Caserol llysiau - ryseitiau yn y ffwrn neu mewn multivarquet gyda gwahanol lysiau ar gyfer pob blas!

Er mwyn cael plant (neu oedolion babanod) i fwyta cyfran arall o lysiau - tasg o faes ffantasi, ond mae'n dal i fod yn angenrheidiol i arallgyfeirio'r diet gyda charbohydradau a ffibr defnyddiol. Mae caserol llysiau yn ffordd ddelfrydol. Ar ei gyfer, gallwch ddefnyddio bron unrhyw ffrwythau, o bryd i'w gilydd gan greu cyfuniadau newydd.

Caserol llysiau yn y ffwrn

Mae caserol llysiau yn ddelfrydol ar gyfer brecwast. Mae'r gallu i baratoi holl gynhwysion y ddysgl o'r noson yn helpu peidio â gwastraffu amser yn paratoi yn y bore. Mae'r cyfuniad o fwydydd planhigion â phrotein o gynhyrchion llaeth ac wyau yn ffordd ddelfrydol o ennill cryfder ar gyfer y diwrnod cyfan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Siâpau bacwn wedi'u sleisio i wasgfa.
 2. Mae gwenith yr hydd yn cael ei ddefnyddio i dorri ffrwythau wedi'u torri.
 3. Rhowch y mwstard gyda llaeth, wyau a phinsiad o halen.
 4. Mae darnau o fara yn cael eu lledaenu ar waelod y llwydni, arllwyswch gymysgedd wyau a llaeth iddynt a gosodwch y llysiau ar ben. Lledaenwch haen o gaws ac arllwyswch y màs wyau eto.
 5. Coginiwch y caserol llysiau am 40-45 munud ar 180 gradd.

Caserol llysiau gyda chig

Mae'n hawdd troi gweddillion cinio ddoe i mewn i ginio heddiw, dim ond ychwanegu ychydig o lysiau a llenwi'r pryd gyda chaws. Ni fydd cyfuniadau clasurol byth yn methu, a bydd gweddillion yr oergell, a allai gael eu difetha fel arall, yn cael bywyd newydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Blodau brocoli blodau.
 2. Mae hanner canau o winwns yn achub gyda garlleg.
 3. Dadelfynnwch y cyw iâr mewn ffibr a'i gymysgu â reis a llysiau. Lledaenwch y màs mewn powlen gwrthsefyll tân, arllwyswch gymysgedd o laeth a hufen, dosbarthwch gaws ar ben.
 4. Canser llysieuol gyda chyw iâr wedi'i goginio ar 180 gradd 40-45 munud.

Caserol llysiau gyda courgettes

Eisiau lasagna ar gyfer cinio , ond ydych chi am gadw'r ffigur? Ailosod platiau pasta arferol gyda platiau zucchini. Diolch i rywun arall, mae lefel y carbohydradau yn dal i fod yn isel, ond ar flas a gwead y pryd parod, mae hyn yn effeithio ar yr isafswm.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn paratoi caserol llysiau, rhannwch zucchini i mewn i blatiau tenau gan ddefnyddio cyllell sydyn neu sleiswr arbennig.
 2. Gwasgarwch winwnsod wedi'i dorri a'i ychwanegu at ei faged cig. Cyn gynted ag y bydd yr olaf, rhowch y tomatos â pherlysiau. Gadewch i hylif gormodol gael ei anweddu a'i saws i'w drwch.
 3. Dechreuwch trwy osod y stwffio cig ar y taflenni zucchini, gan ei hadeiladu gyda'r caws.
 4. Chwistrellwch popeth gyda chaws Parmesan.
 5. Paratowch gaserol llysiau ar 190 gradd am oddeutu awr.

Caserol llysiau gyda chaws

Bydd haen gadarn o gaws caws a hufen yn helpu i wella hyd yn oed y blas o lysiau wedi'u torri, er enghraifft, blodfresych, a ddefnyddir i ffrio mewn batter neu fara. Yn y ryseitiau canlynol, bydd paentiau'n cael eu paratoi o dan haen o gaws a bechamel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn paratoi caserol llysiau yn y ffwrn, rhannwch y pen bresych i mewn i ffloenau a'u gorchuddio hyd nes eu hanner yn cael eu coginio.
 2. Gwnewch sylfaen ar gyfer y saws trwy gyfuno'r menyn gyda'r blawd.
 3. Arllwyswch y llaeth i gyd a'i goginio nes ei fod yn drwchus.
 4. Dosbarthwch bresych ar y ffurflen, ei lenwi â bechamel a'i chwistrellu gyda haen hael o cheddar.
 5. Mae'r caserl llysiau wedi'i goginio ar 200 gradd am 10 munud.

Caserol llysiau heb wyau

Gan fod sail traddodiadol caserol yn wyau a chynhyrchion llaeth, mewn cyflymu neu â diet penodol, ymddengys y dylid ei wahardd yn awtomatig o'r fwydlen. Mewn gwirionedd, mae amrywiadau mewn llawer o brydau a llawer ohonynt heb gynhyrchion anifeiliaid yn y cyfansoddiad. Mae'r rysáit ganlynol yn brawf uniongyrchol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae sleisys o eggplant yn ffrio'n gyflym o'r ddwy ochr ar gril olew.
 2. Spasseruyte nionyn a chymysgu gyda'r saws.
 3. Llusgwch yr eggplant ar waelod y llwydni, o'r dosbarthiad dosbarthu chickpeas, saws a sleisys tomato uchod.
 4. Coginio pwdin pob llysiau yn y ffwrn yn 180 gradd 45 munud.

Caserol llysiau gyda phwmpen

Gall caserol llysiau yn y ffwrn, y gall ei ryseitiau amrywio, fod mewn unrhyw fodd yn wahanol mewn symlrwydd a chyflymder wrth goginio, a hefyd yn cynnwys cyfansoddiad y cynhwysion sydd ar gael. Yn y tymor gellir gwneud y sail darnau cyfan o datws pwmpen neu fwsh.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrio'r mins ynghyd â garlleg wedi'i dorri, uwd, pupur a pherlysiau.
 2. Ar waelod y prydau, gosodwch pyshenku wedi'i ferwi, arllwyswch yr holl broth, dosbarthwch gig pysgod a pherlysiau. Gorchuddiwch y llenwad gyda phwri pwmpen, tywallt yr hufen chwipio wyau a chwistrellu gyda mozzarella.
 3. Mae caserl llysiau blasus wedi'i goginio ar 200 gradd am tua 20 munud.

Caserol llysiau â blodfresych

Er mwyn cyflymu'r broses goginio yn y dysgl hon, gallwch chi adnewyddu'r cawl hufen gyflym hufen bechamel hufenog , sydd bellach i'w weld mewn bron unrhyw archfarchnad. Mae cawl brewing yn ôl y cyfarwyddiadau, yn ei flasu â sbeisys, menyn a'r saws delfrydol ar gyfer bresych yn barod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwisgwch yr wyau gyda chaws hufen a gwanwch y gymysgedd yn y cawl hufen a baratowyd. Digon waelod y paprika.
 2. Achubwr Shalot ac ychwanegu at y saws. Frychwch y madarch.
 3. Ar waelod y seigiau, mae blychau bresych yn gorwedd, y tu ôl iddyn nhw - madarch, ac yn llenwi popeth â grefi.
 4. Mae'r caserl llysiau gydag wy wedi'i chwistrellu â chaws caled yn 180 gradd am 1 awr.

Caserol llysiau yn y multivariate

Eggplants gyda Parmesan - caserol llysieuol clasurol Eidalaidd, sydd ar hyn o bryd yn gyfleus i goginio gyda theclynnau modern megis multiverse. Mae swnio'n hirdymor yn y saws a sudd ei hun yn sicrhau'r blas mwyaf posibl a blas perffaith y pryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cylchoedd eggplant yn rholio mewn blawd, trowch i mewn i wy a thaenu sbwriel. Fry ar y "Baking".
 2. Llusgwch y llysiau mewn haen powlen, arllwys tomatos ac arllwys y caws.
 3. Caiff y caserol llysiau gyda eggplant ei goginio yn yr un modd am 40 munud.