Pwyswch yn aml

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu defnyddio i feddwl am gyflymder fel problem gyffredin a di-ddifrifol, ei ddileu ar gyfer blinder neu, er enghraifft, stormydd magnetig. Mewn gwirionedd, dylai'r eithaf fod yn rheswm difrifol iawn i feddwl am fynd i'r meddyg a'r arholiad.

Prif achosion cwympo'n aml mewn menywod

Mae fertigo mewn dynion a menywod yn digwydd pan fydd y system nerfol ganolog yn peidio â derbyn ysgogiadau o'r offer breifat. Gall y rhesymau dros hyn ddigwydd, mewn gwirionedd, yn fawr iawn. Mae rhai ohonynt yn wirioneddol ddiniwed, tra bod eraill yn fygythiad difrifol i'r corff.

Mae prif achosion marwolaethau cyson yn edrych fel hyn:

 1. Yn fwyaf aml, mae'r pen yn dechrau troelli oherwydd newid sydyn yn sefyllfa'r corff. Mae'r cyfnod hwn yn para am gyfnod byr yn unig - o ychydig eiliadau i funud.
 2. Mae niwroitis vestibular yn achosi cwymp hir a difrifol, a gall chwydu a banig fynd â rhai cleifion mewn rhai cleifion.
 3. Gall fertigo ddigwydd oherwydd mochyn aml.
 4. Rheswm arall - borreliosis - clefyd cardiofasgwlaidd.
 5. Oherwydd clefyd Meniere , mae'r system endolymphatic yn ehangu, ac mae'r labyrinth yn chwyddo. Mae hyn, yn ei dro, yn achosi cwymp hir a difrifol gyda synhwyrau raspiraniya yn y glust a'r cyfog.
 6. Gall patholegau aml y system nerfol hefyd achosi fertigrwydd aml, sydd mewn egwyddor yn methu â mynegi eu hunain mewn unrhyw ffordd arall.
 7. Un o'r rhesymau dros gyflymder mawr mewn menywod yw lefel uwch o estrogen yn y gwaed.
 8. Gall Vertigo ymddangos o ganlyniad i anaf trawmatig i'r ymennydd. Weithiau mae'r pen yn nyddu ac oherwydd tiwmor ymennydd.
 9. Weithiau mae pobl sydd â pydredd yn dioddef o gysglyd, ac mae eu corff yn cael ei ostwng gan ddeietau a newyn.
 10. Mae rhai cleifion yn dioddef o vertigo yn ystod gwenwyno .

I benderfynu ar gyfer pam mae cysondeb yn aml wedi dechrau, dim ond arbenigwr ar ôl arholiad cyflawn y gall.

Trin Vertigo

Os na fydd symptomau cwympo'n aml yn mynd oddi wrthynt eu hunain, dylech chi bendant yn galw ambiwlans. Gallwch atal ymosodiad gyda chymorth cyffuriau vestibulolytig arbennig.

Er mwyn atal ymosodiadau pellach, dylech:

 1. Sylwch ar drefn gywir y dydd a diet.
 2. Mwy o amser i'w wario yn yr awyr.
 3. Cymerwch amrywiaeth o fathau o fitaminau.