Crempog gyda chig - y ryseitiau gorau o'r toes a nifer o lenwi blasus

Mae crempogau gyda chig yn ddysgl ragorol, sy'n briodol nid yn unig ar wyliau yn ystod yr wythnos Arbed, ond hefyd yn eu paratoi ar gyfer cinio, gall nifer o fwytawyr cartrefi. Mae paratoi gwledd yn hynod o syml, nid oes unrhyw driciau arbennig yn y broses, ac mae'n bosib amrywio'r blas o lenwi, o ystyried dewisiadau pob un.

Sut i goginio crempogau gyda chig?

Nid yw gwneud crempogau wedi'u stwffio â chig yn anodd, mae angen ichi benderfynu ar y rysáit ar gyfer y sail, dewiswch y llenwi a throi'r driniaeth yn iawn fel nad yw'r llenwad yn disgyn allan o'r gragen.

 1. Bydd crempogau blasus gyda chig ar gael os yw'r toes yn cael ei wneud ychydig yn felys, felly bydd blas y dysgl yn fwy cytbwys.
 2. Mae llenwi cig ar gyfer crempogau moch wedi'i baratoi o borc, cig eidion, cyw iâr, yn llai aml o fath arall o gig, mae'n bosib cyfuno gwahanol fathau ar gyfer blas mwy cytûn a gwreiddiol.
 3. Mae arbenigwyr coginio profiadol yn argymell ychwanegu ychydig o garlleg i mince i wneud y blas yn fwy diddorol.
 4. Os caiff y cig ei ddefnyddio wedi'i ferwi, mae'n well ei dorri mewn grinder cig ac yna'n dal i ffrio mewn padell gydag ychwanegu ychydig o olew.
 5. Bydd y defnydd o wahanol lysiau yn gwneud crempogau gyda chig yn fwy dirlawn: mae winwns, moron, pupur melys yw'r opsiynau mwyaf cyffredin i'w hatodi.

Dough ar gyfer crempogau gyda chig

Mae'r rysáit ganlynol ar gyfer crempogau gyda chig ar laeth - yn gyffredinol, gallwch ddweud y sylfaen. Mae'n bwysig cofio wrth baratoi crempogau - dylent fod heb dyllau, ac mae'r dewis ar gyfer llaeth gyda nifer fawr o wyau yn ddelfrydol. Cyn ei ddefnyddio, dylai'r toes sefyll am 30 munud, fel bod y glwten yn blodeuo a bydd y toes yn llyfnach.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Stir wyau gyda siwgr, halen, soda, menyn, arllwys hanner y llaeth.
 2. Cyflwynwch y blawd, gan bengáu toes trwchus.
 3. Diliwwch â'r llaeth sy'n weddill, gan arwain at y cysondeb hylif dymunol. Gadewch am 30 munud.
 4. Rhowch y crempogau mewn padell ffrio poeth ar y ddwy ochr.
 5. Llenwch â chig minced, rholio i fyny.

Crempog gyda chig cyw iâr

Llenwi ar gyfer crempogau o fwyngloddio cyw iâr - fersiwn cost isel o lenwi, cymhwyso gwell cymysgedd o ffiledi o'r fron a'r gluniau, felly bydd y rhost yn dod yn frawdurus a maethlon. O sbeisys mae'n well rhoi blaenoriaeth i bupur du, tym a garlleg, mae'n rhaid troi'r cig olaf â chig pysgod trwy grinder cig. Er mwyn gwneud y cig yn teimlo'n well yn y llenwad, mae angen iddi fod yn ddaear trwy strainer mawr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r ffiled yn cael ei sgrolio trwy grinder cig ynghyd â'r garlleg.
 2. Yn y padell ffrio, chwistrellwch y winwnsyn wedi'i dorri'n fân, ac ychwanegwch y cig bach.
 3. Ffrwch hyd nes ei wneud, tymor gyda halen a thymor gyda sbeisys.
 4. Rhowch grempog lwy fwrdd o dapiau, plygu'r ochrau a chriw gyda rhol.

Crempogau gyda chig eidion daear

Mae cig o gig eidion ar gyfer crempogau yn paratoi ychydig yn hirach, ond mae'n dod allan yn fwy bregus ac yn llawn. Bydd ychwanegiad addas i'r llenwad yn garlleg, pupur melys a phaprika, os ydych chi eisiau, gallwch ychwanegu ychydig o sbeislyd, gan ychwanegu cyw iâr i'r badell ffrio. Mae crempogau yn well i wneud melys, fel bod blas bwyd yn dod yn gytbwys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cig gyda bacwn, garlleg, moron a phupur i sgrolio trwy ddraen bach o grinder cig.
 2. Ffrwychwch y cig yn y grym gyda swm bach o fenyn, ychwanegwch winwnsyn wedi'u torri'n fân, ffrio nes eu coginio. Halen a thymor gyda sbeisys.
 3. Yn y creigiog, rhowch lwy o stwffio, rhowch hi mewn "amlen", ei frown mewn padell ffrio nes ei fod yn crisp.

Crempog gyda chig a reis

Cogenir crempog gyda phiggennog a reis, os oes angen i chi wneud llawer o fyrbrydau, ac efallai na fydd llenwi'n ddigon, mae crwp yn opsiwn amlbwrpas nad yw'n effeithio'n fawr ar flas y dysgl a bydd yn helpu i arallgyfeirio stwffio gormodol. Mae'r reis wedi ei graeanu'n grwn a'i goginio nes ei fod yn barod. Gellir cymryd cig yn porc, mewn achosion eithafol o gig eidion, ac nid yw'r aderyn yn addas o gwbl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y cig ei sgrolio â moron, wedi'i ffrio â menyn, halen a thymor.
 2. Reis i goginio nes ei fod yn barod, yn cael ei roi i mewn i gymysgedd.
 3. Rhowch y crempogau ar llwybro o lenwi, rholiwch y gofrestr.
 4. Os dymunwch, crempogau gyda ffrwythau cig mewn sosban gyda swm bach o olew.

Crempog gyda chig a madarch

Paratowyd crempogau blasus iawn gyda phiggennog a madarch yn ôl y rysáit a gynigir isod, maent yn troi allan i fod yn anarferol aromatig. Gwneud cais am asgordenni ffres, madarch wystrys neu madarch coedwig. Mae'n well peidio â chwistrellu cig minced trwy gyfrwng teclynnau byrfyfyr, a thorri cyllell. I'r llenwad nid yw'n dadelfennu yn ystod y pryd, ychwanegwch ychydig o hufen sur i'r cyfansoddiad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y madarch ddim yn fân iawn, ffrio mewn padell cyn anweddu'r hylif.
 2. Cyflwynwch fân gig wedi'i dorri, rhowch nes ei ysgafnhau, ychwanegwch winwns wedi'i dorri.
 3. Frychwch yn barod, halen a phupur. Oeri i wladwriaeth gynnes.
 4. Cyflwyno hufen, cymysgedd sur.
 5. Yn y ganolfan ganciogi rhowch y stwffio, casglu'r ymylon, ffurfio "bag", crempogau clym gyda madarch a chig gyda winwnsyn plu.

Crempog gyda chig ac wyau

Mae crempog gyda phiggennog ac wyau yn ddysgl maethus, y gallwch chi goginio a thrin eich cartref yn aml gyda bwyd blasus, nid yn unig yn ystod yr Wythnos. Er mwyn sicrhau nad yw'r llenwi yn ymddangos yn ffres, bydd ychwanegu madarch piclyd yn newid y sefyllfa yn sylweddol. Yn hytrach na madarch, gallwch ddefnyddio capers neu olewydd halenog, gan eu torri heb fod yn rhy fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sgroliwch ddau fath o gig, ffrio mewn padell.
 2. Cyflwynwch winwnsyn wedi'u torri'n fân, mwydferwch nes eu bod yn barod, halen a phupur.
 3. Torrwch madarch ac wyau, ynghlwm wrth gig.
 4. Ar gywasgiad cregyn ar lwy o lenwi, plygu "amlen", crwydro cregyn gydag wyau a chig mewn padell ffrio nes ei fod yn ysgafn.

Crempog gyda chig wedi'i ferwi

Mae'r llenwad ar gyfer crempogau o gig wedi'i berwi yn cael ei baratoi'n syml: o gig eidion, porc neu gyw iâr. Gellir sgrolio cig, ei dorri'n giwbiau neu ei rannu â ffibrau dwylo, mae'r opsiwn olaf yn well. Os dymunir, gall y mins hefyd gael ei ffrio mewn sosban gydag ychwanegu llysiau, garlleg a sbeisys,

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coginiwch y cig wedi'i ferwi ar ffibrau tenau.
 2. Gwenynwch winwns, ychwanegu cig eidion, ac yna chillies wedi'u torri'n fân.
 3. Ychwanegu menyn, halen a thymor.
 4. Rhowch y stwffio ar gacennau creigiau, plygu gyda rholiau, brown ar sosban ffrio poeth o bob ochr.

Crempogau gyda phig fach

Caiff crempogau blasus blasus gyda chig, y rysáit a ddisgrifir isod, eu paratoi'n gyflym a'u gwasanaethu ar unwaith, hyd yn oed yn boeth. Nid oes synnwyr wrth baratoi llawer o ddogn, ar ôl oeri, mae'r driniaeth yn colli ei flas. Ar gyfer sylfaen frwd, mae'n well gwneud y toes ar kefir neu burum, a bydd y cig yn ffitio ar unrhyw un, caiff ei droi trwy grinder cig a'i ffrio tan barod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes gyda siwgr gwastad burum.
 2. Rhowch wyau gyda menyn, hufen sur, cymysgwch â llaeth.
 3. Ychwanegwch y blawd, drowch nes i'r lympiau gael eu diddymu, adael yn y gwres am 30 munud.
 4. Mewn padell ffrio, achubwch y winwns, tossio'r mins, ffrio tan barod, halen a thymor.
 5. Mewn padell poeth, arllwyswch dogn o'r toes, dosbarthwch 2 llwy'r llenwad, arllwyswch dros y toes.
 6. Trowch y cywancen, wedi'i frownio ar yr ail ochr, ei dynnu o'r padell ffrio, a'i weini'n syth gydag hufen sur.

Crempog gyda chig yn y ffwrn

Mae crempogau wedi'u bwyta gyda chig a chaws yn ateb da ar gyfer cinio anarferol iawn ac anarferol. Caiff crempogau eu paratoi yn ôl unrhyw rysáit lwyddiannus, wedi'i lenwi â stwffio a phlygu gyda rholiau. Ar gyfer suddlondeb ac, er mwyn osgoi sychu gormod o'r gregen, mae crempogau yn cael eu crafu â hufen sur, yna wedi'u gorchuddio â chwythi caws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwenynwch winwns, ychwanegu moron wedi'u gratio, mowl gig, ffrio hyd yn barod, tymor gyda halen a thymor gyda sbeisys.
 2. Gosodwch y llenwad ar gyfer crempogau, rholio rholiau.
 3. Cymysgwch hufen a llaeth sur, cymhwyso un llwy o saws i waelod y llwydni, gosod allan crempogau.
 4. Arllwyswch y saws sy'n weddill, chwistrellwch gaws.
 5. Pobwch am 30 munud ar 180.