Kombucha am golli pwysau

Nid dyma'r tro cyntaf bod madarch te ar gyfer colli pwysau yn dioddef ton o boblogrwydd. Ar wahanol adegau maent yn cofio neu'n anghofio amdano. Ond mae hwn yn gymorth dietegol eithaf da! Wrth gwrs, os ydych chi'n bwyta fel arfer ac yn yfed "te", ni fydd dim yn digwydd, ond os gwnewch chi ymdrechion ychwanegol, yna bydd y madarch te yn caniatáu i chi gyflawni canlyniadau mwy bywiog.

A yw'r madarch te yn helpu i golli pwysau?

Pan fyddwch chi'n defnyddio unrhyw fodd o golli pwysau, sicrhewch eich bod yn deall y cwestiwn o ba mor hwylus ydyn nhw. Felly, beth yw defnyddio madarch te? Mae hwn yn gyfuniad o ffwng burum a micro-organebau asid asetig sy'n gallu byw a thyfu mewn bragu te cyffredin. Maent nid yn unig yn rhoi blas anarferol, dymunol fel kvass i'r diod, ond mae hefyd yn newid y cyfansoddiad yn llwyr.

Diolch i amlder fitamin C , yn ogystal ag ensymau sy'n gwella metabolaeth protein a charbohydrad, mae hyn yn helpu i gryfhau metaboledd , sy'n fuddiol i'r corff. Pan fo'r metaboledd ar uchder, mae'n colli pwysau yn llawer haws. Ond mae'n werth deall na fydd y madarch ynddo'i hun yn llosgi'ch brasterau. Rhaid cyfuno'i ddefnydd â maeth neu ymarfer corff deietegol, neu well - y ddau.

Cynnwys calorïau madarch te

Newyddion da i bawb sy'n colli pwysau ar gyfrif calorïau: nid oes gan y ffwng de, fel arfer, unrhyw werth ynni. Mae ef, fel dŵr neu de, yn rhoi 0 o galorïau. Fodd bynnag, wrth baratoi diod te, fel rheol, defnyddiwch siwgr - mae hyn yn rhoi tua 38 o galorïau fesul 100 gram o ddiod parod i'w yfed. Heb siwgr ni allwn ei wneud yma: mae'n angenrheidiol i'r madarch te fod yn ffynhonnell maeth. Fodd bynnag, mae'r swm hwn o galorïau mewn unrhyw achos yn isel iawn - yn is na chefir, llaeth a hyd yn oed rhai ffrwythau. Mae dirprwyon siwgr yn caniatáu cael gwared â chalorïau'n llwyr.

Kombucha: diet

O'r herwydd, nid oes diet gyda ffwng te. Argymhellir yfed 3 sbectol y dydd am hanner awr cyn prydau bwyd ac ar yr un pryd bwyta dim ond ychydig. Ond mae'r ymadrodd "bwyta cyfyngedig", heb beidio â chael unrhyw fanylion, yn cael ei ganfod gan bawb mewn gwahanol ffyrdd. Dyna pam mae un yn rheoli colli pwysau ar madarch te, ac un arall - dim.

Yn gyntaf oll, peidiwch â chyfrif yn unig ar yr un diod hwn. Os ydych chi hefyd yn ymarfer maeth priodol, bydd y canlyniadau'n llawer mwy trawiadol. Yn gyffredinol, dylid cynnwys 3-4 gwydraid o ddiod a roddir i chi gan ffwng te yn eich diet dyddiol. Y peth gorau yw ei gymryd 20-30 munud cyn pryd o fwyd, yn yr achos hwn ni fydd yn helpu i weithredu ensymau i dorri i lawr sylweddau sy'n dod i mewn, ond hefyd yn lleihau archwaeth, gan y bydd y stumog yn cael ei lenwi eisoes. Yn ogystal, mae'n bwysig dilyn rheolau syml bwyta'n iach, a fydd, os gwneir hyn yn arferol, yn eich gwaredu'n barhaol am broblemau sydd â chryn bwysau. Peidiwch â chael eich dychryn gan yr ymadrodd "bwyd iach" - nid dim ond souffl eidion wedi'i stemio a llysiau wedi'u berwi. Gadewch i ni ystyried rhai amrywiadau o reswm addas:

Dewis un

 1. Cyn brecwast - gwydraid o "te" ar madarch te.
 2. Brecwast - wyau wedi'u chwalu gyda llysiau.
 3. Cyn cinio - gwydraid o "te" ar madarch te.
 4. Cinio - gweini o gawl, slice o fara, salad.
 5. Cyn cinio - gwydraid o "te" ar madarch te.
 6. Cinio - cig / dofednod / pysgod + llysiau.

Opsiwn Dau

 1. Cyn brecwast - gwydraid o "te" ar madarch te.
 2. Brecwast - unrhyw grawnfwyd gyda ffrwythau neu jam.
 3. Cyn cinio - gwydraid o "te" ar madarch te.
 4. Cinio - cig gyda llysiau ac eithrio tatws.
 5. Cyn cinio - gwydraid o "te" ar madarch te.
 6. Cinio - Caws 5% o fwthyn gyda ffrwythau.

Eisoes am 1-2 wythnos o faeth o'r fath, byddwch yn cywiro'ch ffigwr yn sylweddol, ac os bydd bwyd o'r fath yn dod i mewn i'ch arfer, ni fydd yr ymadawedig yn dychwelyd. Gallwch gadw'r diet cyn belled ag y dymunwch.