Sorbet Lemon

Mae sorbet Lemon yn bwdin gwych yr haf, sy'n atgoffa hufen iâ , ond mae'n llawer mwy braf, blasus ac yn haws i'w baratoi. Rydym yn awgrymu ichi baratoi'r sorbet lemwn garw gwreiddiol yn y cartref.

Y rysáit am lemon sorbet

Cynhwysion:

Paratoi

Nawr dywedwch wrthych sut i wneud sorbet lemwn. Rydym yn cymryd lemwn, rydym yn golchi ac yn torri gyda'i gilydd gyda darnau mawr. Mae bananas wedi'u plicio, wedi'u malu mewn cylchoedd. Nawr rhowch y ffrwythau mewn cwpan dwfn a'i thaflu gyda cymysgydd tan esmwyth, gan ychwanegu powdr siwgr iddo.

Ar ôl hyn, arllwyswch y sudd lemwn yn raddol a'i gymysgu eto. Mae'r màs sy'n deillio'n cael ei osod yn ofalus mewn cynhwysydd cyfleus, wedi'i orchuddio â chaead a'i osod am 2 awr yn y rhewgell. Yna, yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn cymryd y pwdin dair gwaith mwy, cymysgwch â llwy a'i roi yn ôl. Dyna'r cyfan, sorbet lemwn yn barod. Rydym yn gwasanaethu blasus ar y bwrdd, addurno gyda chogen o lemwn neu giwbiau banana.

Sorbet lime-calch

Cynhwysion:

Paratoi

Mae lemons a limes yn cael eu golchi a'u rhoi am tua 10 munud mewn dŵr poeth. Yna sychwch ef, rhwbiwch tua 1 llwy fwrdd o sudd, ac o'r ffrwythau sy'n weddill gwasgu gwydraid o sudd. Nawr arllwyswch y dŵr i'r sosban, tywalltwch siwgr, rhowch y tân a'i wresogi i ferwi. Nesaf, tynnwch y plât, rhowch y darn lemwn a'i adael i sefyll am tua 10 munud. Ar ôl hynny, hidlwch y surop a'i oeri. Ychwanegwch sudd lemwn a chalch, taflu pinsiad o halen, cymysgu, arllwyswch i mewn i gynhwysydd a'i roi yn y rhewgell.

Sorbet Lemon-oren

Cynhwysion:

Paratoi

Mae olwynion a lemwn yn cael eu golchi, eu torri o bob top a llwy ffrwythau, gan geisio peidio â niweidio'r croen, byddwn yn cael gwared â'r mwydion yn ofalus o'r ffrwythau. Rydyn ni'n eu trefnu ar bowlenni ar wahân, a rhowch y croen o'r neilltu. Caiff siwgr ei fridio mewn dŵr cynnes, ei roi ar dân, wedi'i ddwyn i ferwi a'i dynnu o'r plât. Gadewch y surop oeri a lân yn yr oergell am 10 munud.

Y tro hwn, rydyn ni'n rhwbio'r cnawd yn unigol fel cnawd orennau a lemwn. Nawr rydym yn arllwys yn gyfartal i bob surop siwgr pwrs a chymysgedd. Caiff proteinau eu troi i mewn i ewyn lush, eu rhoi mewn cymysgedd ffrwythau, troi popeth a rhowch y sorbet yn y rhewgell am tua 3 awr. Rydyn ni'n rhoi'r pwdin gorffenedig yn y croen wedi'i gadw a'i weini i'r bwrdd.