Slofenia - ffeithiau diddorol

Slofenia - un o'r gwledydd mwyaf prydferth Ewropeaidd, lle gallwch fynd i weld y tirweddau unigryw a'r harddwch naturiol. Ar gyfer twristiaid a benderfynodd ymweld â'r wlad hon yn gyntaf, bydd yn addysgiadol iawn i ddysgu ffeithiau diddorol am Slofenia.

Slofenia - ffeithiau diddorol am y wlad

Mae llawer o ffeithiau diddorol yn gysylltiedig â gwlad anhygoel Slofenia, y gallwch chi restru'r canlynol ymhlith y canlynol:

 1. Gwlad fechan yw Slofenia, yn gartref i ddim ond 2 filiwn o bobl.
 2. Os ydych chi'n cymryd cyfanswm ardal tiriogaeth Slofenia, yna mae bron i hanner y tir yn cael ei feddiannu gan goedwigoedd.
 3. Prifddinas Slofenia yw dinas brydferth Ljubljana , lle mae 200,000 o bobl yn byw, o'i gymharu â chyfalaf Rwsia, mae bron i 50 gwaith yn llai.
 4. Yn Slofenia, mae nifer helaeth o lwybrau, maent yn cael eu gosod hyd yn oed ar fryniau mynydd, ac ar y trên gallwch chi gyrraedd bron yn unrhyw le yn y wlad.
 5. Nid oes jamfeydd traffig yn y wlad, gallwch chi deithio'n rhydd mewn car neu fanteisio ar gludiant cyfforddus rhad - bws.
 6. Mae natur a thywydd yn Slofenia yn amrywiol iawn. Yng ngogledd y wlad mae mynyddoedd lle mae'n aml yn chwythu oer, ac yn y de mae'r môr yn ymestyn ac mae gwres is-debyg. Ar yr un pryd, mae'r wlad yn cwmpasu ardal o 20,253 km ² yn unig.
 7. Ar diriogaeth y wlad, yr afon hiraf, a elwir Sava , ei hyd yw tua 221 km.
 8. Ystyrir mai Parc Cenedlaethol Triglav yw un o'r hynaf yn Ewrop, fe'i crëwyd o amgylch llynnoedd mor bell â 1924. Dyma'r unig barc yn Slofenia, a gydnabuwyd yn genedlaethol. Yr un enw sydd â'r pwynt uchaf yn y wlad - Mount Triglav (2864 m).
 9. Mae atyniad naturiol arall yn werth ymweld, mae'n Postojna Ogof . Mae hon yn system enfawr o ogofâu carst, lle mae tua 20 km o wahanol drawsnewidiadau, mae yna hefyd gamerâu a thwneli a grëwyd gan natur ei hun. Roedd yr atyniad naturiol hwn wedi'i gynnwys yn y rhestr UNESCO.
 10. Mae Slofenia hefyd yn enwog am hyd ei winwydden - mae bron i 216 km² o diriogaeth gyfan y wladwriaeth. Yn y wlad, mae'r winwydden hynaf, sy'n fwy na 400 mlwydd oed, wedi'i gynnwys yn Llyfr Cofnodion Guinness hyd yn oed. Hyd yn hyn, mae'n rheolaidd o flwyddyn i flwyddyn yn dod â'r cynhaeaf.
 11. O ran atyniadau pensaernïol, mae gan Slofenia Bont Triple unigryw yn ei chyfalaf. Mae hwn yn gyfansoddiad pont anhygoel, a ddechreuwyd i gael ei ddylunio yn 1929, ac mae pob twristiaid o hyd yn ymdrechu yno i weld prif addurniad y ddinas.
 12. Un o'r hen adeiladau yw Prifysgol Ljubljana , a adeiladwyd ym 1918, ac heddiw mae'n parhau i berfformio'i waith.
 13. Yn Slofenia mae tref Rateche, a ddaeth yn dirnod byd-eang. Roedd hyn oherwydd y nifer fawr o neidiau sgïo adeiledig yn ardal Planica . Mae llawer o athletwyr eisiau ymweld yma a phrofi eu cryfder. Heddiw, mae mwy na 60 o gofnodion y byd ar neidio eisoes wedi'u gosod yma.