Olew hufen ar gyfer cacen - y ryseitiau gorau ar gyfer ymestyn, addurno a pwdin allan gyda'r nos

Mae hufen olewog ar gyfer cacen yn berffaith ar gyfer haen o unrhyw gacennau. Oddi arno, mae addurniadau hardd yn cael eu cael ar gynhyrchion melysion. Ar yr un pryd, nid yw'n anodd ei baratoi, mae angen i chi gael rysáit dda a chynhyrchion o ansawdd da wrth law.

Sut i wneud hufen olew?

Mae hufen olewog, y mae ei rysáit clasurol yn syml iawn, yn gallu ei baratoi hyd yn oed i'r rheini sy'n dysgu pethau sylfaenol melysion yn unig. Mae'n addas nid yn unig ar gyfer cacennau, ond hefyd ar gyfer llenwi cacennau cwstard, tiwbiau ac eclairs. Ar gyfer rholio bisgedi mae hufen o'r fath yn cyd-fynd orau hefyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r menyn meddal yn cael ei chwipio ar gyflymder isel ac wedi'i chwistrellu'n raddol gyda siwgr powdr.
 2. Yna tywalltwch y llaeth a chwisgwch eto, ond cynyddwch y cyflymder.
 3. Dylai hufen olew syml fod yn llyfn, lliwgar a sgleiniog.

Hufen olewog gyda llaeth cywasgedig ar gyfer cacen

Mae hufen olewog gyda llaeth cywasgedig yn sail i lawer o gacennau a chacennau. Fe'i paratoir yn hawdd, ond mae naws o hyd. Os yw'r hufen yn esbonio, dylid ei gynhesu a'i guro ychydig. Pe na bai hyn yn help, mae'r hufen yn cael ei oeri, ei gymysgu, ei daflu yn ôl ar gylifog ac ar ôl gwresogi, caiff yr hylif ei gynhesu a'i chwipio eto.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y menyn meddal ei guro i bumni am tua 3 munud.
 2. Peidiwch â rhoi'r gorau i chwipio, arllwyswch mewn dogn o laeth cywasgedig.
 3. Rhowch yr hufen menyn am gacen 15 munud i fàs homogenaidd ffyrnig.

Hufen Gwenyn Protein ar gyfer Cacen

Mae gan hufen olew Protein strwythur meddal a blas cain dymunol. Mae ei gynnwys calorïau yn is nag mewn hufen olew confensiynol, na all ond lawnsio'r rhai sy'n dilyn eu ffigur. Gellir storio'r cynnyrch gorffenedig mewn oergell mewn cynhwysydd caeëdig am hyd at 4 diwrnod, ac yna ei ddefnyddio at y diben a fwriedir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y proteinau oddi wrth y melyn yn ofalus.
 2. Chwiliwch y gwyn ar gyflymder o 4 munud, ac i wella'r broses a'r canlyniad, yn y proteinau, ychwanegwch hanner llwy de o sudd lemwn.
 3. Mewn darnau bach, arllwys powdr siwgr, siwgr vanilla, cynyddu'r cyflymder a chwistrellu am funud arall 3.
 4. Peidiwch â rhoi'r gorau i'r broses chwipio, ychwanegwch rannau'r menyn meddal a chwistrellwch nes yn llyfn.

Custard Oily

Mae hufen o'r rysáit hon yn addas ar gyfer gwneud gwahanol gacennau, cacennau a rholiau gydag hufen. Diolch i ychwanegu olew, mae cacen olew o'r fath ar gyfer y gacen yn troi allan i fod yn fwy godidog na dim ond custard, ac mae hefyd yn cadw'r siâp yn llawer gwell. Am y rheswm hwn, mae'n addas nid yn unig ar gyfer cacennau rhynggo, ond hefyd ar gyfer addurniadau melysion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r wyau wedi'u hoeri.
 2. Ffrwythau'r ffrwythau nes eu bod yn ysgafn.
 3. Mae wyau wedi'u hoeri yn ddaear gyda siwgr.
 4. Mae blawd yn oer ac yn ychwanegu'r gymysgedd wyau siwgr, yn cymysgu'n dda.
 5. Mae llaeth yn cael ei berwi a'i dywallt i'r gymysgedd a baratowyd mewn darnau bach.
 6. Ar wres isel, cymysgu, dod â berw, ac yna oeri i 35 gradd.
 7. Cyn yr ysblander, guro'r menyn, ac yna ychwanegu cymysgedd fach o gymysgedd wedi'i falu.
 8. Cyn ei ddefnyddio, mae'r olew i Napoleon yn cael ei oeri.

Olew hufen sur

Mae hufen hufen sur ar gyfer y gacen yn flasus a blasus iawn. Oherwydd yr elfen olew, mae'n ymddangos bod yn drwchus ac yn frwd. Mae'n berffaith ar gyfer cacennau rhynggo. Mae Medovik gyda'r hufen hon yn hynod o flasus. Dylid dewis hufen olew a sur ar gyfer y cynnyrch gwreiddiol gyda'r cynnwys braster mwyaf posibl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae menyn meddal yn curo'r cymysgydd am tua 3 munud.
 2. Ychwanegwch y siwgr powdr, hufen sur a rhwbiwch yn drylwyr ar gymysgydd cyflymder uchel.
 3. Bydd hufen hufen sur wedi'i wneud yn barod ar gyfer y gacen ychydig yn blin ac yn cynyddu yn y gyfrol.

Hufen menyn siocled

Gellir dal hufen siocled-fenyn ar gyfer y gacen i addurno'r capkake. Mae roses ac addurniadau eraill o'r cynnyrch hwn hefyd yn dod yn rhagorol. Gellir addasu dwysedd yn annibynnol gan faint o siwgr powdr ychwanegol. Os oes angen yr hufen ar gyfer addurno, dylai fod yn fwy dwys. Ar gyfer haen o gacen mae angen màs mwy hylif arnoch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwiliwch y menyn a hanner y powdwr siwgr am tua 5 munud.
 2. Ychwanegwch halen, darn fanila, a siocled wedi'i doddi.
 3. Ar gyflymder isel, cymerwch nes ei fod yn unffurf.
 4. Darn o bowdwr siwgr powdr ac yn ofalus bob tro vymeshivayut nes bydd yr hufen olew yn cyrraedd y cysondeb a ddymunir.

Hufen caws a menyn bwthyn

Mae hufen caws a menyn bwthyn ar gyfer cacen yn well coginio ar sail caws bwthyn cartref. Yn yr achos hwn, gallwch chi fod yn sicr o ganlyniad llwyddiannus yr achos. Yn hytrach na hanfod fanila yn yr hufen, gallwch chi ychwanegu siwgr vanilla. A gallwch wneud heb ddefnyddio darnau o gwbl. Ni effeithir ar flas y cynnyrch gorffenedig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae caws bwthyn yn cael ei chwistrellu trwy griw.
 2. Ar gyflymder uchel, guro olew meddal, ychwanegu hanfod fanila a siwgr powdr.
 3. Parhau â'r broses chwipio, yn ychwanegu 500 gram o gaws bwthyn chwistrellol yn raddol.
 4. Ar ôl hynny bydd yr hufen cacennau menyn ar gyfer y gacen yn barod i gael gwaith pellach.

Hufen Menyn Hufen

Mae hufen olew ar gyfer bisgedi gydag ychwanegu hufen yn ei gwneud yn bosibl paratoi cacen blasus, na fydd yn drueni i fwrdd y Nadolig. Os ydych chi am wneud lliw yr hufen, fe'ichwanegir at liwiau bwyd y gel. Pe bai lliw hylif yn cael ei ddefnyddio'n sydyn, a bod cysondeb y cynnyrch yn cael ei effeithio, gellir cywiro hyn trwy ychwanegu siwgr powdr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Symud menyn meddal tua 5 munud cyn ysblander.
 2. Ychwanegwch siwgr vanilla a chwisgwch eto.
 3. Arllwyswch mewn rhywfaint o bowdwr siwgr, ac nid atal y broses o chwipio.
 4. Ar y diwedd, ychwanegu hufen a pharhau i chwipio'r hufen olew blasus am funud arall.

Hufen olew Charlotte

Mae olew Ffrainc Charlotte yn hynod o dendr. Ac iddo ddod allan fel y cyfryw, mae angen i chi ddilyn rheolau penodol. Peidiwch â chwipio'r hufen ar gyflymder uchel. Yn yr achos hwn, gall yr olew curdle, ac yn lle màs meddal sidanus, bydd yn gadael cymysgedd coch. Os yw'r hufen wedi'i gynllunio i addurno cynhyrchion, yna dylid ychwanegu'r surop llaeth ychydig yn llai.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r llaeth yn cael ei dywallt i'r sosban, caiff yr wy ei yrru a'i gymysgu'n dda gyda chwisg.
 2. Ychwanegu'r siwgr a'i wresogi ar wres isel, gan droi.
 3. Trowch y gymysgedd i berwi ac oeri i dymheredd yr ystafell.
 4. Mae menyn meddal yn chwistrellu ar gyflymder isel gyda chymysgydd ac yn raddol ychwanegwch y surop wedi'i oeri.

Hufen olewog ar gyfer chwistig

Pan fydd y cacen yn cael ei gynllunio i gael ei orchuddio â mastic , mae'n angenrheidiol bod ei wyneb yn hollol esmwyth. Ond nid yw bob amser yn bosib pobi cacen esmwyth. Mewn achosion o'r fath, bydd hufen olew yn dod i helpu i esmwyth y gacen. Mae'r sbatwla wedi'i ostwng i ddŵr berw ac mae hufen wedi'i ledaenu dros wyneb y cynnyrch gydag offeryn poeth. Ar ôl i'r cynnyrch gael y siâp delfrydol, caiff ei dynnu am ychydig oriau yn yr oerfel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae olew tymheredd yr ystafell yn ddaear gyda sbeswla.
 2. Ychwanegwch y llaeth a'r cymysgydd cywasgedig i gyd i gyd-fynd â hyn hyd nes y bydd pawb yn gyfun.
 3. Mae cwcis yn ddaear mewn cymysgydd ac yn cael ei ychwanegu at bowlen o hufen. Mae ei swm yn dibynnu ar ddwysedd yr hufen, ni ddylai fod yn hylif nac yn rhy drwchus.
 4. Mae'r màs sy'n deillio o sbeswla yn cael ei ddefnyddio i'r gacen ac mae'r arwyneb yn cael ei leveled.