Croissants Rice - ryseitiau blasus i blant ac nid yn unig

Gall crochet reis, noddwyr y ddewislen kindergarten, arallgyfeirio diet dietegol y teulu yn llwyddiannus. Mae fersiynau melys yn cael eu gweini gyda hufen sur, jeli, jam, mêl, a byrbrydau gydag hufen sur, hufen, tomato neu saws heb ei siwgr arall.

Sut i goginio ffa reis?

Paratowch ddarnau o reis, wedi'u coginio ar y noswylio neu ar ôl ar ôl y pryd blaenorol. Os yw'r uwd yn anhygoel ynddo, ychwanegwch lwy neu ddau sarn, a fydd yn darparu'r chwistrelldeb dymunol.

 1. Grugiau delfrydol ar gyfer paratoi cynhyrchion - crwn grawn.
 2. Os yw cynhyrchion sy'n cael ei gael yn wyllt yn y gorffennol, ychwanegwch wydr ychwanegol o ddŵr, ac yn y cam olaf o goginio, cynhwysydd gydag wd mewn baddon dŵr.
 3. I wneud cacennau reis, defnyddiwch ddwylo wedi ei wlychu, yna rhowch gylch o amgylch y biledau mewn blawd neu friwsion bara.

Rice bitiau bach, fel mewn kindergarten

Bydd y rysáit canlynol yn ei gwneud hi'n bosibl coginio darnau reis blasus i blant mewn technoleg kindergarten. Mae uwd yn yr achos hwn yn cael ei baratoi ar y dŵr trwy ychwanegu llaeth, a fydd yn cael y blas mwyaf cain a gwead dymunol y cynhyrchion. Dewisir criwiau ar gyfer bridio gwyn neu eu disodli â blawd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil y dŵr gyda llaeth.
 2. Ychwanegwch y groats, berwch yr uwd i chwistrelldeb, gan ychwanegu halen, siwgr a hanner menyn ar y diwedd.
 3. I'r uwd oeri torri'r wy, ei droi.
 4. Ffurfiwch filedau o siâp crwn, wedi'u bara mewn briwsion bara, wedi'u ffrio mewn cymysgedd o ddau fath o olew, ac yna am 5 munud yn y ffwrn.
 5. Gweini cacennau reis wedi'u coginio ar gyfer plant ac oedolion gyda jeli neu saws ffrwythau a aeron.

Poteli â reis a chreg fach

Bydd paratoi cacennau reis yn ôl y rysáit canlynol yn rhoi blas anhyredigel i'r teulu i'r teulu, a fydd yn briodol ar gyfer cinio neu ginio, ynghyd ag unrhyw ddysgl ochr, salad neu lysiau syml. Nodwedd o'r bwyd yn ogystal â chig eidion reis ŷd reis gyda winwns a thymheru.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y reis golchi ei berwi mewn dŵr nes ei goginio.
 2. Ychwanegu nionyn, persli a garlleg.
 3. Reis morgeisi, halen, pupur, cymysgu a chwythu ychydig.
 4. Ffurfiwch y gleiniau reis rownd gyda chig , eu daflu mewn briwsion bara a ffrio.

Rhowch ddarnau bach yn y ffwrn

Mae rhannau bach blasus o reis nid yn unig yn gallu ffrio mewn padell, ond hefyd yn coginio yn y ffwrn. Bydd coginio grawnfwydydd anghonfensiynol yn rhoi blas a saturadiad anarferol yn y sylfaen. Gellir disodli tomatos wedi'u haul yn y rysáit gyda madarch wedi'u ffrio neu wedi'u berwi , wedi'u halltu â phupur melys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn padell ffrio dwfn neu stw-pan gyda gwaelod trwchus, ffrio'r reis gyda'r paprika cyn amsugno'r olew.
 2. Ychwanegwch broth neu ddŵr poeth, halen màs, pupur, tymor, coginio nes bod y reis yn feddal.
 3. Ychwanegu tomatos wedi'u torri, wyau wedi'u curo a chaws wedi'i gratio i'r reis wedi'i oeri.
 4. Ffurfiwch blancedi olew crwn gyda lleiniau crwn.
 5. Coginiwch y peli reis yn y ffwrn am 20 munud ar 220 gradd.

Croissants reis gyda jeli

Yn draddodiadol, rhoddir darnau o wd reis â jeli, y gellir eu coginio o unrhyw aeron, ffrwythau neu ffrwythau a platiau aeron (ffres neu wedi'u rhewi). Roedd sylwedd melysog melysog o ddwysedd canolig yn gwasgu'r gwifren gwrthrychau gorffenedig ar blât neu fwyta byrbryd blasus reis gyda hi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llaeth a reis yn paratoi uwd viscous, gan ychwanegu halen a siwgr.
 2. Ar ôl oeri, caiff yr wy ei gymysgu i mewn i'r màs reis, ffurfir biledau crwn.
 3. Rhowch y darnau reis mewn briwsion bara neu flawd a ffrio mewn olew.
 4. Mewn dŵr berwi, mae aeron neu ffrwythau, ychwanegu siwgr, yn coginio am 7 munud.
 5. Mae ffrwd denau wedi'i dywallt i mewn i starts sy'n cael ei wanhau mewn dogn o ddŵr, gan droi, cynhesu nes ei fod yn drwchus.
 6. Gweini gyda cassel.

Croissants reis gyda chaws bwthyn

Mae darnau caws a reis bwthyn yn eich galluogi i fwydo cynhyrchion defnyddiol o fwytawyr cyflym a grymus nad ydynt hyd yn oed yn dyfalu beth oedd y pryd blasus wedi'i goginio. Bydd cynhyrchion blasus rhyfedd yn arbennig o flasus pan fyddant yn cael hufen sur melys, llaeth, mêl neu jam cywasgedig clasurol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r poen dŵr a reis sydd wedi'i goginio â nwd melys.
 2. Ar ôl oeri, ychwanegwch yr wy, caws bwthyn, blawd, resins wedi'u trwytho, vanillin, droi.
 3. Ffurfiwch y darnau crwn reis rownd, ffrio mewn olew ar y ddwy ochr.

Rholiau reis gyda chaws

Bydd darnau bach reis, y rysáit a gyflwynir yn ddiweddarach, yn cael eu paratoi gyda chaws wedi'i gratio: caled neu wedi'i ymuno. Mae'r dysgl yn addas ar gyfer gwasanaethu fel pryd annibynnol ar gyfer cinio neu am yr ail ar gyfer cinio. Mae cynhyrchion yn ategu hufen sur, unrhyw saws blasus sbeislyd neu dim ond addurno gyda slicing llysiau, salad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil reis, oeri, cymysgu gyda melyn, perlysiau wedi'u torri, caws wedi'i gratio a blawd, blasu i flasu.
 2. Ychwanegwch y chwipio i'r protein ewyn, rhowch y màs i'w chwythu am 1 awr yn yr oerfel.
 3. Ffurfiwch gleiniau crwn, wedi'u barau mewn briwsion bara a'u ffrio ar y ddwy ochr mewn olew.

Rhesi peli bach heb wyau

Rysáit yw rhubiau y gellir eu gwneud mewn fersiwn beichiog heb ychwanegu wyau. Nesaf fersiwn byrbryd heb ei ladd o'r bwyd gyda llysiau a llysiau gwyrdd. Fodd bynnag, os dymunir, gall y syniad gael ei wireddu mewn fersiwn pwdin, gan ddisodli'r ychwanegion â vanilla, rhesins, ffrwythau neu cnau eraill wedi'u sychu a melli'r uwd reis i flasu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil nes ei fod wedi'i goginio ac mae chwaeth y reis yn cael ei oeri.
 2. Rhowch y winwnsyn gyda winwns wedi'i dorri a'i foron wedi'i gratio, wedi'i ledaenu i reis.
 3. Ychwanegu blawd, llysiau, halen, pupur, garlleg sych, cymysgedd.
 4. Ffurfiwch y bariau crwn a ffrio'r cynhyrchion o'r ddwy ochr.

Peli reis melys

Fersiwn fenthyg arall o'r ddysgl yw darnau reis melys gyda moron a sglodion cnau coco, sydd yn yr achos hwn yn cael eu pobi yn y ffwrn, sy'n eu gwneud yn fwy defnyddiol hyd yn oed. Gall y rheini nad ydynt yn cadw at y post ffrio moron mewn menyn, a fydd yn gwneud blas y dillad parod yn fwy tendr a dymunol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boilwch i ba mor barod ydyw a chwistrelliad reis wedi'i ferwi.
 2. Mae moron yn cael ei gludo, ei falu, wedi'i ffrio mewn olew am 10 munud.
 3. Ar ôl oeri cymysgedd reis a moron, pwyso cysgwr, ychwanegu siwgr.
 4. Ffurfiwch gleiniau crwn, wedi'u trochi mewn cywion cnau coco, rhoi taflen pobi gyda phapur, pobi am 20 munud ar 190 gradd.