Kissel o fraeneron - ryseitiau syml a chyflym ar gyfer paratoi diod

Un ffordd o ddefnyddio aeron y gaeaf yw coginio jeli aromatig o lyngaeron. Mae'n un o'r bwdinau mwyaf poblogaidd. Yn arbennig, argymhellir ei ddefnyddio ar gyfer plant ifanc a mamau nyrsio, gan fod ffrwythau yn wir tŷ o fitaminau.

Sut i goginio jeli o llugaeron?

Bydd y pryd, wedi'i lenwi â fitaminau ac ynni iach, yn apelio nid yn unig i blant, ond hefyd i oedolion. Nid yw paratoi'r jeli o'r llugaeron yn broses drafferthus a bydd yn cymryd o leiaf amser, tua 20 munud. Mae egwyddorion sylfaenol coginio danteithion, gan eu newid ychydig, gallwch greu amrywiadau gwahanol o'r pryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. I ddidoli ffrwythau, i olchi, i wasgu gyda chymorth pistil pren.
 2. Gwasgwch y sudd a'i roi mewn lle oer.
 3. Rhowch y gacen mewn sosban, a'i llenwi â hylif poeth.
 4. Boil, yna cŵlwch a draeniwch eto.
 5. Yn y broth, tywalltwch y tywod a dod â berw eto, gan ddileu'r ewyn o'r wyneb.
 6. Gwnewch gymysgedd starts, arllwyswch.
 7. Ar ôl iddo gael ei ferwi, arllwyswch y sudd wedi'i oeri.
 8. Mae Kissel o llusgennod unwaith eto yn cael ei droi'n dda ac fe allwch chi wasanaethu ar y bwrdd.

Jeli llugaeron - rysáit o lyngaeron wedi'u rhewi

Mae ryseitiau o jeli o llusgennod yn llawer iawn ac maent i gyd wedi'u llenwi â fitaminau. Bydd unrhyw un ohonynt yn sicr yr aelwyd a'r gwesteion. Un o'r rhai mwyaf llwyddiannus yw jeli sy'n cael ei wneud o fraeneron wedi'u rhewi, gan wneud cronfeydd wrthrychau, gallwch chi os gwelwch yn dda eich bod yn caru rhai sydd â diddanwch defnyddiol ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ei fantais yw'r gallu i dderbyn elfennau defnyddiol yn rheolaidd, a thrwy flas, ni fydd yn cynhyrchu ffrwythau ffres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgu'r dŵr a'r melysydd, coginio'r syrup melys.
 2. Arllwyswch yr elfen wedi'i rewi (peidiwch â thaw), mowliwch am ychydig funudau.
 3. Cychwynnwch os nad oes digon o asid, gallwch arllwys ychydig o sudd lemwn.
 4. Cymysgedd starts i wneud, ychwanegu at y cawl sy'n deillio o hynny.
 5. Gadewch ef i ferwi ar y stôf.

Jeli llugaeron trwchus - rysáit

Mae'r diod yn cael ei llenwi â fitaminau a chydrannau maeth ac mae ganddo flas aromatig cain. Un ffordd o goginio jeli wedi'i berwi o lyngaeron yw ei wneud yn drwchus. Diolch i'r cysondeb meddal anarferol, sy'n amlygu waliau'r stumog, mae gan y jeli o'r lluosog lluosog effaith therapiwtig. Bydd y cysondeb sy'n deillio o ddiffygion yn caniatáu ei ddefnyddio fel pwdin llawn-ffrwythau, sydd â mwy o werth maethol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil y surop o'r dŵr a'r siwgr.
 2. Arllwyswch yn y ffrwythau, ganiatáu i ferwi.
 3. Diddymwch y gymysgedd starts mewn dŵr, arllwyswch yn y cyfanswm màs.
 4. Dewch i ferwi.

Kissel o llusgennod mân gyda siwgr

Gellir rhoi yfed i'r bwrdd yn oer ac yn gynnes. Er hwylustod, yn y defnydd o goginio mae prif gynhwysyn wedi'i chwipio, o ganlyniad, gallwch goginio jeli o lyngaeron, a rysáit y bydd pawb yn meistroli. Ar ôl treulio isafswm o amser, gallwch gael blasus maethlon, wedi'i orlawn â sylweddau defnyddiol ac yn gallu synnu hyd yn oed y gourmetau amlwg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rwbio â siwgr, arllwys 3 cwpan o ddŵr poeth a rhowch y cynhwysydd ar dân bach, dod â berw.
 2. Oerwch y cynnwys a throsglwyddo rhithyll, gan arwain at datws mwnshyd.
 3. Arllwyswch asid citrig bach, unwaith eto, dygwch berlys i ferwi.
 4. Arllwyswch y gymysgedd starts.
 5. Unwaith eto, dewch â berw ac oer.

Jeli llugaeron o starts

I'r rhai a wynebodd baratoi bwyd bregus yn gyntaf, mae'r cwestiwn yn mynd yn frys: sut i goginio jeli o fraeneron a starts? Mae hyn yn hynod o hawdd i'w wneud, hyd yn oed gall cogydd newyddiaeth ymdopi â'r broses yn hawdd, ac yn y pen draw bydd pwdin yn cael ei ryddhau, sef storfa o fitaminau. Argymhellir y dull hwn ar gyfer y rhai sydd newydd benderfynu dechrau ail-lenwi eu diet â bwyd o'r fath. Y harddwch yw bod angen cyn lleied o gynhyrchion arnoch i goginio, a bydd blas yn aros ar ben.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y ffrwythau, gwasgu a draeniwch y sudd.
 2. Arllwyswch y cacen gyda dŵr berw, berwi am 10-15 munud, yna draeniwch.
 3. Mae'r broth wedi'i melysu a'i ferwi eto.
 4. Arllwyswch mewn cymysgedd startsh gwan a pharhewch i goginio am 6-8 munud, yna arllwyswch y sudd, cymysgwch ac oeri.

Sut i goginio jeli hylif o aeron wedi'u rhewi?

Bydd yfed diod hyfryd yn ychwanegu at berffaith. Er mwyn ei fwyta am flwyddyn, mae aeron yn cael eu cynaeafu ymlaen llaw . Mae hyn yn eich galluogi i baratoi jeli llugaeron yn rheolaidd, y mae ei rysáit yn hynod o syml. Bydd y ffordd hon o goginio yn anhepgor i'r rheini sy'n well ganddynt ddiod hylif, tra bydd yr eiddo defnyddiol yn cael ei gadw, a bydd y blas cain yn cynnwys gourmetau soffistigedig hyd yn oed.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil surop o ddŵr a siwgr.
 2. Boilwch ef gyda'r prif gynhwysyn.
 3. Dilyswch y gymysgedd starts mewn dŵr a chymysgwch â gweddill y cynhwysion.
 4. Boilwch hi.

Kissel o llugaeron - rysáit i blant

Mae llawer o famau yn monitro diet eu plant gwerthfawr yn ofalus, ac felly mae jeli llugaeron o llusgaeron i'r babi yn rhan annatod o brecwast neu ginio plant. Wedi'r cyfan, mae'r diod hwn wedi'i llenwi â fitaminau, fel bo angen ar gyfer corff sy'n tyfu, a'i nodweddion o flas fel ffidgets bach a bydd yn dod â manteision pendant iddynt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymerwch y croen oren ar grater bach, gwnewch y pure llugaeron gyda chymysgydd.
 2. Boilwch yr hylif ac ychwanegwch y tatws cuddiedig, siwgr a chogen oren.
 3. Coginiwch am 15 munud.
 4. Diliwwch y gymysgedd starts a dywalltwch dafliad tenau i'r rhan fwyaf.
 5. I ferwi.