Deunyddiau Llosgi Braster

Mae tabledi llosgi braster yn dod yn fwy poblogaidd bob dydd, gan fod cymaint yn credu eu bod yn cynyddu effaith maeth priodol ac yn caniatáu i chi gael gwared â gormod o kilogramau mewn cyfnod byr. Credir hefyd bod y broses o losgi siopau braster yn cyflymu oherwydd y sylweddau sydd ynddynt.

Mae prif fanteision tabledi o'r fath yn cynnwys y gallu i gael gwared â braster is-lydanol a mewnol, er nad yw'n effeithio ar y màs cyhyrau. Fodd bynnag, mae tabledi pils yn wahanol a dylid cofio hyn wrth ddewis cyffuriau.

Beth yw enw'r tabledi llosgi braster ar gyfer colli pwysau cyflym?

 1. Thermogenics . Mae cyffuriau o'r fath yn cynyddu tymheredd y corff yn ystod ymarfer corff ac yn ystod treuliad. Diolch i hyn, mae prosesu ychwanegol o gelloedd braster yn digwydd, ac mae cyfradd y prosesau metabolig yn y corff yn cynyddu. Er enghraifft, OxyELITE Pro USPlabs, Lipo-6X Nutrex ac eraill.
 2. Lipotropics . Nod y tabledi hyn yw cyflymu'r broses o dreulio lipid, a geir mewn celloedd braster. Maent hefyd yn gostwng lefel yr asid brasterog, sydd hefyd yn cyfrannu at ddadansoddiad meinwe gludiog. Mae tabledi o'r fath yn llai peryglus o'i gymharu â thermogeneg. Er enghraifft, BSN, MusclePharm ac eraill.
 3. Tabl sy'n gwella metaboledd . Mae cyffuriau o'r fath yn helpu i wella amsugno braster gan y corff. Oherwydd bod y corff yn cynnal cyfradd uchel o brosesau metabolig, ni chaiff braster ei adneuo yn y corff. Er enghraifft, Carnivit-Q10 neu Dali, sydd, mewn rhyw ffordd, hefyd yn cael ei ystyried yn llosgi braster.

Sut i ddewis?

Cyn i chi brynu'r cyffur a ddewisir, mae angen i chi benderfynu pa effaith rydych chi am ei gyflawni. Nid oes angen i chi gael eich gyrru gan hysbysebu byw a nifer o addewidion gwneuthurwyr.

Yn gyntaf oll, rhowch sylw i'r cyfansoddiad:

 1. Y peth gorau yw dewis tabledi llosgi braster, sy'n cynnwys L-carnitin . Y sylwedd hwn yw'r mwyaf diogel, gan ei fod hefyd yn cael ei gynhyrchu gan yr afu ac mae'n gyfrifol am fetaboledd lipid yn y corff.
 2. Wel, os bydd y cyfansoddiad yn dod o hyd i ffibr, a fydd yn lleihau'ch archwaeth ac yn helpu i lanhau'r coluddion. Hefyd yn lleihau archwaeth Hoodia Gordoni.
 3. Er mwyn cael tâl o ynni yn y cyfansoddiad mae'n rhaid bod yn gaffein neu guarana.
 4. Mae cydrannau diogel hefyd yn cynnwys te gwyrdd a sinsir.

Nid yw'n werth achub ar y cyffuriau hyn ac mae'n well rhoi blaenoriaeth i frandiau adnabyddus, wrth iddynt fonitro eu henw da, sy'n golygu bod y risg i brynu tabledi is-safonol yn cael ei leihau i isafswm. I brynu, ewch i siop arbenigol sydd â thrwydded.

Sut i gymryd tabledi llosgi gwm i ferched?

I gael yr effaith fwyaf posibl o ddefnyddio cyffuriau o'r fath, mae'n rhaid i chi ddilyn rheolau penodol:

 1. Peidiwch â chymryd y bilsen yn rheolaidd, y cyfnod mwyaf yw 6 wythnos.
 2. Mae angen cydymffurfio'n llwyr â'r cyfarwyddiadau ac mewn unrhyw achos yn fwy na'r dos.
 3. Er mwyn cyflawni'r effaith fwyaf posibl o'r tabledi llosgi braster dethol, rhaid i chi eu cyfuno â maeth priodol a gweithgaredd corfforol rheolaidd.
 4. Peidiwch â yfed tabledi llosgi braster cyn y gwely.
 5. Er mwyn peidio â niweidio'ch corff, dylech ymgynghori â meddyg cyn defnyddio'r cyffur.

Gwrthdriniaeth

Ni argymhellir tabledi llosgi braster ar gyfer pobl â chlefyd y galon, yn ogystal â rhai sydd â phroblemau gyda phwysau. Ni allwch ddefnyddio cyffuriau o'r fath yn y cyfnod o broblemau gyda'r chwarren thyroid, gyda'r llwybr gastroberfeddol, yn ogystal â'r afu a'r arennau.

Ar y Rhyngrwyd, gallwch ddod o hyd i adborth cadarnhaol a negyddol am y defnydd o gyffur. Mae hyn oherwydd y ffaith bod pob organeb yn unigol ac yn canfod tabledi yn ei ffordd ei hun. Y prif beth yw dilyn yr holl argymhellion sydd yn y llawlyfr ac nid ydynt yn cynnal unrhyw arbrofion.