Erthyglau Blwyddyn Newydd o diwbiau papur newydd

Gellir gwneud crefftau ar gyfer y Flwyddyn Newydd o wahanol ddeunyddiau. Yn benodol, heddiw mae'n boblogaidd iawn gyda phlant ac oedolion i greu ategolion o diwbiau papur newydd, sydd yn hytrach anodd eu gweithio, ond er gwaethaf hyn, mae'n ddiddorol iawn. Yn yr erthygl hon, fe welwch gyfarwyddiadau cam wrth gam a fydd yn eich helpu i wneud eich crefftau Blwyddyn Newydd eich hun o diwbiau papur newydd.

Sut i wneud canhwyllau gwreiddiol o diwbiau papur newydd?

Ar noson noson y Nadolig, mae plant ac oedolion yn ceisio addurno eu fflat gyda chanhwyllau mewn candlesticks llachar a gwreiddiol. Bydd y dosbarth meistr canlynol yn eich helpu i wneud erthyglau Blwyddyn Newydd o diwbiau papur newydd ar ffurf canhwyllau sydd â ffurf seren:

 1. Gosodwch y tiwbiau papur newydd fel y dangosir yn y llun.
 2. Yn raddol, bliciwch y seren ar y cyfuchlin, gan sicrhau croesffordd dillad.
 3. Tynnwch y lluniau dillad pan fydd hyn yn bosibl.
 4. Rhowch y ffurflen angenrheidiol i ganhwyllbren a'u haddurno yn ewyllys.

Sut i wneud cyfansoddiad Blwyddyn Newydd o diwbiau papur newydd?

Mae gwehyddu o diwbiau papur newydd yn caniatáu ichi wneud erthyglau Blwyddyn Newydd, sy'n gyfansoddiadau llawn-ffug. Felly, o'r deunydd hwn mae'n bosib gwneud ffwr-ddeniadol dathliadol a sleigh o Dyid y Frost. Bydd y cyfarwyddyd cam wrth gam canlynol yn eich helpu yn hyn o beth:

 1. Cymerwch ddarn o bolystyren a thorri allan y gweithle ar gyfer herringbone.
 2. Lleygwch 5 tiwb papur newydd ar ei gilydd fel y dangosir yn y llun, a'u rhwymo ynghyd â glud pown poeth.
 3. Wrth gyffordd y tiwbiau, rhowch y stoc ar gyfer y pibell.
 4. Gwisgwch ef gyda thiwbiau o amgylch yr wyneb cyfan.
 5. Cymerwch 2 dybiau papur newydd a'u blygu yn eu hanner.
 6. Rhowch nhw ar ben ei gilydd a gwehyddu flagellum.
 7. Torrwch ogrwn bach o'r cardbord.
 8. Ar ymylon yr hirgrwn sy'n deillio o hyn, gwnewch 12 dwll tebyg.
 9. Yn y tyllau, edafwch y tiwbiau, wedi'u plygu yn eu hanner, a'u llusgo drwy'r sledge mewn cylch.
 10. Cymysgwch glud PVA gydag enamel acrylig gwyn a dwr bach, a chyda'r cymysgedd sy'n deillio, cwmpaswch y gweithleoedd a'u gadael i sychu.
 11. Torrwch y pennau gorchudd sleidiau.
 12. Gwnewch un mwy o ffug, gallwch chi o'r diwedd i ben.
 13. Croenwch gymysgedd gyda phaent acrylig o liw gwyrdd.
 14. Mewn enamel gwyn, ychwanegwch 2-3 o ddisgyn o las a gorchuddiwch y paent hwn gyda sleigh a rhedwyr.
 15. Gludwch y sgidiau i'r sleigh ac addurnwch elfennau'r grefft ar gyfer eich chwaeth eich hun.
 16. Gosodwch y pibell a chwythwch ar y hambwrdd ac yn olaf cwblhewch ddyluniad y grefft.

Gall crefftau o diwbiau papur newydd i'r Flwyddyn Newydd fod yn wahanol. Yn ein oriel luniau fe welwch sawl opsiwn mwy diddorol: