Salad ffrwythau - ryseitiau blasus o'r bwdin wreiddiol

Mae salad ffrwythau yn ffordd dda o osgoi gwneud cacen i wledd Nadolig. Bydd y pwdin hon yn apelio at blant a chariadon sy'n ceisio dilyn eu ffigwr. Gallwch gyfuno ffrwythau syml, sydd ar gael yn gyffredinol ac yn egsotig, os gallwch brynu rhai ffrwythau disglair disglair.

Sut i baratoi salad ffrwythau?

Er mwyn gwneud salad ffrwythau ar y bwrdd difrifol, bydd angen i chi ddilyn un rheol bwysig yn unig: torri'r ffrwythau sydd eu hangen arnoch yn syth cyn ail-lenwi a gweini. Nid yw cogyddion profiadol yn argymell defnyddio ffrwythau wedi'u rhewi, felly mae'n well cymhwyso a chymysgu ffrwythau ffres tymhorol.

 1. Gwnewch salad ffrwythau blasus gydag iogwrt melys neu Groeg, hufen sur, hufen iâ a syrupau.
 2. Nid yw aeron bach a sudd yn cael eu torri, er mwyn peidio â cholli rhan fwyaf y sudd, mae'n ymwneud â grawnwin, llus, cyrens, meirch duon, mafon a ffrwythau tebyg eraill.
 3. Gallwch chi gyflwyno salad melys o ffrwythau mewn gwahanol ffyrdd, trwy ddangos dychymyg neu ddefnyddio cydrannau byrfyfyr: hufenau, tarteli neu basgedi gwlân mawr, bydd hanner y peels ffrwythau (oren neu aninafal, er enghraifft) yn ffitio.

Salad ffrwythau gydag iogwrt - rysáit

Mae'r salad ffrwythau mwyaf syml yn llawn iogwrt melys. Mae'n bwysig defnyddio llenwi trwchus gyda chanran uchel o fraster, ni fydd cynnyrch yfed yn gweithio. Penderfynir cymysgedd ffrwythau yn reddfol o'ch hoff ffrwythau tymhorol, y gallech eu prynu. Gallwch addurno'r pwdin mewn haenau mewn sbectol llydan, ychwanegu cnau a hadau pomegranad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ffrwythau'n cael eu torri i mewn mawr, wedi'u haenu i mewn i wydrau, gan gymysgu pob un â iogwrt.
 2. Top gyda hadau pomegranad a chnau mâl.
 3. Gweinwch salad ffrwythau ar unwaith.

Salad ffrwythau gydag hufen iâ

Mae salad ffrwythau anarferol blasus, y rysáit a ddisgrifir isod, wedi'i lenwi â llenwi. Gweini pwdin yn syth, nes bod y bêl hufen iâ wedi toddi, yn ystod y cymysgu a'i fwyta bydd yn toddi ac yn cymysgu gyda'r sylfaen ffrwythau. Peidiwch â llenwi'r driniaeth gydag amrywiaeth fawr o ffrwythau, digon o opsiynau 3-4, gall ategu'r melysedd fod yn gnau ac ewyllysiau siocled.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch eirin mawr, gellyg a mango i groutons mawr.
 2. Lleygwch ar bêl hufen iâ.
 3. Streicwch â chnau mâl a sglodion siocled, gwasanaethwch salad oer ffrwythau ar unwaith.

Salad ffrwythau gydag hufen chwipio

Er mwyn archebu pryd cyflym a gwreiddiol, gallwch ddefnyddio'r hufen chwipio wedi'i baratoi a chreu salad-coctel hardd - pwdin ffrwythau dan "gap" eira. Er mwyn paratoi losinion, gwnewch chi wneuthurwyr hufen iâ uchel, lledaenwch y taflenni ffrwythau yn rhydd, ar yr un pryd nid oes angen eu tywod. O'r swm penodol o gynhwysion bydd 2 bwdin llawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torri ffrwythau mor fawr.
 2. Yn y gwydrau rhowch haenau o fefus, kiwi, bananas, mango.
 3. Ychwanegwch y salad ffrwythau gyda hufen chwipio a'i weini ar unwaith.

Salad ffrwythau gydag hufen sur

Mae salad ffrwythau syml a blasus ar gyfer plant yn cael ei baratoi o'r bwydydd symlaf a'r ffrwythau hypoallergenig. Mae criw, afalau, grawnwin ac eirin wedi'u cyfuno'n dda gyda hufen sur. Os ydych chi'n dymuno, gallwch chi hefyd ychwanegu caws pwdin i'ch pwdin, dylai ei flas fod yn hufennog ac ychydig bachysus, bydd y maasdam yn dda. Dewisir y cynhwysyn llaeth ar gyfer y cynnwys braster uchaf, fel nad yw'r pwdin yn troi'n bwdin hylif.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Nid yw slice yn ffrwyth rhy fawr, yn gadael grawnwin cyfan.
 2. Mae caws yn croesi mawr.
 3. Cymysgwch yr holl gynhwysion, tymhorau'r salad babi ffrwythau gyda hufen sur, cymysgu, a gwasanaethu ar unwaith.

Salad ffrwythau gyda llaeth cywasgedig

Mae gwisgo melys ar gyfer salad ffrwythau yn benderfyniad ennill-win i roi croeso i bob dant melys. Mae'r ffrwythau ar gyfer y math hwn o fwyd yn well i'w ddewis â blas arnoch, fel nad yw'r pwdin yn mynd â siwgr, sitrws, afalau a gellyg, melysod neu ceirios sych yn ddelfrydol. Bydd y fath driniaeth yn fwy blasus os byddwch chi'n ei wasanaethu ar ôl gorlifiad hanner awr yn yr oergell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau a thorri mawr oren.
 2. Rhowch bopeth mewn un powlen salad, ychwanegu gyda llugaeron a chnau wedi'u sychu.
 3. Ailhewch â llaeth cywasgedig ac oergell.
 4. Gweinwch y salad mewn dogn, ar ôl 30 munud.

Salad ffrwythau gyda chaws bwthyn

Ni all paratoi salad ffrwythau gymryd mwy na 10 munud. Gallwch chi dorri'ch hoff ffrwythau, ychwanegu ricotta a chael, o ganlyniad, fwdin blasus, y gallwch ei fwyta'n hwyr yn y nos heb adfywiad a niwed i'r waist. Ar gyfer criw o gynhwysion a ddefnyddir hufen sur neu iogwrt Groeg, ond nid oes angen yr elfen hon os yw'n well gennych chi pwdinau gwlybog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torri ffrwythau yn gymharol.
 2. Cymysgwch y lletemau gyda ricotta a thymor gydag iogwrt.
 3. Gallwch chi wasanaethu'r pwdin hwn yn syth neu ar ôl 10 munud oeri.

Salad ffrwythau gyda phîn-afal

Gellir addurno salad ffrwythau blasus iawn iawn, ar ôl ei weini'n anarferol. Pwdin o'r fath fydd yr opsiwn gorau ar gyfer cinio rhamantus , ni fydd ei gyfansoddiad syml a golau yn dod â difrifoldeb i'r corff ac yn ennill traw anhygoel i'ch enaid. Ar gyfer paratoi, dewiswch anifail o faint bach, a bydd y cydrannau hyn yn ddigon ar gyfer 2 ddarn llawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pîn-afal wedi'i dorri'n hanner, gyda llwy yn crafu'r mwydion, torri'r rhan sudd gyda dis.
 2. Torrwch yr oren a'r ciwi wedi'i gludo.
 3. Mae mefus yn cael eu torri i haneri neu chwarteri.
 4. Lledaenwch y sleisennau ffrwythau yn y hanernau o binafal, wedi'u gwresogi â mêl hylif.

Salad ffrwythau gydag afocado

Bydd y salad ffrwythau anarferol hwn gyda chnau ac afocados yn rhyfeddu gwesteion gyda gwasanaeth anarferol. Gyda ffrwythau gwyrdd, mae oren neu grawnffrwyth wedi'i gyfuno'n dda, mae'r olaf yn well oherwydd ei faint sâl. Mae'n bwysig glanhau'r lobwlau sitrws o'r holl ffilmiau gwyn i osgoi chwerwder yn y bwdin. Maen nhw'n gweini blasus gyda melyn hylif neu surop maple.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y grawnffrwyth yn ei hanner, crafwch y mwydion, tynnu'r ffilmiau gwyn, torri i mewn i giwbiau bach.
 2. Peelwch yr afocado, torri'r cnawd.
 3. Cymysgwch citrus, afocado, grawnwin, tymor gyda mêl, cymysgedd.
 4. Dosbarthwch y salad dros hanner y grawnffrwyth, ychwanegu cnau.
 5. Gweinwch bwdin ar ôl hanner awr o orchuddio.

Salad ffrwythau gyda marshmallows

Mae salad ffrwythau anarferol gyda siocled a marshmallow yn driniaeth ardderchog, a fydd yn deilwng o'r holl melysiaid. Mae pwdin melys cyfoethog wedi'i llenwi â iogwrt golau, wedi'i lenwi â ffrwythau syml, hyd yn oed heb ffrwythau egsotig, bydd y dirgelwch yn troi'n anarferol. Gallwch wneud dysgl mewn powlen salad fawr neu mewn dogn mewn llestri, sbectol neu bowlenni bach.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ffrwythau a'r marshmallows i mewn i giwb a thorri'r siocled.
 2. Mewn powlen salad, lledaenu haenau o bananas, oren, marshmallows, gellyg, carthu gyda iogwrt.
 3. I wneud pwdin gyda grawnwin, cnau a siocled wedi'i dorri.
 4. Gweini ar ôl hanner awr o dreiddiad.