Rice gyda cyri

Mae Curry yn fwydo poblogaidd yn Indiaidd, wedi'i lledaenu'n eang ar draws y byd. Mae'n cynnwys sawl math o berlysiau sbeislyd ac fe'i cyfunir orau â reis, gan roi blas arbennig a gwreiddioldeb i'r dysgl wedi'i baratoi. Gadewch i ni ystyried gyda chi sawl ryseitiau ar gyfer coginio reis gyda chriw.

Cyri Siapan gyda reis

Cynhwysion:

Paratoi

Nawr dywedwch wrthych sut i goginio cyri gyda reis. Felly, caiff reis ei olchi'n drylwyr a'i drechu am gyfnod mewn dŵr oer. Mae llysiau yn cael eu glanhau, mae moron yn rhwbio ar grater mawr. Yna fe wnaethom ni dorri winwnsyn fawr a thorri garlleg. Trowch ar y multivark, gosodwch y rhaglen "Frying" arllwys olew olewydd ychydig, arllwyswch y garlleg, a'i droi'n gyson, ffrio am 30 eiliad. Yna, ychwanegwch y winwnsyn, y moron, chwistrellwch yr holl bowdr cyri a gwnewch y cofnodion 2 i euraid. Ar ôl hynny, lledaenwch y reis, cymysgwch yn drylwyr, arllwys dŵr berwi, halen i'w flasu, dod â berw, cau cudd y peiriant a pharatoi'r reis gyda chriw yn y aml-farc yn y modd "Clymu" am 20 munud cyn y bwc.

Rysáit Curry Cyw Iâr gyda Rice

Cynhwysion:

Ar gyfer saws:

Paratoi

Mae llysiau a ffiledau cyw iâr yn cael eu prosesu a'u torri'n giwbiau bach. Mae cig yn carthu, pupur, chwistrellu olew olewydd a ffrio. Yna, ychwanegwch y winwns, y moron, y tatws, arllwyswch y llaeth cnau coco a'i fudferu ar dân bach.

Y tro hwn rydym yn troi at saws cyri coginio: mae hadau a dail yn cael eu ffrio heb olew, rydym yn cŵl ac yn malu'n drylwyr. Ychwanegwch i flasu tyrmerig, chili bach wedi'i dorri, winwns, sinsir a tomato. Gwisgwch bopeth yn drwyadl gyda chymysgydd tan esmwyth a chyfuno'r saws a baratowyd gyda chig a llysiau. Rydyn ni'n rhoi past tomato, yn ychwanegu halen, yn ei gymysgu ac yn dod â'r pryd i'w barodrwydd. Reis wedi'i ferwi ar wahân a'i weini ar y bwrdd, gan roi cyri cyw iâr, ar un ochr i'r plât, a chyflwyno reis - ar y llall.