Dyluniad ystafell wely - eiliadau pwysig o ddylunio mewnol

Mae gwyddonwyr wedi profi bod pobl yn treulio traean o'u bywydau yn yr ystafell wely, felly mae dyluniad yr ystafell wely yn bwysig iawn. Y prif beth yw bod yr ystafell yn glyd, gallai person ymlacio ac ymlacio ar ôl gwaith y dydd. Mae yna nifer fawr o arddulliau sy'n addas ar gyfer addurno ystafell wely.

Dyluniad ystafell wely modern

Er mwyn sicrhau, ar ôl yr atgyweiriad, nid oedd yr ystafell yn hardd yn unig, ond hefyd yn glyd, mae'n bwysig ystyried ychydig awgrymiadau:

 1. Gall dyluniad modern fod yn feiddgar a gwreiddiol, gellir ei ddefnyddio, er enghraifft, wrth addurno nenfwd, gan ei gwneud yn aml-wely.
 2. Argymhellir cyfuno gwahanol ddeunyddiau, er enghraifft, wrth addurno waliau. Gan ddefnyddio syniadau modern, bydd dyluniad yr ystafell wely yn wreiddiol ac yn glyd.
 3. I gofrestru, gallwch ddewis unrhyw gamut lliw, ond cofiwch fod tonnau llachar a miniog yn llidus i'r system nerfol.

Dyluniad papur wal ar gyfer ystafell wely

Ymhlith y deunyddiau adeiladu o bryd i'w gilydd mae opsiynau newydd ar gyfer addurno, ond nid yw'r papur wal yn colli ei boblogrwydd. Mae gwahanol fathau o bapur wal , sy'n wahanol yn y math o ddeunyddiau, sy'n adlewyrchu eu manteision a'u hanfanteision. Mae'n ffasiynol i ddewis, gan gyfuno dyluniad papur wal ar gyfer yr ystafell wely, opsiynau cyfunol, gan gyfuno, er enghraifft, stribed o'r un lliw a chyda patrwm. Ymhlith y dylunwyr poblogaidd yw'r dechneg clytwaith. Diolch i hyn, gallwch ehangu'r gofod, creu effeithiau gweledol, parthau, neu ffocysu ar ardal benodol o'r ystafell.

Dyluniwch llenni ar gyfer ystafelloedd gwely

Bod yn yr ystafell wely, dylai person deimlo'n ddiogel, felly heb llenni, ni all cau'r ffenestr wneud. Dewis dyluniad ystafell wely mewn fflat, dewis llenni, a roddir nifer o reolau:

 1. Wrth ddewis cysgod, nodwch y dylai llenni fod yn addas ar gyfer elfennau eraill o'r tu mewn. Dylid eu cyfuno â blanced ar y gwely.
 2. Er mwyn lleihau'r goleuadau, dewiswch llenni gyda draciau, ond yn weledol gynyddu ffabrigau tryloyw yr ystafell.
 3. Peidiwch â dewis llenni mewn lliw tebyg i'r waliau a'r nenfwd, oherwydd bydd yr ystafell yn cael ei ddileu.
 4. Os oes gan y papur wal batrwm, yna dewiswch ffabrig monoffonaidd.

Dyluniad ystafell wely gyda phapur wal lluniau

Yn ddiweddar, mae wedi dod yn ffasiynol eto i addurno'r ystafell gyda phapuriau waliau llun , po fwyaf y mae dewis enfawr o luniadau. Mae'n bwysig eu bod wedi'u cyfuno â dodrefn, tecstilau ac ategolion. Mae dyluniad y waliau yn yr ystafell wely gyda chymorth papurau wal ffotograffau yn awgrymu bod wal rhad ac am ddim neu edrych yn dda, fel na fydd y llun yn cau unrhyw beth. Ni ellir ei ddefnyddio yn y tu mewn nenfydau crog, paentiadau, lampau a lluniau o fewn, gan y bydd yr ystafell yn orlawnlawn. Mae'n bwysig cymryd ymagwedd gyfrifol tuag at ddewis dyluniad sydd yn cyd-fynd â'r arddull gyffredinol.

Dyluniad y nenfwd yn yr ystafell wely

Mae llawer o ddiffyg cofrestredig yn colli sylw'r nenfwd ac yn gwneud camgymeriad, gan ei fod yn helpu i greu'r awyrgylch a ddymunir. Mae sawl math o nenfydau y gellir eu defnyddio yn yr ystafell wely:

 1. Wedi'i baentio neu ar wal. Mae'r opsiwn hwn yn edrych yn syml ac yn hyfryd. Er mwyn ei weithredu, rhaid cymryd gofal i sicrhau bod yr wyneb yn gwbl fflat.
 2. Stretch. Mae dyluniad y nenfydau ymestyn yn yr ystafell wely yn opsiwn cyffredin, gan ei fod yn hawdd ei gydosod ac mae gan y cynfas amrywiaeth eang o liwiau.
 3. Gludiog. Mae'r defnydd o fyrddau polystyren estynedig yn dod yn rhywbeth o'r gorffennol yn raddol, gan nad yw'r deunydd yn gyfeillgar i'r amgylchedd.
 4. Mowntio. Gyda dyfodiad plastrfwrdd, roedd dylunwyr yn gallu gwireddu syniadau gwahanol. Gyda hi, gallwch chi gyflawni'r siâp gwreiddiol a chuddio diffygion yr wyneb. Mwy o ddewis trwm - nenfwd drych.
 5. Cyfunol. Gellir gwneud dyluniad yr ystafell wely yn wreiddiol, gan gyfuno ar y canopi, er enghraifft, pren a bwrdd plastr. Wrth ddewis cyfuniadau, mae'n bwysig ystyried bod yn rhaid i'r deunyddiau gyd-fynd â'i gilydd.

Dylunio Mewnol Ystafell Wely

Er mwyn gwneud yr ystafell yn hyfryd a chysurus, mae angen i chi ddewis yr arddull addas ar gyfer addurno. Diolch i hyn, bydd yn haws penderfynu ar y palet lliw, dewis dodrefn, addurniadau ac elfennau dylunio eraill. Dewiswch dylai'r arddull fod yn seiliedig ar eich dewisiadau eich hun, fel ei fod yn gyfforddus. Gwneir dyluniad yr ystafell wely mewn arddull fodern yn arddull uwch-dechnoleg , modern ac yn y blaen.

Dylunio ystafell wely clasurol

Dylai cariadon moethus a harddwch ddewis clasurol, sy'n awgrymu defnyddio cymesuredd, palet cynnes, pren naturiol, stwco ac addurniad cain.

 1. Os yw'r gyllideb yn fawr, yna ar gyfer waliau addurnol mae'n well cymryd plastr addurnol, ei gyfuno â serameg a hyd yn oed carreg naturiol. Y dewis cyllideb - papur wal gyda llun. Ar y llawr, yn draddodiadol, mae'r llawr parquet wedi'i wneud o bren ddrud, ond mae'r silffoedd wedi'u haddurno â mowldio stwco.
 2. Mae'r ystafell wely yn yr arddull clasurol yn awgrymu defnyddio dodrefn trwm ac enfawr: gwely eang, cwpwrdd dillad, dwy dabl ochr gwely a bwrdd gwisgo.
 3. Dylai llenni anferth fod yn llenni, y gellir eu gwneud o felfed, brocâd, satin neu viscose.
 4. Ni ddylai goleuadau artiffisial fod yn llawer.

Ystafell wely yn arddull Provence

Bydd pobl rymus a chwaeth yn teimlo'n gyfforddus yn arddull Provence , a ymddangosodd yn Ffrainc. Fe'i nodweddir gan ddefnyddio addurniadau gwyn, blodau a nifer o elfennau addurnol.

 1. Yn y cynllun lliw, dewiswch liwiau pastel, ond nid yw lliwiau llachar a thywyll yn ffitio. Er mwyn gwanhau gellir defnyddio'r dyluniad: glas, lafant, gwyrdd, olewydd ac yn y blaen.
 2. Dylid dewis dodrefn ar gyfer yr ystafell wely yn arddull Provence yn ofalus. Os yn bosibl, prynwch ddodrefn hen, er y gallwch chi unrhyw eitem artiffisial.
 3. Yn arddull Provencal, defnyddir deunyddiau naturiol, ond ni ddylai'r addurniad edrych yn berffaith, er enghraifft, gall y waliau gael eu plastro'n fras. Rhaid i'r llawr fod yn bren, hynny yw, croesewir arddull y wlad.
 4. Er mwyn goleuo'r ystafell, defnyddiwch oleuni artiffisial, er enghraifft, chwindelwr crog mawr. Edrych ddelfrydol yn nyluniad yr ystafell wely yn arddull rhandelwyr ffwrnig Provence. Ar gyfer lampau bwrdd, dewiswch ddewisiadau lle mae gan y lampshadau brintiau blodau.

Ystafell wely mewn arddull atig

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r arddull atgl wedi dod yn boblogaidd, lle mae cyfarwyddiadau pensaernïol gwahanol yn cael eu cyfuno. Gyda dyluniad priodol, gallwch gael dyluniad stylish a gwreiddiol.

 1. Mae dyluniad ystafell wely bach yn awgrymu defnyddio modelau dodrefn ymarferol a syml. Mae'n werth nodi na ddylai fod llawer o eitemau, ond dylid gadael yr addurniad yn llwyr.
 2. I gael ateb gwreiddiol, mae angen i chi gyfuno gwahanol ddeunyddiau a gweadau, sy'n cyferbynnu â'i gilydd.
 3. Mae arddull yr atig yn awgrymu y dylai rhan o'r waliau yn yr ystafell aros heb addurno ac yn amlach mai'r wal lle mae pen y gwely. Mae gorfodol yn ddrychau mawr heb fframiau.
 4. Mae lliw naturiol yn cael ei ddefnyddio wrth ddylunio'r ystafell wely ac mae'n well dewis lliwiau oer.
 5. Er mwyn rhoi gwreiddioldeb, gallwch ddefnyddio pethau unigryw bach. Gellir eu gwneud gennych chi eich hun neu gan arbenigwr.

Ystafell wely mewn arddull fodern

Mae newyddion mewn dyluniad yr ystafell wely yn ymddangos yn rheolaidd, felly bydd pawb yn gallu dod o hyd i opsiwn derbyniol drostynt eu hunain. Mae tu mewn i'r ystafell wely mewn arddull fodern yn awgrymu y rheolau canlynol:

 1. Er mwyn gwisgo'r gwisg, rhaid i chi arsylwi harmoni yn y cynllun lliw. Ar gyfer arlliwiau niwtral defnydd cefndir, er enghraifft, glas coch / ysgafn, hufen / gwyn a brown / siocled.
 2. Addurnwch y waliau gyda phlastr addurnol, papur wal gwreiddiol a phaneli.
 3. Mae dyluniad ystafell wely modern yn croesawu dodrefn modiwlar, sy'n hawdd newid lleoedd, ac nid yw clustffonau trwm yn ffitio.
 4. O ran yr elfennau addurnol, ni ddylech ddefnyddio efydd, creulon, enfawr enfawr.

Ystafell wely yn arddull Llychlyn

Y prif nodweddion yn y cyfarwyddyd Llychlyn yw minimaliaeth mewn addurno ac uchafswm mewn ymarferoldeb. Mae dyluniad yr ystafell wely mewn lliwiau golau yn glyd a heddychlon, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio. Mae angen cyfeiriadedd ar gyfer nodweddion canlynol arddull y Llychlyn:

 1. O bwysigrwydd mawr yw'r dewis o orchuddion llawr, a rhaid iddo fod yn bren a cysgod naturiol. Mae byrddau wedi'u gwisgo'n wyn yn addas ar gyfer ystafelloedd gyda ffenestri sy'n wynebu'r gogledd.
 2. Dylai goleuo fod mor naturiol â phosib. Mae'r dewis yn well i roi'r gorau i ysgafnhau ysgafn, a dylai'r lampau fod mor syml â phosibl mewn ffurf a dyluniad.
 3. Yn yr arddull hon, yn draddodiadol, nid yw'n arferol i ddefnyddio llenni, ond os nad yw rhywun mor agored i rywun mor barod, yna mae'n well dewis llenni gwlân neu llenni lliain Rhufeinig.
 4. Wrth ddewis dodrefn, dylid ei arwain gan y ffaith y dylai fod yn gyfforddus, wedi'i wneud o bren naturiol ac yn addas i'r arddull gyffredinol.
 5. Pwrpas yr addurniad yw atgyfnerthu'r syniad. Fframiau pren addas gyda thirweddau, basgedi gwiail, gobennydd ysgafn a sawl planhigyn mewn potiau wedi'u gwneud o bren neu serameg.

Ystafell wely mewn arddull uwch-dechnoleg

Pwy sy'n caru laconiaeth, symlrwydd ac ataliaeth, yna dylai dyluniad yr ystafell aros ar yr opsiwn hwn. Er mwyn creu dyluniad ystafell wely mewn tŷ, mae angen ystyried nawsau o'r fath:

 1. Deunyddiau a dodrefn modern a ddefnyddir. Mae hefyd yn angenrheidiol ystyried offer technegol yr eiddo.
 2. Mae prif wrthrych yr ystafell wely yn wely, a rhaid iddo fod yn ddu, glas neu goch. Dewisir gorffen a darnau eraill o ddodrefn yn ôl lliwiau niwtral: gwyn, llwyd, metelaidd ac eraill.
 3. Dylai'r holl arwynebau adlewyrchu'r lliw a bod yn llyfn: byrddau llawr eang, nenfydau ymestyn a phapur wal metalaidd.
 4. Mae dyluniad yr ystafell wely yn arddull uwch-dechnoleg yn defnyddio gofod a llawer o olau. Lampau halogen addas, goleuadau llinyn a soffits.
 5. Fel atebion dylunio, gallwch ddefnyddio drychau mawr i gynyddu'r gofod, tecstilau wedi'u metaleiddio a charped sboniog, monoffonig gyda chae fawr.

Ystafell wely yn arddull Art Deco

Gall pobl nad ydynt yn hoffi dyluniad adeiladau o unrhyw safonau a chyfyngiadau ddefnyddio'r arddull gelf, fel y gallwch chi wireddu eu syniadau bras. Mae'r nodweddion dylunio yn yr arddull hon yn cynnwys:

 1. Presenoldeb llinellau zigzag, ffurfiau trapezoid, amlinelliadau a fframiau gwahanol. Yn y dyluniad defnyddiwch yr egwyddor graddio.
 2. Ni ddylai dyluniad ystafell wely gyda balconi a hebddo yn arddull Art Deco ddefnyddio dim mwy na thair liw, lle mae dwy yn sylfaenol, ac mae'r trydydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addurno ac yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n aur, efydd neu arian. Cyfuniadau sylfaenol poblogaidd: du / gwyn, beige / siocled a glas / llwyd.
 3. Mae'r arddull hon yn defnyddio cyfuniadau anarferol o wahanol ddeunyddiau, er enghraifft, pren wedi'i fframio â metel neu gerrig, croen lledr a chrefft anifeiliaid, teils sgleiniog mewn cyfuniad â metelau.
 4. Mae dyluniad yr ystafell wely yn awgrymu defnyddio lampau niferus o wahanol siapiau. Maent yn aml ynghlwm wrth wahanol lefelau.
 5. Dylai'r tecstilau a ddefnyddir fod yn llawn moethus, trwm a chyfoethog.