Cacen i'r bachgen

Mae llawer o famau'n gallu pobi cacen ar gyfer eu plentyn ar eu pennau eu hunain, ond sut i addurno cacen plentyn ar gyfer bachgen gyda'u dwylo eu hunain?

Yn gyntaf, mae angen ichi benderfynu ar y stori a'r deunyddiau. Gellir gwneud addurniadau cacen ar gyfer bachgen o fastig neu hufen. Yr arwr yn y dosbarth meistr hwn fydd yr locomotif Thomas.

Cacen plant gyda'u dwylo eu hunain ar gyfer bachgen

I greu cacen mae angen arnom:

Felly, gadewch i ni ddechrau creu campwaith bach.

 1. Rydyn ni'n tynnu darn bach o chwistig allan ac yn ychwanegu lliw du yn raddol, rydym yn ei gymysgu.
 2. Er mwyn bod yn fwy cyfleus i weithio byddwn yn llwch y bwrdd gyda siwgr powdr neu starts. Fel arall, pan fydd y gwaith ar fanylion yr wyneb yn dechrau, efallai y bydd y mastic yn cadw a bydd popeth yn dirywio. Mae rhai yn defnyddio mat silicon neu berfedd fel swbstrad.
 3. Felly, rydym yn dewis faint o liw angenrheidiol i gael lliw llwyd fel y model. Os yn sydyn mae'n troi'n lliw tywyll iawn, gallwch chi bob amser ychwanegu ychydig o chwistig gwyn a gosod popeth.
 4. Rhown ni bêl hyd yn oed, gan adael darn bach am fanylion.
 5. Rydyn ni'n ei rolio gyda pin dreigl mewn cacen crwn, nid tenau a dechrau gweithio ar nodweddion wyneb. Rydym yn diffinio canolfan yr wyneb ac yn gwneud sbeipyn bach gyda sarn.
 6. Gan ddefnyddio'ch bys, codi'r ymyl a lledaenu'r twll.
 7. Rhown ni bêl fechan a'i fewnosod yn y toriad.
 8. Gorchuddiwch y bêl ar ben y deunydd a godwyd yn flaenorol ac ychydig yn esmwyth. Dros y trwyn rydym yn gwneud iselder ar gyfer y llygaid, yn gyfochrog yn ffurfio pont y trwyn.
 9. Diffiniwch siâp y geg, yn arbennig yn edrych yn ofalus ar y corneli.
 10. Rydyn ni'n darnio darn bach o chwistig gwyn a gwnewch wên yn unol â maint y geg a fwriedir, gan fflatio ychydig yn y corneli.
 11. Lliwch gefn y rhan â dwr a'i fewnosod yn y groove paratowyd, ei wasgu i lawr ychydig i'w gysylltu yn berffaith. Gyda chymorth toothpick, rydym yn cynllunio wrinkles a wrinkles.
 12. Gan yr un dechnoleg â'r trwyn yn gwneud y cnau, dim ond ychydig yn llai.
 13. Codi, mewnosod, llyfn.
 14. Rydym yn pasio drwy'r cymalau â brwsh llaith er mwyn alinio popeth yn berffaith a'i wneud yn sgleiniog.
 15. O'r mastics gwyn, rydym yn torri llygaid allan, ac o du rydym yn gwneud disgyblion.
 16. Bydd y trionglau du yn dod yn bor. Ar y cam hwn, rhowch y wand yn ofalus er mwyn peidio â niweidio'r wyneb. Ar ôl gwaith mor ddifrifol ar y manylion, rydych chi'n teimlo fel llawfeddyg plastig, gan nad yw mor hawdd "adfywio" rhywun. Mae'n well gwneud y gwaith hwn ymlaen llaw, mewn ychydig ddyddiau, fel y bydd yn sychu ac nid gwydr pan fydd y gacen yn barod. Sychwch hi'n well ar wyneb fflat gwastad yn wynebu i fyny.

Nawr, ewch ymlaen at y rhan fwyaf o'r gwneud cacennau.

 1. Mae bisgedi hefyd yn ei fwyta ychydig o oriau cyn y cynulliad, fel ei fod yn oeri yn llwyr ac yn dod yn fwy dwys. Ac mae hyd yn oed yn well i'w rewi ychydig, yna bydd yn haws rhoi siâp iawn i'r cacennau.
 2. Er mwyn troi dros ben, mae angen i chi gymryd cyllell tenau miniog iawn.
 3. Mae Korzhi yn parchu hufen, unrhyw liw neu wyn syml.
 4. Yn raddol rydyn ni'n rhoi ffurf ddylunio i'r cacen. Lle bo'n angenrheidiol, rydym yn llyfnu allan, rydym yn torri'r gormodedd.
 5. Nawr mae angen ichi roi cynnig ar eich wyneb fel y bydd yn cyd-fynd â'r maint ac yn addasu hyd y gwand.
 6. Ychwanegwn simnai a chwiban, dylent gael eu gosod gyda chig dannedd fel na fyddant yn symud allan.
 7. Gorchuddiwch y ffurflen gorffenedig gydag hufen trwchus i wneud yr wyneb yn llyfn a chael gwared â briwsion.
 8. Wedi hynny, mae'n werth gadael y gacen yn yr oer, fel bod yr hufen wedi'i rewi'n dda.
 9. Nawr rydym yn cymhwyso'r addurn gydag hufen lliw, mae'n haws gwneud hyn o'r bag i reoli maint a dosbarthu hyd yn oed.
 10. Rhowch y sbatwla mewn dwr poeth ac arwynebwch yr hufen yn raddol.
 11. Rydym yn gludo'r wyneb a'i osod ar yr hufen, tynnwch yr olwynion a manylion eraill.
 12. Cacen hufen barod ar gyfer y bachgen, bron heb chwistig.

Er mwyn plesio'r pen-blwydd, nid yn unig y gall un gacen â llun yr injan. O ystyried dymuniadau a dewisiadau arbennig y bachgen, gallwch chi hyd yn oed sylweddoli ei freuddwyd ar ffurf pwdin.