Rhestr o wrthfiotigau

Mae gwrthfiotigau yn sylweddau sy'n atal twf celloedd byw neu'n arwain at farwolaeth. Efallai y bydd ganddynt darddiad naturiol neu lled-synthetig. Fe'u defnyddir i drin clefydau heintus a achosir gan dwf bacteria a micro-organebau niweidiol.

Cyffredinol

Gwrthfiotigau o sbectrwm eang - y rhestr:

 1. Penicilinau.
 2. Tetracyclines.
 3. Erythromycin.
 4. Quinolones.
 5. Metronidazole.
 6. Vancomycin.
 7. Imipenem.
 8. Aminoglycosid.
 9. Levomycetin (chloramphenicol).
 10. Neomycin.
 11. Monomycin.
 12. Rifamcin.
 13. Cephalosporinau.
 14. Kanamycin.
 15. Streptomycin.
 16. Ampicillin.
 17. Azithromycin.

Defnyddir y cyffuriau hyn mewn achosion lle mae'n amhosib nodi'n gywir asiant achosol yr haint. Mae eu mantais mewn rhestr fawr o ficro-organebau sy'n sensitif i'r sylwedd gweithgar. Ond mae anfantais hefyd: yn ogystal â bacteria pathogenig, mae gwrthfiotigau sbectrwm eang yn cyfrannu at atal imiwnedd ac aflonyddwch microflora coluddyn arferol.

Rhestr o wrthfiotigau cryf cenhedlaeth newydd gyda sbectrwm eang o weithredu:

 1. Cefaclor.
 2. Cefamandol.
 3. Yunidox Solutab.
 4. Cefuroxime.
 5. Rulid.
 6. Amoxiclav.
 7. Cefroxytin.
 8. Lincomycin.
 9. Cefoperazone.
 10. Ceftazidime.
 11. Cefotaxime.
 12. Latamoksef.
 13. Cefixime.
 14. Cefpodoxime.
 15. Spiramycin.
 16. Rovamycin.
 17. Clarithromycin.
 18. Roxithromycin.
 19. Clatid.
 20. Wedi'i grynhoi.
 21. Fuzidine.
 22. Avelox.
 23. Moxifloxacin.
 24. Ciprofloxacin.

Mae gwrthfiotigau'r genhedlaeth newydd yn nodedig am radd dyfnach o buro'r sylwedd gweithredol. Oherwydd hyn, mae gan gyffuriau wenwyndra llawer is o gymharu ag analogau cynharach ac yn achosi llai o niwed i'r corff yn gyffredinol.

Cuddio

Broncitis

Nid yw'r rhestr o wrthfiotigau ar gyfer peswch a broncitis fel arfer yn wahanol i'r rhestr o baratoadau sbectrwm eang o weithredu. Esbonir hyn gan y ffaith bod y dadansoddiad o sputum wedi'i wahanu yn cymryd tua saith niwrnod, ac nes bod y pathogen yn cael ei adnabod, mae angen cyffur gyda'r nifer fwyaf o facteria sy'n sensitif iddo.

Yn ogystal, mae astudiaethau diweddar yn dangos bod y defnydd o wrthfiotigau wrth drin broncitis yn afresymol mewn llawer o achosion. Y ffaith bod penodi cyffuriau o'r fath yn effeithiol, os yw natur y clefyd - bacteriol. Yn yr achos lle mae'r firws yn achosi broncitis, ni fydd gwrthfiotigau yn cael unrhyw effaith gadarnhaol.

Cyffuriau gwrthfiotig a ddefnyddir yn aml ar gyfer prosesau llid yn y bronchi:

 1. Ampicillin.
 2. Amoxicillin.
 3. Azithromycin.
 4. Cefuroxime.
 5. Ceflocor.
 6. Rovamycin.
 7. Cefodox.
 8. Lendazin.
 9. Ceftriaxone.
 10. Macropean.

Angina

Rhestr o wrthfiotigau ar gyfer angina:

 1. Penicilin.
 2. Amoxicillin.
 3. Amoxiclav.
 4. Augmentin.
 5. Ampiox.
 6. Phenoxymethylpenicillin.
 7. Oxacillin.
 8. Cefradin.
 9. Cephalexin.
 10. Erythromycin.
 11. Spiramycin.
 12. Clarithromycin.
 13. Azithromycin.
 14. Roxithromycin.
 15. Josamycin.
 16. Tetracycline.
 17. Doxycycline.
 18. Lidaprim.
 19. Biseptol.
 20. Bioparox.
 21. Inhaliptus.
 22. Grammidine.

Mae'r gwrthfiotigau hyn yn effeithiol yn erbyn angina, a achosir gan facteria, yn fwyaf aml - streptococi beta-hemolytig. O ran y clefyd, yr asiantau achosol yw microorganiaethau ffwngaidd, mae'r rhestr fel a ganlyn:

 1. Nystatin.
 2. LeVorin.
 3. Ketoconazole.

Oer a ffliw (ARI, ARVI)

Nid yw gwrthfiotigau ar gyfer annwydion cyffredin yn cael eu cynnwys yn y rhestr o feddyginiaethau hanfodol, o gofio'r gwenwyndra eithaf uchel o asiantau gwrthfiotig ac sgîl-effeithiau posibl. Triniaeth a argymhellir i drin cyffuriau gwrthfeirysol a gwrthlidiol, yn ogystal ag asiantau caffael. Mewn unrhyw achos, mae angen i chi gael ymgynghoriad gyda'r therapydd.

Sinwsitis

Rhestr o wrthfiotigau ar gyfer sinwsitis - mewn tabledi ac ar gyfer pigiadau:

 1. Zitrolide.
 2. Macropean.
 3. Ampicillin.
 4. Amoxicillin.
 5. Flemoxin solute.
 6. Augmentin.
 7. Hiconcile.
 8. Amoxyl.
 9. Gramox.
 10. Cephalexin.
 11. Tsifran.
 12. Sporroid.
 13. Rovamycin.
 14. Ampiox.
 15. Cefotaxime.
 16. Wertsef.
 17. Cefazolin.
 18. Ceftriaxone.
 19. Duracef.