Sut i wneud briwsion bara mewn ffwrn microdon?

Un o'r ffyrdd hawsaf o wneud briwsion yw eu pobi mewn ffwrn microdon. Maent yn cael eu cyflwyno i gwrw, wedi'u hychwanegu at gawl neu salad . Ie, ac maen nhw'n barod iawn ac yn gyflym iawn.

Briwsion bara sych mewn ffwrn microdon

Cynhwysion:

Paratoi

Caiff y bara ei dorri i mewn i sgwariau union, halen, chwistrellu â'ch hoff sbeisys (perlysiau) a chymysgu'n dda. Rydym yn gosod plât mewn un rhes ac yn rhoi am funud yn y microdon i gael pŵer uchel, yna trowch y bisgedi a'i roi eto yn y microdon am funud arall. Dylent fod yn frown ac yn sych. Os na fydd hyn yn digwydd, ailadroddwch y broses eto.

Rusk mewn microdon gyda garlleg

Cynhwysion:

Paratoi:

Mae bara du, llwyd neu wyn yn cael ei dorri'n giwbiau canolig. Mewn powlen fach, gwasgwch ychydig o ewin o garlleg trwy wasg, ychwanegwch yr un dŵr, olew olewydd (llysiau), halen i'w flasu a'i gymysgu. Rydyn ni'n gosod y bara wedi'i sleisio ar blat gwastad a'i daflu ar bob ochr â'r gymysgedd a baratowyd. Rydyn ni'n gosod y pryd gyda bara yn y microdon am un munud a brown ar bob ochr. Nid yw crouton garlleg yn y microdon wrth goginio'r prif beth yn gorwedd.

Sut i wneud croutons blasus mewn ffwrn microdon?

Cynhwysion:

Paratoi

Torrwch y bara yn ddarnau. Diddymir bwydo "Maggi" mewn dwr, halen, llysiau gwyrdd, olew olewydd, gwasgu'r garlleg, ac mae hyn i gyd yn gymysgedd da ac yn chwistrellu'r darnau bara a baratowyd. Rhowch y croutons ar blât gwastad mewn un haen a sychwch mewn microdon o ddwy ochr am ychydig funudau.

Sharp suhariki i gwrw yn y microdon

Cynhwysion:

Paratoi

Torrwch y bara yn ddarnau bach, rhowch y plât yn gyfartal a'i roi mewn ffwrn microdon am ychydig funudau. Gwisgo sosban ar y stôf gydag olew olewydd. Mae hefyd yn gwasgu drwy'r wasg garlleg, yn ychwanegu at flas paprika, pupur coch a du, halen. Mae'r holl gymysgedd hwn wedi'i gynhesu'n dda mewn padell ffrio. Mae cracwyr wedi'u hoeri yn diflannu yn y gwisgo ac yn rhoi napcyn i wydr olew sydd dros ben.