"Sunshine" wedi'i wneud â llaw

Gall crefftau syml ar amrywiaeth o bynciau fod yn weithgaredd cyffrous nid yn unig i blant, ond hefyd i oedolion. Ac os nad ydych chi'n gwybod sut i fynd â phlentyn yn eistedd yn y cartref mewn tywydd glaw, yna fe wnawn ni eich helpu yn hyn o beth. Er enghraifft, gwnewch yr haul, ynghyd â'r un bach, a fydd yn rhoi cynhesrwydd a chodi tâl cadarnhaol i chi hyd yn oed yn y tywydd mwyaf cymylog.

Beth alla i ei wneud yr haul?

Mae eisoes yn angenrheidiol i fanteisio ar eich dychymyg, oherwydd gellir gwneud y gwaith syml hwn o amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau. Ac yn bwysicaf oll, nid oes angen prynu'r deunydd hwn, gallwch olygu bod yr haul yn cael ei fyrfyfyr. Gall hyn fod yn bapur, papur newydd a lliw, cardbord, edafedd, hen ddisgiau neu blatiau, offer tafladwy neu balŵn yn y pen draw. Gall eich crefft fod yn unrhyw beth, mae popeth yn dibynnu ar eich dymuniad ac ysbrydoliaeth.

Felly, rydyn ni'n rhoi ychydig o ddosbarthiadau meistr i chi gan y gallwch chi wneud crefft yn hawdd i'ch plentyn.

Sut i wneud yr haul allan o bapur lliw?

Yn ystod cam cyntaf ein gwaith, dylem baratoi'r holl ddeunyddiau a'r offer angenrheidiol: papur melyn llachar, siswrn, glud, edau trwchus, paent.

Nawr gallwch chi ddechrau gweithio.

 1. Torrwch 2 gylch lliw o faint a gynlluniwyd ymlaen llaw o bapur lliw. Yna torrwch 12 stribed cyfartal, y gellir eu hyd o 10 i 15 cm.
 2. Ar ôl hynny, gludwch yn ofalus ochr arall pob stribed, gan roi siâp droplet iddynt. Mae Luchiki ein haul yn barod
 3. Yng nghyfnod nesaf ein gwaith ar gefn un o'r cylchoedd torri mae angen glynu'r pelydrau a llinyn trwchus o amgylch y cylch fel bod modd atal yr haul. Ar ôl hynny, ar ochr fewnol ein gwaith, rydym yn glynu ail gylch melyn.
 4. Mae ein crefft yn dod yn fwy fel haul go iawn, ond nid oes digon o strôc o hyd. Gyda chymorth paent yn paentio ei wyneb: llygaid, trwyn a cheg. Mae ein campwaith papur yn barod!

Sut i wneud crefft o'r disgiau haul?

Mae hefyd yn eithaf hawdd gwneud y grefft hon. I wneud hyn, bydd angen taflenni o bapur o sawl lliw, 2 ddisg, siswrn a glud arnoch.

Cwrs gwaith:

 1. Plygwch y taflenni o bapur lliw yn yr accordion (dylai lled y stribed fod ychydig yn fwy na 1 cm).
 2. Defnyddiwch y siswrn i gylch y corneli ar y ddwy ochr.
 3. Plygwch y gefnogwr mewn hanner a glud, er mwyn peidio â gwasgaru.
 4. Bydd angen 4 darn o gefnogwyr o'r fath. Rydym yn gludo'r cefnogwyr at ei gilydd.
 5. Rydyn ni'n selio'r tyllau ar y disgiau ymlaen llaw i dorri mwgiau ac addurno wyneb yr haul.
 6. Rydym yn gludo disgiau o ddwy ochr ein trawstiau a'u rhoi o dan y wasg (ar gyfer clymu diogel). Mae haul wonder yn barod!

Sut i wneud yr haul allan o'r edau?

Am y fath haul bydd angen edau a bachyn arnoch chi.

Dewch i weithio.

 1. Mae angen cymryd disg confensiynol neu dorri allan gerdyn cardbord o'r maint cywir yn y ganolfan gyda diamedr twll o 1.5-2 cm.
 2. Rydym yn pwyso'r ddolen o'r edau i'r twll canolog ac yn cyrraedd yr ymyl. Rydym yn cyflwyno bachyn i mewn i'r dolen, a rhowch yr edau cefn ar y bys. Rydym yn tynnu bachyn o dan yr edau cefn ac yn gwneud colofn heb gros.
 3. Unwaith eto, gwthiwch y ddolen i'r twll canolog ac ailadroddwch y weithred. Rydym yn llenwi'r cylch cyfan.
 4. Yna rydym yn gwneud ymylol. Cymerwch flwch neu lyfr a'i lapio â llinyn. Yn syth torrwch yr edau ar un ochr. Plygwch yr edau yn ei hanner a chymerwch un ar y bys. Hookwch yr edau mewn dolen. Tynnwch yr awgrymiadau a'u tynhau. Felly rydym yn llenwi'r holl dolenni.
 5. Yna, gan ddefnyddio bachyn, gallwch chi glymu pigyn (a fydd yn llenwi'r twll canolog), y llygaid a'r geg. Gallwch hefyd eu gwneud o'r ffabrig a gludo ar y cynnyrch. O'r ymyl sy'n deillio o hyn, gallwch wneud pigtails a chlymu â rhubanau.

Gadewch i chi bob amser yn gwenu haul cynnes ac yn rhoi hwyl da i chi!