Melin tatws yn y multivark

Dymchweliadau tatws (neu kugelis) - mae'n ddysgl syml ac insanely gyfoethog o fwyd Belarwsg, sydd yn fwy haws i'w baratoi, gan ddefnyddio cynorthwyydd cegin - aml-farc.

Gellir ategu'r pryd hwn â chynhwysion o'r fath fel cig, pysgod, madarch neu hyd yn oed llysiau, y prif beth yw deall y pethau sylfaenol, sef sut i baratoi neinws tatws.

Rysáit ar gyfer twmpathau tatws yn y multivark

Cynhwysion:

Paratoi

Mae porc braster yn cael ei dorri'n giwbiau a'i ffrio mewn sosban cyn dechrau'r blanhigion, ac yna ychwanegu at y winwnsyn wedi'u torri. Gellir disodli porc rheolaidd â braster â gwythiennau neu bacwn mwg.

Felly, mae cracion yn barod, rydyn ni'n pasio i datws cudd, neu yn hytrach, ei debyg, a fydd yn sail i'n mam-gu. Caiff y tatws eu rhwbio ar grater mawr (nid yw'r hylif yn cael ei wasgu, fel arall bydd y naid yn sych), yn halen ac yn cymysgu â'r wy, yn ychwanegu hufen a llysiau bach. I'r tatws, syrthio yn cysgu yn y braster toddi ac yn dal i fod yn gymysgedd da unwaith eto.

Rydyn ni'n goresgyn cwpan y multivark gydag olew llysiau ac yn chwistrellu briwsion bara, gosodwch ein nain a gosodwch y modd "Baking". Bydd paratoi neinws tatws mewn multivarkage yn cymryd 65 + 40 munud, yna, rydym yn cwmpasu'r multivark gyda phlât a'i droi drosodd. O ganlyniad, rydym yn cael cywasgiad o gacen tatws, sy'n cael ei dorri'n sleisen a'i weini â hufen sur, wedi'i addurno â gwyrdd.

Rysáit ar gyfer toriadau tatws gyda chig mewn amlfeddiant

Cynhwysion:

Paratoi

Torrwch y winwns a'r ffrio ynghyd â'u hoff madarch, mowliwch y cig oer tymhorol a hefyd ei hanfon at y padell ffrio i'r pasiwr. Ffrwythau'r cig nes ei fod yn barod. Yn y cyfamser, mae'r tatws yn cael eu glanhau, mwyngloddiau a piriruem mewn cymysgydd, neu eu rhwbio ar grater. Rydyn ni'n curo'r wy mewn mash ac yn arllwys ychydig o flawd i niweidio.

Rydyn ni'n goresgyn gwaelod y multivark gydag olew llysiau ac yn chwistrellu'r blawd sy'n weddill. Roedd yr haen gyntaf yn gorwedd hanner y purîn, ar ôl y cig gyda madarch, ac wedyn yn ymlacio eto. Nesaf, rydyn ni'n gosod y dull a'r amser coginio: paratoir y pen tatws yn amlgyfeiriwr Redmond am 50-60 munud yn y modd "Cawl", ac ar ôl iddo droi drosodd yn y dull "Rice" am 10-15 munud arall. Ar gyfer aml-barcio panasonic, mae popeth yn symlach: rhowch y "Baking" ar yr amser awtomatig, y bydd eich cynorthwyydd cegin yn penderfynu ar ei phen ei hun. Mae'r naid barod yn cael ei dorri'n ddogn a'i weini gydag hufen sur. Archwaeth Bon!