Cadarnhadau bob dydd

Mae'n debyg y byddwch yn cofio'r sefyllfa pan ddywedasoch i chi'ch hun: "Rwy'n gallu!" Ac fe wnaethoch chi wir ddatrys y rhwystr sydd wedi dod o'ch blaen. O ganlyniad i hyn yw eich credoau, dim ond y gallwch ddweud, ond, ei fod yn gweithio, peidiwch â'i amau ​​hyd yn oed. Yn anffodus, mae pobl yn aml, hyd yn oed yn anymwybodol, â'u meddyliau a'u geiriau negyddol yn denu digwyddiadau diangen. Cyn pob un ohonom bob eiliad mae dewis: i greu neu ddinistrio.

Mae cadarnhadau yn ddatganiadau cadarnhaol. Maent yn gosod ein meddwl isymwybodol i gyflawni eu dymuniadau eu hunain a rhaid iddynt gadarnhau'r datganiadau neu'r digwyddiadau yr ydych chi'n ceisio eu denu i chi'ch hun fel y gwnaethpwyd eisoes. Gallwch ysgrifennu eich postio positif ar bwnc. Fodd bynnag, mae angen ichi ystyried na ddylai eich dymuniad niweidio pobl eraill.

Rheolau ar gyfer llunio cadarnhadau

Er mwyn i'ch meddyliau ddod yn ddeunydd, mae'n bwysig eu llunio'n gywir. Mae yna nifer o reolau ar gyfer gwneud hyn:

 1. Dylai cadarnhad fod yn gadarnhaol.
 2. Ni allwch ddefnyddio'r gronyn "NID".
 3. Mewn cadarnhad cywir, cyfansoddir yr ymadrodd fel pe bai'r freuddwyd eisoes wedi dod yn wir.

Yn aml mae pobl yn gwneud camgymeriadau gros wrth greu eu datganiadau ac felly nid ydynt yn cael yr effaith. Dyma rai ohonynt:

 1. Y defnydd o'r gair "Rwy'n gallu." Er enghraifft, "Gallaf dderbyn arian."
 2. Nid rheoleidd-dra gweithio gyda datganiadau.
 3. Y defnydd o'r amser yn y dyfodol.
 4. Defnyddiwch ymadroddion sy'n achosi gwrthiant mewnol i chi.
 5. Mynegiant mecanyddol.

Ymdrechu am gyfarwyddyd i weithio ar yr isymwybod. Po fwyaf y mae'r datganiad yn cael ei ailadrodd, gwell y gweithred. Mae ailgychwyn yn gwrthod y negyddol.

Yn aml, mae arfer cyson yn cael ei rwystro gan ddiog. Un diwrnod mae person yn cofio am y datganiadau, y nesaf - yn anghofio, ac wedyn yn ei wneud, nid yw'n dod o hyd i amser iddynt. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, rhaglenwch eich meddwl isymwybod. Darllenwch enghreifftiau o gadarnhadau ac ysgrifennwch eich hun, ar gyfer prif elfennau bywyd dynol: iechyd, emosiynau, gwaith, cyllid a chyfathrebu.

Enghreifftiau o gadarnhadau ar gyfer pob dydd

Os na allwch chi lunio'ch meddyliau cadarnhaol eich hun, yna gallwch ddefnyddio'r templedi parod:

Cadarnhadau ar iechyd:

Cadarnhad ar gyfer pob dydd:

Cadarnhad Cadarnhaol:

Cadarnhau am lwc:

Cadarnhau am gariad:

Gwnewch newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd. Gan ddefnyddio'r dulliau syml hyn, bydd y cynllun ar gyfer ennill buddion bywyd yn cael ei berfformio'n awtomatig, a byddwch yn sylwi ar y newidiadau yn fuan.

Y dulliau mwyaf effeithiol o ddefnyddio cadarnhadau

 1. Ysgrifennwch ddatganiadau ysgrifenedig ar y daflen, dylent fod yn weladwy o bellter o ddau fetr. Mae angen gwneud dau gopi.
 2. Rhoddir un o'r taflenni yn yr ystafell wely lle mae'ch llygaid yn dod i ben yn syth ar ôl y deffro. Ar ôl cysgu, mae'r meddwl isymwybod wedi'i ffurfweddu i ganfod gwybodaeth, waeth a ydych chi'n ymwybodol o ddywediadau ysgrifenedig. Dim ond trwy edrych arnynt, rydych chi'n rhaglenio'r ymwybyddiaeth i lwyddiant eu gweithredoedd ar gyfer y diwrnod cyfan.
 3. Rhoddir taflen arall gyda chadarnhad cadarnhaol yn y gegin gyferbyn â'r bwrdd fel bod yn ystod y pryd y byddwch chi'n ei weld yn ysgrifenedig cymeradwyaeth. Wrth eistedd ar y bwrdd dylid eu lleoli gyferbyn â'r llygaid. Mae gwybodaeth yn y broses o fwyta yn cael effaith gadarnhaol bwerus ar berson. Sylweddolwyd y ffenomen hon gan y Tseiniaidd hynafol. Roeddent yn atodi pwysigrwydd mawr i fwyd, yn cynnwys cerddoriaeth melodig ar y pryd, ac yn edrych ar symbolau a ddenodd lwc.

Os yn ddiweddarach, rydych am wella'ch gosodiadau cadarnhaol, yna bydd angen i chi ailosod y taflenni. Bydd y dechneg hon yn gallu cyflawni'r canlyniadau a ddymunir yn hawdd mewn unrhyw ran o'ch bywyd.