (Kathmandu). Un o'r gwestai mwyaf poblogaidd ym mhentref Nepal. Mae derbynfa 24 awr a Wi-Fi am ddim. Mae'r ystafelloedd yn dodrefn gyfforddus, aerdymheru, bar mini, teledu plasma a gwpwrdd dillad. Mae gan y gwesty desg deithiol, ystafell gynadledda, canolfan fusnes, neuadd wledd a golchi dillad gyda glanhau sych. Mae bwyty yn gwasanaethu gwestai gyda bwyd cyfandirol a Indiaidd, caffi a bar lobi. Mae'r Deml Pashupatinath yn unig 4.5 km oddi wrth Radisson Kathmandu Hotel, ac mae'r maes awyr ychydig dros 6km i ffwrdd.
 4. Resort Rupakot 5 * ( Pokhara ). Mae'r gyrchfan hon wedi ei leoli 5 a 6 km o Rupa a Begnas , 22 km o faes awyr Pokhara. Mae'n cynnig ystafelloedd â chyflyr â Wi-Fi, teledu lloeren a minibar. O'r ffenestri, mae golygfa hyfryd o'r Bryniau Himalaya a'r llyn yn agor. Mae yna swyddfeydd tocynnau, gwasanaethau storio bagiau, gardd, maes chwarae i blant a pharcio. Gallwch rentu cwch i nofio ar y llyn. Mae gan y gwesty bwyty Panorama gyda choginio rhanbarthol, cyfandirol, Indiaidd, Tsieineaidd.
 5. Pokhara Grande 5 * (Pokhara). Mae'r gwesty ychydig 1.2 km o Faes Awyr Pokhara ac 1 km o Lyn yr Orsaf. Mae'r gwesty yn cynnig llety mewn ystafelloedd eang a chyfforddus, gyda dodrefn pren a ffenestri Ffrangeg. Mae gan Pokhara Grande bwll nofio awyr agored, ystafell ffitrwydd, sba a chanolfan fusnes. Mae yna 4 o fwytai, gan gynnwys Thasang gyda bwyd Tibet, bar lobi Trishna a bar pwll Bagaicha.

Gwestai â phris canolig (3 * -4 *)

Mae'r categori hwn yn cynnwys gwestai mwyaf poblogaidd dinasoedd mawr Nepal ac ardaloedd twristiaeth. Dyma rai ohonynt:

 1. Gwarchodfa Bywyd Gwyllt Machan 4 * (Chitwan). Dewis ardderchog i'r rheiny sydd am ymlacio o sŵn dinas fawr, i fod yn anghysbell, wedi'i hamgylchynu gan lystyfiant trofannol ac adar parod llefarydd lawer. Mae gan yr ystafelloedd popeth sydd ei angen arnoch i orffwys, gallwch nofio yn y pwll. Nid oes trydan yma, gyda'r nos mae lanternau cerosen yn llosgi.
 2. Dream Nepal 3 * (Kathmandu). Mae'n daith 5 munud o ardal Tamel a 7 km o Faes Awyr Tribhuvan. Mae gan ystafelloedd y gwesty fflat hwn Wi-Fi am ddim, aerdymheru, teledu lloeren, ystafell ymolchi preifat. Mae'r gwesty yn ddeniadol yn agos at atyniadau'r brifddinas, megis Gardd Dreams , Amgueddfa'r Palas Brenhinol , Sgwâr Durbar a themplau Pashupatinath a Bodnath. Mae'r bwyty'n paratoi prydau o fwyd Indiaidd a Tsieineaidd, Cyfandirol ac Nepalese.
 3. Moonlight 3 * (Kathmandu). Mae gan y gwesty ystafelloedd lliwgar gyda chyfleusterau Wi-Fi, teledu, diogel a seddi. Mae'r bwyty a'r bar gyda bwyd rhyngwladol a lleol ar agor 24 awr y dydd. Mae gwesty Moonlight wedi ei leoli yn rhanbarth Tamel ac mae wedi'i leoli ger Times Square Mall a Kathmandu Mall.
 4. Llwybr Canol a Sba 3 * (Pokhara). Mae'r ystafelloedd glân a helaeth yn y gwesty spa hwn yn cynnig golygfeydd panoramig o Fynyddoedd Pokhara. Mewn 3 munud. cerddwch chi weld y Llyn Pheva hardd. I'r maes awyr a gorsaf bws Pokhara yn unig 10-15 munud o yrru. Mae bwyty Llwybr Canol yn arbenigo mewn prydau Nepalese, Indiaidd a Tsieineaidd.
 5. Shaligram 3 * (Patan). Er gwaethaf y 3 * cymedrol, mae'r gwesty yn darparu ystafelloedd gwych ar gyfer ymlacio, mae yna barcio, swyddfa docynnau ac ystafell bagiau. Mae'n gyfleus cyrraedd prif atyniadau'r ddinas - Sgwâr Durbar a Temple Swayambhunath. Mae'r bwyty Mannys ac Eatery yn gwasanaethu bwyd Tsieineaidd a Chyfandirol.

Gwestai cyllideb

Yn Nepal, mae llawer o westai rhad, maent yn cynnwys cyrchfannau bach bach-gwestai 1-2 *, tai gwestai, fflatiau. Gadewch i ni ystyried rhai amrywiadau:

 1. Resort Chef House 1 * (Kathmandu). Mae ystafelloedd wedi'u dodrefnu yn syml, mae Wi-Fi, teledu cebl, gardd ac ardal eistedd. Mae yna bar a bwyty. Mae Maes Awyr Tribhuvan ychydig 7 km i ffwrdd.
 2. Planet Bhaktapur Hotel 2 * ( Bhaktapur ). Mae wedi'i leoli ar fryn, 10 km o ganol y ddinas. Mae'r ystafelloedd yn lân ac yn eang, gall y bwyty roi cynnig ar fwyd Nepalese ac Eidalaidd.
 3. Resort Dulikhel Lodge 2 * ( Dhulikhel ). Mae'r gwesty hefyd ar fryn sy'n eich galluogi i fwynhau haul a machlud. Mae gan yr ystafelloedd ddodrefn cyfforddus ac ystafell ymolchi. Mae yna 2 bwyty, bar, lobi ac ystafell gynadledda.
 4. Sagarmatha Apartment ( Patan ). Llety yn ôl y math "gwely a brecwast", mae'r gwasanaethau'n cynnwys canolfan ffitrwydd a phanlwr tylino, llyfrgell, gwledd a ystafell gynadledda. Ger y cymhleth Sagarmatha mae gardd hardd.
 5. Ty gwestai Summerhill House 2 * (Lalitpur). Mae wedi'i leoli 1.5 km o'r Deml Aur a'r Sgwâr Frenhinol yn Patan. Mae gan y gwesty Wi-Fi, cegin, gardd, golchi dillad, rhentu ceir a desg teithiau am ddim.
 6. Gantavya Resort (Pokhara). Mae gan y gwesty sba, mae gan y fflat ardal eistedd, ystafell ymolchi, teledu lloeren a chyflyru aer. Mae'r bwyty yn canolbwyntio ar fwyd Indiaidd, Cyfandirol a Tsieineaidd. O'r gwesty i Lake Pheva a Temple Barani, dim ond 500 m, yn y cyffiniau, gallwch ymweld â'r amgueddfa mynydd, y deml Bindhyabasini a mynachlog y Matepani.
 7. Hotel Yeti Mountain Home Kongde ( Lukla ). Bwthyn haf gyda golygfa wych o Fynydd Everest, Cwm Khumbu a Llyn Konge. Mae'r bwyty'n cynnig bwyd Nepalese a bar.