Sut i wneud rhosyn o plasticine?

Os ydych chi eisiau rhoi eich anifail gwreiddiol i'ch anifail neu gymryd gweithgaredd diddorol i'ch plentyn, rydym yn awgrymu eich bod chi'n ceisio gwneud rhosyn plastig. Y rhai sy'n amau ​​eu sgiliau, rydym yn hapus i sicrhau bod gennym opsiynau syml ar gyfer "newydd-ddyfodiaid", yn ogystal ag awgrymiadau diddorol ar gyfer cefnogwyr creadigrwydd. Felly, gadewch i ni ddechrau.

Sut i gerflunio rhosyn plastig mewn 3 cham?

Dyma'r fersiwn symlaf o godyn plastîn, y gellir ei dyblu gyda phlentyn 2-3 blynedd. Ar gyfer y grefft, bydd angen clai, dannedd, cyllell a bwrdd arnoch ar gyfer modelu.

Cam 1 . Rydym yn cymryd darn o liw plastig coch neu binc, rydym yn rholio selsig hir ohoni. Rydyn ni'n rhoi'r selsig sy'n deillio ohono ar fwrdd a'i rolio nes iddo ddod yn wastad 1-2 mm. Rydyn ni'n troi y petryal fflat sy'n deillio o hyn i mewn i "rolio".

Cam 2 . Ar gyfer coes y rhosyn rydym yn cymryd darn o blastin gwyrdd a'i rolio o'r selsig. Yna rhowch fewnol y dannedd selsig yn ofalus, fel na fydd y rhosyn yn blygu o dan bwysau'r buddy.

Cam 3 . Er mwyn gwneud rhosyn ar gyfer rhosyn, mae angen i chi rolio bêl fechan o liw gwyrdd, ei fflatio ychydig a'i fewnosod mewn erthygl barod wedi'i wneud â llaw. Mae ein rhosyn yn barod.

Drwy'r egwyddor hon, gallwch chi lwydro sawl rhos a'u rhoi mewn ffiol fyrfyfyr. Gall y bwced hwn "ymestyn" tŷ doll neu silff plant.

Sut i wneud rhosyn hardd o plasticine?

Mae'n debyg y bydd plant hŷn eisiau llwydni rhosyn, a bydd pob petal o'r rhain yn debyg i un go iawn. Mewn gwirionedd, nid yw hyn mor anodd os ydych chi'n dilyn cyfarwyddiadau cam wrth gam. Gellir gwneud crefftau o'r fath o roses o blastig gyda phlentyn sydd wedi dileu oedran ysgol cynradd ac iau. Gadewch i ni roi cynnig arni!

 1. Rydym yn cerflunio petalau. Rydyn ni'n rholio haen 1-2 mm o drwch a'i dorri'n ôl petalau tebyg. Cofiwch y dylai petalau'r canol fod ychydig yn gulach, tra bod y rhai mwyaf eithafol yn eang. Peidiwch â cheisio gwneud yr holl betalau yn berffaith hyd yn oed, hyd yn oed mewn rhosyn go iawn, mae'r holl betalau yn wahanol. Gallwch wneud canol y rhosyn yn fwy tywyll, gan fod hwn yn blastin pinc yn ychwanegu ychydig o borffor.
 2. Rydym yn casglu blodau. Caiff y petal cyntaf ei droi i mewn i tiwb, a fydd yn graidd y rhosyn. Mae ychydig o betalau dilynol ynghlwm wrth y blodyn, heb eu sythu. Nesaf, gan atodi petalau ehangach, ceisiwch agor y petalau, gan wneud y blodau "blodeuo". Os oes angen, gallwch chi daro'r petalau, os nad yw'r rhosyn yn arbennig o lush.
 3. Rydym yn gwneud bwced. Am harddwch y bwced, ar yr un egwyddor, yr ydym yn gwneud pâr arall o rosod o liw gwahanol.
 4. Rydym yn llwydni'r stondin. O blastin gwyrdd rydyn ni'n bêl yn rholio, yna byddwn yn cyflwyno haen 4-5 mm o led oddi yno. O ddarnau bach o wyrdd, rydym yn gwneud petalau: rholiwch y bêl, gwnewch egrwn ohono, yna ei fflatio a'i roi yn y siâp a ddymunir. I wirioneddol, gallwch wneud incisions gyda chyllell.
 5. Rydym yn casglu'r cyfansoddiad. Gosodwch yr holl rosod i'r stondin yn syth, gan eu sythu a rhoi golwg hardd i'r gwaith llaw.

Sut i wneud rhosyn gyda bwt ar gau?

 1. O'r plastîn meddal rydym yn rholio haen a thorri allan ar betalau 10-12 yr un fath â maint.
 2. Cymerwch ddarn o wifren neu anwybyddwch y clip a gwyntwch y petal cyntaf ar y clip papur.
 3. Yna, gan yr un egwyddor, rydym yn atodi'r betalau sy'n weddill, gan bwyso ar eu rhan isaf, ac mae'r un uchaf yn syml yn unig.
 4. Nesaf, rydyn ni'n gwneud seipiau a stag. I wneud hyn, rydym yn lapio'r clai gwyrdd o amgylch y clip papur, gan wneud y petalau yn ehangach.
 5. Er mwyn i'r rhosyn edrych hyd yn oed yn fwy naturiol, gallwch dynnu darnau o blastin o'r gors, a fydd yn ddrain. O blastin gwyrdd rydym yn gwneud dail ac yn eu cau i rosyn.
 6. Drwy'r egwyddor hon, gallwch dreulio nifer o flodau a'u rhoi gyda'i gilydd mewn bwnd hardd.

Ni fydd mowldio rhosyn o plasticine yn mynd â chi fwy na ychydig funudau, ond bydd pawb yn hapus gyda'r grefft hon, a fydd yn ddigon ffodus i gyffwrdd â'ch creadigrwydd.