Sut i dynnu colomennod i'r plant mewn camau?

Colomennod yw trigolion dinasoedd mawr a phentrefi bach arferol. Ers yr hen amser, maent yn byw wrth ymyl dyn, yn ymgartrefu ar doeau adeiladau uchel ac mewn trychinebau eraill o adeiladau cerrig. Gallwch gwrdd â colomen glas ar y stryd, mewn parc, ger feysydd chwarae plant, lle mae adar gwyllt a chyfeillgar yn cael eu defnyddio i fwynhau'r triniaethau y mae babanod yn eu dwyn iddynt. Briwsion bara, hadau, melin - mae'r trigolion lleol yn hapus ac yn ddiolchgar am unrhyw amlygiad o ofal.

Mae bwydo adar fel plant, maent wrth eu bodd â gwylio eu harferion a'u harferion, ac am bob taith maent yn ceisio gollwng rhywbeth blasus i frodyr ifanc. Ydych chi'n bwydo'r colomen yn y parc dinas? Os nad ydych, yna ceisiwch ei wneud, a byddwch yn gweld faint o emosiynau positif y bydd eich babi yn eu derbyn. Ac am brofiad pleserus i aros yn eich cof am amser hir, pan ddaw adref, tynnwch colomen gyda babi ar ddarn o bapur. Sut i wneud hynny, byddwn ni'n dweud wrthych nawr.

Felly, rydym yn cynnig i'ch sylw nifer o ddosbarthiadau meistr ar sut i dynnu colomennod mewn plant mewn pensil gam wrth gam.

Enghraifft 1

Mae'r colomen gwyn yn symbol o iechyd a phurdeb. Er mwyn gadael ychydig o colomennod gwyn eira eisoes wedi dod yn draddodiad mewn seremonïau priodas a graddio. Mewn gwirionedd, gyda'r darlun o aderyn "symbolaidd" o'r fath, byddwn yn dechrau ar ein gwers.

Yn gyntaf oll, byddwn yn paratoi daflen wag o bapur, pensil syml a diffoddwr. Nawr ymlaen.

 1. Dechreuwch gyda'r canllawiau: cynffon, cefnffyrdd, adenydd a phen.
 2. Nesaf, yn fwy manwl, byddwn yn tynnu cronfa.
 3. Wedi hynny, gadewch i ni ganolbwyntio ar yr adenydd, tynnwch y paws a llinell gyfuchlin y cynffon.
 4. Nawr mae gennym waith caled i'w wneud: tynnu plu. O faint o plu a pha gyfeiriad rydych chi'n eu tynnu, byddant yn dibynnu ar ymddangosiad y colomen.

Enghraifft 2

Ein campwaith nesaf fydd colomen y byd. Yn ôl chwedlau a chredoau, dyma'r golomen gyda'r cangen olewydd yn ei beak a oedd yn hysbysu Noah o ddiwedd y llifogydd byd-eang. Hefyd mewn Cristnogaeth, mae'r colomen yn symbol o'r ysbryd sanctaidd, ac nid mor bell yn ôl, daeth ei ddelwedd yn arwyddlun Cyngres y Byd Cyntaf Cefnogwyr Heddwch. Felly, wrth i ni dynnu colomennod yn hedfan yn raddol yn yr awyr gyda phhensil i blant, edrychwn yn ofalus:

 1. Yn gyntaf oll, rydym yn tynnu pen aderyn a phig.
 2. Yna, rydym yn gorffen y fron a rhan o'r adain.
 3. Nesaf, yn fwy manwl tynnwch adenydd, ychwanegu plu a chynffon.
 4. Nawr mae'n parhau i orffen y gangen olewydd.
 5. Fel y gwelwch, nid yw o gwbl yn anodd tynnu domen y byd mewn pensil gam wrth gam.

Enghraifft 3

I fwynhau'r gynulleidfa lleiaf, gallwch dynnu colomennod cartwn doniol. Er enghraifft, yma o'r fath.

 1. Yn gyntaf, tynnwch ddau gylch: ar gyfer y pen ac ar gyfer y gefn.
 2. Nawr, byddwn yn tynnu sylw'r pen yn fanwl, ychwanegwch y beak.
 3. Byddwn yn parhau â'r gwaith: byddwn yn tynnu cefnffyrdd ac yn tynnu allan y cyfuchliniau o'r adenydd.
 4. Yna canolbwyntiwch ar yr adenydd, ychwanegwch y plu. Tynnwch glazik a dwy ofala ar gyfer y coesau.
 5. Mae hynny, mewn gwirionedd, yn barod, mae'n parhau i ddileu'r llinellau ategol ac ychwanegu lliwiau llachar.

Enghraifft 4

Mae plant hŷn yn gallu tynnu domen go iawn, y rhai mwyaf tebyg i'r rhai y maent yn eu gweld yn y parc ac ar y stryd. Peidiwch â meddwl bod hyn yn anodd iawn, dilynwch ein cyfarwyddiadau a byddwch yn llwyddo.

 1. Fel arfer, byddwn yn dechrau tynnu colomennod i blant o'r canllawiau ar gamau.
 2. Nawr, byddwn yn cywiro cyfuchliniau'r pen a'r gwddf.
 3. Byddwn yn tynnu beak a gwydr.
 4. Yna byddwn yn delio â'r gefnffordd.
 5. Ein cam nesaf yw'r adain a chynffon.
 6. Nawr rydym yn tynnu coesau byr, claws, yn ychwanegu ychydig o plu.
 7. Mae'n parhau i gywiro gwallau, dileu llinellau ategol, ychwanegu cysgodion, addurno a gellir ystyried ein llun yn gwbl barod.

Hefyd, awgrymwn eich bod yn ceisio tynnu lluniau adar eraill gyda'r plentyn, er enghraifft, titmouse.