Ham o dwrci - y ryseitiau gorau o goginio gartref

Mae Ham o dwrci o baratoi llaw wedi'i wneud â llaw yn warant o gael anhwylderau niweidiol, cynhyrchion blasus, sudd a di-osgoi. Yn yr achos hwn, ni allwch reoleiddio ansawdd cynhyrchion, ond hefyd yn creu amrywiaethau gwahanol, gan gyfuno cig dofednod gyda sbeisys, madarch, porc, cyw iâr a chael blas newydd bob tro.

Ham domestig o dwrci

Mae Ham o dwrci yn y cartref yn cael ei baratoi mewn sawl ffordd. Rhoddir cig wedi'i dorri mewn bag o sudd, llewys neu ham a berwi gyda berwi bach am ryw awr. Fel arall, mae'r cig cyfan yn cael ei berwi mewn darn cyfan mewn sbeisys a pherlysiau, ei dorri, ei goginio mewn cynhwysydd, ei rampio a'i adael am 10 awr yn yr oergell.

 1. Bydd ham deietegol o dwrci yn troi allan yn fwy siwgr a blasu, os yn ychwanegol at y fron, defnyddiwch gig o'r glun.
 2. Wrth lenwi'r llwydni â chig, mae angen i chi ei chywasgu'n ofalus, bydd hyn yn helpu i wneud y cynnyrch yn fwy trwchus.
 3. Ar ôl coginio, rhaid trosglwyddo'r ham i ddŵr oer. Felly, bydd cig yn haws i chi fynd allan o'r llwydni.
 4. Nid yw ham o dwrci yn disgyn ar wahân, dim ond wedi'i oeri yn gyfan gwbl y dylid ei dorri.

Ham o dwrci mewn ham - rysáit

Mae Ham o dwrci mewn ham yn gyfle i wneud cynnyrch nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn esthetig. Am yr hyn y mae'r darnau cig yn cael eu gosod yn yr uned a'i roi mewn dŵr berw am 45 munud. Yn y broses o goginio, mae'r ffynhonnau'n cael eu tynhau a'u bwyso'n gig, fel bod y ham yn dod yn ffatri, y dwysedd angenrheidiol ac nad yw'n disgyn ar wahân wrth dorri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y cig yn ddarnau bach.
 2. Ychwanegwch sbeisys, garlleg a chymysgedd.
 3. Rhowch y cig yn y ham.
 4. Gorchuddiwch, gosodwch ffynhonnau a'u rhoi mewn dŵr.
 5. Paratoir Ham o ffiled twrci am 45 munud.

Ham o dwrci a chyw iâr

Mae Ham o gyw iâr a thwrci mewn ham yn un o'r opsiynau mwyaf poblogaidd. Dyma'r mathau o gig mwyaf fforddiadwy, mewn ryseitiau y gallwch eu chwarae gyda'u gwead, a diolch i farinio i'r dde yn y ham, rydych hefyd yn cyflawni ansawdd uchel o ganlyniad. I wneud hyn, rhowch halen nitrit cig, a fydd yn gwella blas cig bach, yn cael gwared â bacteria ac yn cynyddu bywyd silff y ham gorffenedig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhan o'r twist cig, y gweddill - torri gyda chyllell.
 2. Tymor a phunt i ham.
 3. Rhowch yr oer am ddau ddiwrnod, yna coginio am 2 awr.
 4. Cool o dan y dŵr ac oergell am 2 awr.

Ham o dwrci a phorc - rysáit

Mae Ham o borc a thwrci mewn ham yn gyfuniad delfrydol o flas a thechnolegau modern. Yn y cyd-destun hwn, mae cig twrci sych yn cael ei gefnogi gan borc braster, sydd ar gyfer ychwanegedd o fraster yn cael ei ychwanegu ar y ddaear. Mae'n werth nodi bod y mins yn cael ei wanhau â mango a llaeth - maen nhw'n gwasanaethu fel cyswllt glymu a gwneud y màs yn anadl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch porc mewn grinder cig, torri'r sleisys twrci.
 2. Cyfunwch â chnau, mango, llaeth, sbeisys a'u neilltuo am 30 munud.
 3. Rhowch y cymysgedd mewn llewys, rhowch mewn ham a'i roi mewn dŵr berw am 2 awr.
 4. Mae'r ham ham gorffenedig o dwrci yn cael ei oeri 8 awr.

Ham o dwrci gyda gelatin

Ham o dwrci - rysáit sy'n eich galluogi i greu cynhyrchion heb ham. Mae gwneud hyn yn syml iawn: mae'n rhaid i chi ychwanegu at y gelatin stwffio, sy'n sicrhau darnau o gig ymhlith eu hunain yn ddibynadwy ac ni fyddant yn caniatáu i'r ham ddisgyn ar wahân. Gall y stwffio hwn gael ei roi ar unrhyw ffurf. Yn y rysáit hon, mae rôl y ddyfais fodern yn cael ei berfformio gan y ffilm bwyd arferol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ffiled yn ddarnau bach.
 2. Ychwanegwch y sbeisys, dŵr, gelatin sych a chymysgedd.
 3. Marinate am 10 munud.
 4. Gosodwch ffilm bwyd, ffurfiwch, rholio, cau'r pennau.
 5. Trowch i mewn i ddwr a choginiwch am 1.5 awr.

Ham o'r mêr twrci

Gwnewch ham twrci o unrhyw ran o'r aderyn, ond yn amlach mae'n cael ei baratoi o'r clun. Mae'r cig hwn yn fwy aromatig a maethlon na segmentau eraill y carcas, nid oes angen unrhyw ychwanegiadau, ac felly mae'n well. Er mwyn diogelu'r sudd, mae'r glun yn cael ei goginio'n gyfan gwbl, yna wedi'i wahanu o'r esgyrn, wedi'i falu a'i adael ar y ffurflen, o dan y yog am 12 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coginiwch y mêr twrci gyda sbeisys am 2 awr.
 2. Gwahanwch y cig o'r asgwrn, a'i rannu'n ddwy ran.
 3. Trowch ran yn y grinder cig, y gweddill - torri.
 4. Ychwanegwch y sbeisys, broth bach a buntiwch y màs i mewn i botel plastig gyda thoriad i ben.
 5. Mae'r ham o'r mochyn twrci yn cael ei oeri o dan y yog am 12 awr.

Ham o dwrci gyda madarch

Mae ham domestig o dwrci mor dda y gellir cyfuno cig ag unrhyw gynhwysion. Ar yr un pryd, mai'r madarch yw'r mwyaf syml ac yn hygyrch. Gyda nhw, mae'n hawdd iawn cael amrywiaeth o flas a gwead: os oes angen i gael màs homogenaidd, fe'u pasir trwy grinder cig, ac i deimlo'n syth ar y dannedd - torri.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Trowch y cig, rhai madarch, winwns a garlleg trwy grinder cig.
 2. Ychwanegu wy, pupur a chiwbiau'r madarch sy'n weddill.
 3. Rhowch y cig oer i'r ham a choginiwch 2 awr yn y dŵr.

Ham o Dwrci yn y ffwrn

Mae gan lawer o fanteision ham ham cartref o dwrci yn y ffwrn. Gyda'r dechneg hon nid oes angen ham arnoch, gallwch chi ei wneud gyda llaw neu ffoil. Yn wahanol i ddŵr, mae'r ffwrn yn cadw'r tymheredd bob amser, gan ddileu'r angen am fonitro cyson. Yn ogystal, gallwch chi ychwanegu caws a llysiau i'r cig, sy'n llawer mwy blasus ar ffurf bara pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cig trwy grinder cig.
 2. Ychwanegwch sbeisys, llysiau, caws a chymysgedd.
 3. Rhowch ar ffoil, siâp, ei lapio a'i bobi am 180 gradd.

Ham o dwrci mewn multivark

Mae Ham o dwrci mewn multivark yn rysáit a fydd yn arbed amser hir o'r selsig a brynwyd. Mae esboniad am hyn: gyda theclyn fodern, mae paratoi bwydydd cig yn hawdd ac heb lawer o drafferth. I wneud hyn, rhowch y stwffio mewn ham neu jar, rhowch y dysgl mewn powlen gydag uchafswm o ddŵr a gosodwch y modd "Cawl" i 90 munud.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Rhan fras o'r mwydion yn y grinder cig, y gweddill - torri.
 2. Ychwanegwch sbeisys, cognac a gelatin.
 3. Trosglwyddo i tun neu ham tun.
 4. Rhowch mewn powlen o ddwr a choginiwch yn y modd "Cawl" am 90 munud.