Sage olew - eiddo a chymwysiadau mewn meddygaeth gwerin a cosmetology

Defnyddiwyd cydrannau llysiau mewn meddygaeth gwerin a cosmetoleg ers y cyfnod hynafol. Dros amser, profwyd eu heffeithiolrwydd trwy nifer o arbrofion. Mae olew Sage yn gynnyrch unigryw y gallwch chi ei hun a phrynu mewn ffurf barod.

Sut i wneud olew rhag sage?

Cael offeryn unigryw yn y cartref mewn dwy ffordd:

 1. Dull hir . Cymerwch gynhwysydd glân a'i llenwi â dail saeth, y dylid ei falu. Arllwyswch olew olewydd yno i orchuddio'r planhigyn yn llwyr. I gael yr olew o'r sage, rhowch y cynhwysydd am 14 diwrnod mewn man lle nad oes golau haul. Yn ysgafn ysgwyd y cynhwysydd ac ychwanegu olew os oes angen. Ar ôl yr amser penodedig, rhowch straen a'i storio mewn cynhwysydd tywyll gyda chaead.
 2. Dull cyflym . Mae dail sage mashed yn llenwi gydag olew ac yn ei roi ar faw stêm a gwres. Er mwyn atal cyddwys rhag mynd i mewn i'r olew, gorchuddiwch y jar gyda meinwe, ac yna cau'r clawr. Gwnewch yn siŵr nad yw'r tymheredd yn codi uwch na 50 ° C. Cynhesu'r olew am 4 awr.

Olew Sage - Eiddo a Cheisiadau

Yn y cyfansoddiad o olew hanfodol mae tua 20 o sylweddau defnyddiol, er enghraifft, alcaloidau, asidau, zedren, salvin gwrthfiotig naturiol ac eraill. Mae gan olew meddyginiaethol yr eiddo canlynol:

 1. Mae ganddo effaith antifungal, felly gyda hi gallwch atal twf heintiau a'ch diogelu rhag llawer o afiechydon.
 2. Mae'n gwrthocsidydd pwerus, gan ei fod yn mynd ati'n frwydro yn erbyn radicalau rhydd, sy'n cyfrannu at atal prosesau heneiddio.
 3. Mae ganddo effaith gwrthlidiol, felly mae olew yn helpu â chochni croen, problemau stumog a llid sy'n gysylltiedig â thwymyn.
 4. Mae ganddo effaith antispasmodig, felly argymhellir defnyddio sage ar gyfer poenau cyhyrau , peswch a chrampiau.
 5. Wedi'i ddefnyddio fel asiant gwrthfacteriaidd, felly mae'n ddefnyddiol ei ddefnyddio i ymladd heintiau bacteriol.
 6. Mae'n ysgogi rhyddhau bwlch, gan helpu i wella gweithgarwch y system dreulio gyfan.
 7. Yn hyrwyddo puro gwaed, gan dynnu tocsinau o'r corff.
 8. Mae'n asiant antipyretic pwerus, felly argymhellir ei ddefnyddio gyda chynnydd tymheredd sylweddol.

Sage olew mewn gynaecoleg

Mae'r planhigyn yn cynnwys ffytohormonau, sy'n ysgogi'r chwarennau rhywiol. Mae olew Sage i fenywod yn ddefnyddiol gan ei fod yn cael effaith gref ar y system atgenhedlu, yn normalio'r cefndir hormonaidd a'r cylchred menstruol. Mae bathodynnau aromatig defnyddiol, y mae 6-7 diferion yn cael eu hychwanegu at y dŵr. Gallwch hefyd gymysgu'r olew sylfaenol gydag ether yn y swm o 1 gostyngiad fesul 1 ml. Rhwbio'r gymysgedd yn yr abdomen ac yn ôl yn ôl.

Sage olew ar gyfer broncitis

Mae gan y planhigyn effaith ddiheintio, gwrthlidiol a iachâd. Gyda chlefydau bronciol, argymhellir i berfformio anadlu, sydd eisoes ar ôl y weithdrefn gyntaf yn rhoi canlyniad da. Mae'n bwysig gwybod sut i ddefnyddio olew sage yn gywir:

 1. Dewch â berwi litr o ddŵr, gan ei alluogi i oeri ychydig ac ychwanegu ychydig o erthyglau pâr.
 2. Ar ôl hynny, gorchuddiwch eich pen gyda thywel ac anadlu dros yr anweddau aromatig. Ar gyfer afiechydon bronciol, mae angen i chi anadlu'r anwedd gyda'ch ceg a chynhesu trwy'ch trwyn.
 3. Hyd y weithdrefn yw 10-15 munud. Ar gyfer triniaeth dylai'r cwrs gynnwys 5-15 sesiwn ac mae angen ei arwain gan gyflwr iechyd.

Sage olew o'r gwddf

Ystyrir y planhigyn yn estyniadrantom naturiol, felly mae'n helpu i gael gwared ar y llwybr anadlol yn gyflym gan sputum, sy'n hwyluso anadlu. Dylid nodi bod gan olew sage effaith antibacterol, antiseptig, gwrthlidiol a disgwyliad. Mae sawl ffordd o sut y gallwch chi ddefnyddio'r ateb hwn ar gyfer problemau gwddf:

 1. Gallwch wario aromatherapi, felly mae'r dripiau lamp 1-2 yn diferu ac yn cael eu hanadlu'n ddwfn.
 2. Ceir canlyniadau da trwy rwbio, y mae ether yn cael ei ychwanegu at yr olew sylfaen, gan gymryd i ystyriaeth y gyfran: 1 gostyngiad fesul 1 ml. Rhwbio'r gymysgedd ar frig y frest.
 3. Mae'r olew sage delfrydol ar gyfer anadlu, a disgrifiwyd y weithdrefn hon uchod.
 4. Argymhellir i rinsio'r gwddf , ac mewn 1 llwy fwrdd. Gyda dŵr cynnes, ychwanegu 4 diferion o olew a 1 llwy de o soda. Cychwynnwch yn dda a rinsiwch 3-4 gwaith y dydd.

Sage olew mewn colur

At ddibenion cosmetig, defnyddir gwahanol olewau, sydd ag ystod eang o eiddo defnyddiol. Mae olew hanfodol sage wedi'i gynnwys mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer gofal croen a gwallt. Gyda'i help, gallwch wella cyflwr ewinedd a chael gwared ar wahanol ddiffygion cosmetig. Mae'n bwysig cofio y gall rhai pobl yn achosi alergeddau, felly cyn y cais allanol, prawf.

Sage olew ar gyfer wyneb

Ar gyfer harddwch y croen a chael gwared ar ddiffygion posibl, argymhellir defnyddio ether sage. Mae'n helpu i ymdopi â wrinkles bach, mae ganddo effaith iachach, yn hyrwyddo adfywio meinwe, ac yn effeithiol yn ymdopi â gwahanol ymyriadau, gan leddfu llid. Olew hanfodol sage ar gyfer wynebau'r wyneb ar gyfer gwahanol glefydau croen. Gallwch ddefnyddio'r gweithdrefnau hyn:

 1. Y ffordd hawsaf o ddefnyddio olew yw ychwanegu ychydig o ddiffygion i'r colurion gofal arferol, fel hufen neu fwg.
 2. Yn effeithiol o saeth olew o acne ac i gael yr effaith, gwnewch fwg. Cymysgwch 2 lwy fwrdd. llwy o afal wedi'i ferwi, llwy fach o sudd lemwn a 5 disgyn o saws a rhosmari. Gwnewch gymysgedd homogenaidd am hanner awr.
 3. I ddefnyddio olew sage ar gyfer yr wyneb rhag wrinkles, mae angen cymysgu 1 llwy fwrdd. llwy o saint, camerog a lafant. Arllwyswch ddŵr poeth i wneud màs o gysondeb, fel hufen sur. Mynnwch cyn oeri ac ychwanegu 6 disgyniad o olew sage. Gwnewch gais am y gymysgedd am 15 munud.

Olew Hanfodol Gwallt Sage

Mae'r ateb naturiol a gyflwynwyd yn cyfrannu at adfer gwartheg, ymladd â gwendidwch a thrawsdoriad o gynghorion. Mae olew sage ar gyfer gwallt yn cryfhau'r gwreiddiau ac yn gwella'r broses dwf, yn gwneud y streciau yn llaith, yn sgleiniog ac yn iach. Gyda'i help gallwch chi ymdopi â dandruff. Mae olew yn helpu i gael gwared â phrosesau llid ac atal malas. Mae sawl ffordd o sut i ddefnyddio'r ether:

 1. Fel yn achos cynhyrchion gofal croen, gallwch ychwanegu ychydig o ddiffygion o olew yn y mwgwd arferol, neu dim ond rhwbio ychydig i'r croen y pen a'r llinynnau.
 2. Effeithiol yw aromatics. Cymerwch grib pren a chymhwyso ychydig o ddiffygion o olew sage arno. Peidiwch â brwsio, symud o wreiddiau i gyngor. I olchi, nid oes angen dim.

Sage olew ar gyfer ewinedd

Pe bai'r croen ar ddwylo'n sych ac yn garw, ac mae'r ewinedd yn cael eu hesgeuluso a bod problemau eraill yn cael eu harsylwi, yna argymhellir defnyddio meddyginiaethau gwerin gwahanol. Defnyddir olew hanfodol o saint mewn cosmetoleg mewn masgiau gwahanol neu dim ond lidro'u dwylo a rhwbio ychydig o ddiffygion i'r platiau ewinedd. Gyda chymhwysiad rheolaidd, gallwch weld sut mae'r croen wedi dod yn sidan a meddal, ac mae'r ewinedd yn gryf a sgleiniog.